Hvad er estimering af softwareudviklingstid?

Hvad er estimering af softwareudviklingstid?

Estimering af softwareudvikling er processen med at estimere, hvor lang tid det vil tage at afslutte alle opgaver i forbindelse med softwareudvikling, så produktet kan frigives på markedet. Projektets kompleksitet og omfang, teamets erfaring og den lette adgang til alle de ressourcer, der er nødvendige for at færdiggøre produktet, er nogle af de faktorer, der indgår i vurderingen af udviklingstiden.

Det første tidsestimat for softwareudvikling foretages i de tidlige faser af projektet, når kravene er defineret, og efterhånden som udviklingen fortsætter, forbedres det iterativt. Estimeringsnøjagtigheden forbedres ved at bruge historiske data, spiking/prototyping af komplekse funktioner, opdeling af store opgaver, indregning af ikke-udviklingstid, indhentning af flere perspektiver og sporing af estimater i forhold til faktiske tal.

Ekspertvurdering, analogisk estimering (baseret på lignende projekter), story points, effort breakdown-strukturer, parametriske modeller som COCOMO og ekspertvurdering er nogle af de hyppigt anvendte estimeringsteknikker. Der findes ikke én ideel teknik, men man bruger ofte en kombination af dem. I denne artikel kan du læse mere om betydningen af estimering af softwareudvikling og om, hvorfor det kan være svært. Så læs videre for at få mere at vide.

Vigtigheden af at estimere tiden for softwareudvikling

Det er vigtigt at anslå præcist, hvor lang tid det vil tage at gennemføre et projekt, da det kan hjælpe med at identificere potentielle problemer på et tidligt tidspunkt og sikre, at der er tid og ressourcer nok til at gennemføre projektet. Derudover kan et præcist overslag hjælpe med at sætte forventninger hos interessenterne, så de kan planlægge og budgettere i overensstemmelse hermed.

Estimering er også gavnlig for softwareprojektets ledelse og produktion. For at kunne færdiggøre softwaren og gennemføre projektet med succes hjælper det med at beregne de nødvendige ressourcer, indsats, omkostninger og tid. Estimering af softwareudviklingstid anses for vigtig af mange grunde, herunder følgende:

  • Den primære fordel ved at estimere det er, at det hjælper dig med at forberede dig på og håndtere eventuelle usikkerheder, der kan opstå i løbet af softwareudviklingsprocessen.
  • På næsten alle stadier af projektet vil det være en fordel for udviklingsteamet og andre relevante fagfolk at fastlægge deres endelige mål og forventninger.
  • De kan også udføre de fleste opgaver inden for et bestemt tidsrum.
  • Tidsestimering er nyttig, når man skal forhindre, at projektet bliver for omfattende og dyrt.
  • Det giver gennemsigtighed og kaster lys over projektets overordnede fremskridt, hvilket gør kommunikation og samarbejde lettere mellem udviklingsteamet og andre tekniske og ikke-tekniske teams.
  • Vigtigst af alt vil det gøre det muligt at implementere produktet på den planlagte lanceringsdato.

Det er grunde nok til, at softwareudvikling mislykkes. Så udviklingstiden skal estimeres nøjagtigt. Et projekts chancer for succes øges, jo mere præcist estimatet er. Det vil også hjælpe med at undgå uventede forsinkelser og omkostninger. Desuden hjælper det med at skabe en realistisk tidslinje for projektet.

Årsager til, at det er svært at estimere udviklingstiden

Estimering af projektet anses for at være en skræmmende opgave af mange grunde. Projektets kompleksitet og de ukendte variabler gør det vanskeligt at anslå den tid, det tager at gennemføre det, præcist. Der kan opstå tekniske problemer, kravene kan ændre sig, og udviklernes produktivitet kan svinge. Desuden påvirker udviklingsteamets erfarings- og færdighedsniveau, hvor svært det er at estimere projektet.

Kort sagt er processen kompleks, fordi det er svært at samle alle ressourcerne og finde ud af, hvor meget tid hver ressource skal bruges. Selv med de bedste planer er der altid en masse ubekendte, når man skal forudsige udviklingstiden. Projektoverslag er derfor ikke så nøjagtige, som de måske ser ud til, og de har flere ulemper. Lad os gennemgå et par grunde til, at estimering af udviklingstid kan være ineffektiv i praksis.

  • Som du måske ved, er processen med at udvikle software ikke let. Der er mange skiftende trin, så det kan kræve meget arbejde at vurdere, hvor lang tid et givet trin vil tage.
  • Projekter kan være forskellige fra hinanden, og selv om du har en anslået udviklingstid for et projekt, vil den ændre sig alt efter de nye funktioner og andre omstændigheder. Derfor er det nødvendigt med et overslag for hvert projekt.
  • Varigheden af softwareudvikling kan være svær at estimere, hvis de professionelle ikke har den viden eller de evner, der skal til for at blive færdige til tiden.
  • De ressourcer, der er til rådighed, kan have indflydelse på, hvor lang tid det tager at færdiggøre et projekt. Kort sagt kan manglen på adgang til alle de nødvendige ressourcer tvinge teamet til at ansætte yderligere specialister og bruge ekstra timer, hvilket direkte påvirker projektets budget og tidsplan.

Ud over alle de tidligere nævnte udfordringer er det ikke muligt at ignorere sandsynligheden for tekniske fejl. De kan få dit projekt til at gå i stå. Det kan være sværere at udarbejde et estimat for softwareudvikling af flere forskellige årsager. Det kræver mange års erfaring med styring af projekttidslinjer eller blot en grundlæggende analyse af de afgørende elementer at bestemme et passende og præcist tidsestimat.

Et præcist estimat af den nødvendige tid til softwareudvikling er afgørende for projektets succes. Når man skal bestemme, hvor lang tid et softwareprojekt skal tage, bør virksomhedens behov altid komme i første række. Grundlaget for at lave præcise estimater er at forstå de funktioner, præferencer og muligheder, som kunden ønsker at indarbejde i dit output. Du kan spare masser af tid, penge og hovedpine ved at følge disse retningslinjer, når du arbejder på dit projekt.

Interessante links:

Hvor lang tid skal det tage at udvikle et produkt?

Fem trin til estimering af softwareudviklingstid

Skriv en kommentar