Hvad er fordelene og ulemperne ved C++?

Hvad er fordelene og ulemperne ved C++?

C++ er et programmeringssprog til generelle formål, som dominerer programmeringsverdenen, da det er det ældste og mest effektive af de andre programmeringssprog. Dette programmeringssprog har mange værdifulde funktioner til imperativ, objektorienteret og generisk programmering. CPP kan køre på mange platforme som Windows, Linux, Unix, Mac osv. Ud over fordelene er der også nogle ulemper, der skal overvejes.

Denne artikel vil give dig en idé om dem i CPP for at hjælpe dig på din programmeringsrejse. Nybegyndere vil være endnu mere nysgerrige efter at vide mere om det, fordi det vil være vigtigt at kende alle fordele og ulemper for at kunne forudsige deres næste skridt. Så fortsæt med at læse artiklen uden forsinkelse.

Fordele ved programmeringssproget C++

Som vi ved, er der ligesom de to sider af en mønt fordele og ulemper ved C plus plus-programmering. Nu er det tid til at gennemgå fordelene ved at lære og bruge det i konkurrenceprogrammering. Listen inkluderer:

 • Bærbarhed
 • Objektorienteret
 • Multiparadigme
 • Manipulation på lavt niveau
 • Hukommelsesstyring
 • Stor støtte fra Fællesskabet
 • Kompatibilitet med C
 • Skalerbarhed

1. Overførbarhed

Med C++ er det nemt at køre det samme program på tværs af forskellige styresystemer eller brugergrænseflader på grund af fordelene ved portabilitet, også kendt som platformsuafhængighed.

Hvis du skriver et program i LINUX-operativsystemet og derefter skifter til Windows-operativsystemet af en eller anden grund, vil programmet køre upåklageligt på begge platforme. For programmøren er denne funktion en stor fordel.

2. Objektorienteret

En af de vigtigste fordele er understøttelsen af objektorienteret programmering, som omfatter idéer som klasser, arv, polymorfisme, dataabstraktion og indkapsling, der muliggør genbrug af kode i CPP-filen og øger programmets pålidelighed.

Desuden gør det at behandle data som et objekt os i stand til at løse problemer i den virkelige verden. Denne funktion blev tilføjet til C, fordi den manglede, og den har vist sig at være meget vigtig.

Mange nye teknologier og jobmuligheder er opstået som følge af denne funktion. Interessant nok blev Simula 67, det første objektorienterede programmeringssprog, og C kombineret for at skabe C plus plus plus.

3. Multiparadigme

Programmering i dette sprog bruger flere paradigmer. Udtrykket “paradigme” henviser til en programmeringsstil, der omfatter programmets logik, struktur og procedurer. Det understøtter de tre paradigmer generisk, imperativ og objektorienteret.

Et programmeringssprog med flere paradigmer giver programmører mulighed for at vælge en enkelt tilgang eller kombinere elementer fra forskellige paradigmer. CPP har en sådan styrke, at programmører kan bruge det til at implementere ethvert paradigme.

4. Manipulation på lavt niveau

Programmeringssproget tillader i et vist omfang datamanipulation på lavt niveau, fordi det er nært beslægtet med C, som er et processprog, der er nært beslægtet med maskinsprog. Det bruges til at bygge indlejrede systemer og kompilatorer.

5. Hukommelsesstyring

Programmøren har fuld kontrol over hukommelsesstyringen i C++. Da det giver brugeren et større ansvar for at administrere hukommelsen i stedet for at overlade denne opgave til garbage collector, kan dette ses som både et aktiv og et passiv. Pointer bruges i DMA (dynamisk hukommelsesallokering) til at gennemføre dette koncept.

6. Stor støtte fra Fællesskabet

Der er et stort fællesskab, som støtter sproget ved at tilbyde både gratis og betalte online-forelæsninger og kurser. Ifølge statistikker er CPP det sjette mest populære og fulgte tag på StackOverflow og GitHub.

7. Kompatibilitet med C

C++ og C er kompatible. Ethvert fejlfrit C-program anses for at være et gyldigt CPP-program. Hvert program i den kan køre på en CPP-fil med .cpp-udvidelsen, afhængigt af compileren.

8. Skalerbarhed

Udtrykket “skalerbarhed” beskriver et programs evne til at vokse. Det viser, at programmet kan håndtere både små og store datamængder. Vi kan også oprette applikationer, der bruger mange ressourcer.

Ulemper ved programmeringssproget C++

Efter drøftelsen af fordelene ved CPP vil vi nu gå videre til ulemperne. Ulemperne omfatter følgende liste.

 • Brug af pegepinde
 • Sikkerhedsspørgsmål
 • Fravær af garbage collector
 • Fravær af indbygget tråd
 • Tunge programmer
 • Anvendes ikke i platformsafhængige apps
 • Mindre fleksibelt

1. Brug af pegepinde

Det kan være svært at forstå pointers i C/C++, og de fylder meget i hukommelsen. Et system kan fungere dårligt eller gå ned, hvis pointers misbruges, f.eks. wild pointers.

2. Sikkerhedsspørgsmål

Selv om objektorienteret programmering giver langt større sikkerhed for de data, der håndteres, end andre programmeringssprog, f.eks. C, som ikke er objektorienterede, er der stadig nogle sikkerhedsproblemer, fordi vennefunktioner, globale variabler og pegepinde stadig er tilgængelige.

3. Fravær af garbage collector

Som tidligere nævnt giver den brugerne mulighed for at administrere computerens hukommelse ved hjælp af DMA. En garbage collector har ikke mulighed for automatisk at fjerne unødvendige data i C++.

4. Fravær af indbygget tråd

Der er ingen indbyggede tråde i programmeringssproget. I C++ er tråde et relativt nyt koncept, som ikke fandtes tidligere. Den kan nu understøtte lambda-funktioner.

5. Tunge programmer

Hvis du ikke er forsigtig, kan programmerne blive ret tunge, fordi de understøtter overloadede funktioner og klasser med samme navn, hvilket kræver brug af symbol mangling-systemet, som let kan implementeres i C-funktioner.

6. Anvendes ikke i platformsafhængige apps

Ud over at C++-programmer ikke bruges til platformsafhængige programmer som C eller andet, har C++-programmer ikke noget begreb om at være hurtige. Den er mindre afhængig end andre, da værktøjskæden er af en sådan art. Det er komplekst i et omfattende program på højt niveau.

7. Mindre fleksibel

Da programmeringssproget er meget strengt med sin syntaks, kan selv en lille fejl resultere i en række fejl. Det kræver typisk mere øvelse end noget andet programmeringssprog for at blive dygtig. Vanskeligheden ved at skrive læsbar CPP-kode på en CPP-fil reducerer sprogets anvendelighed og fleksibilitet for brugeren.

I denne artikel har vi diskuteret flere fordele og ulemper ved programmeringssproget. Forhåbentlig vil denne artikel hjælpe dig med at få et klart perspektiv på fordele og ulemper ved C++, så du kan beslutte, om sproget er egnet til dig eller ej. Da det er et af de mest udbredte sprog, ville det uanset fordele og ulemper være godt at fortsætte med at bruge det.

Interessante links:

Hvilke funktioner og fordele er der ved C++?

Flere oplysninger om C ++

Skriv en kommentar