Mikä on backend-kehittäjä?

Mikä on backend-kehittäjä?

Oletko koskaan miettinyt, mitä verkkosivujen takaosassa tapahtuu? Ja miten verkkosivut tarkalleen ottaen toimivat niin kuin ne toimivat? Backend-kehittäjät ovat vastuussa koodien kirjoittamisesta, jotka saavat verkkosivustot toimimaan. He luovat ja ylläpitävät tietokantoja, palvelimia ja muita komponentteja, jotka mahdollistavat verkkosivustojen toiminnan. Ne luovat myös sovellusrajapintoja ja verkkopalveluja, joiden avulla verkkosivustot voivat kommunikoida muiden sovellusten kanssa. Niitä pidetään verkkosivuston selkärankana.

Backend-kehittäjät hallinnoivat tietojen tallennusta, tietoturvaa ja muita palvelinpuolen toimintoja, jotka eivät näy käyttäjälle, toisin kuin frontend-kehittäjät. Kehittäjänä toimiminen vaatii erityisiä taitoja, joten kaikki eivät voi olla kehittäjiä. Jatka lukemista ja lue lisää backend-kehittäjän tehtävistä seuraavissa osioissa.

Roolit ja vastuut

Backend-kehittäjänä tehtäviisi kuuluu auttaa kehittäjiä luomaan toimiva backend tulevaa sovellusta varten ja integroimaan palvelinpuolen logiikka käyttöliittymään. On myös monia muita. Backend-kehittäjän tärkeimpiin tehtäviin ja vastuualueisiin kuuluvat siis seuraavat:

 • Verkkosivujen rakentaminen ja ylläpito
 • Laadukkaan koodin kirjoittaminen
 • Suorita laadunvarmistustestejä (QA)
 • Arvioi verkkosivuston nopeus ja tehokkuus
 • Vianmääritys ja vianmääritys
 • Kouluta ja auta

1. Verkkosivujen rakentaminen ja ylläpito

Backend-kehittäjän ensisijaisena tehtävänä on hyödyntää erilaisia työkaluja, kehyksiä ja kieliä, jotta hän voi keksiä tehokkaimman tavan luoda loogisia ja käyttäjäystävällisiä prototyyppejä ja muuntaa ne verkkosivustoiksi. Niiden on myös varmistettava, että verkkosivusto on turvallinen ja vakaa. Niiden on myös varmistettava, että verkkosivusto on yhteensopiva eri selainten ja laitteiden kanssa. Lisäksi niiden on varmistettava, että verkkosivusto testataan asianmukaisesti ennen sen julkaisemista.

2. Laadukkaan koodin kirjoittaminen

Heidän tehtävänään on kirjoittaa laadukasta koodia, joka on puhdasta ja helposti ylläpidettävää, jotta voidaan luoda pitkäikäisiä verkkosovelluksia. Tietokannan tiedot välitetään selaimelle backend-kehittäjien kirjoittaman koodin avulla. He auttaisivat rakentamaan ja ylläpitämään teknologiaa, joka käyttää web-sovelluksen frontend-puolta. Siksi heidän pitäisi tuntea ohjelmointikieliä, kuten Java, Python,.NET, PHP ja Ruby.

3. Suorita laadunvarmistustestejä (QA)

Toinen tehtävä on kehittää ja hallinnoida testausaikatauluja käyttöliittymän ja käyttökokemuksen parantamiseksi ja optimaalisen näyttämisen takaamiseksi eri selaimilla ja laitteilla. Lisäksi heidän on laadittava vikailmoituksia ja etsittävä vikoja koodista suorituskyvyn optimoimiseksi. Heidän olisi myös seurattava sovelluksen suorituskykyä varmistaakseen, että se toimii optimaalisesti. Lisäksi niiden olisi säännöllisesti päivitettävä ja päivitettävä sovelluksia, jotta ne pysyvät turvallisina ja ajan tasalla.

4. Arvioi verkkosivuston nopeus ja tehokkuus.

Kehittäjien on arvioitava verkkosivuston skaalautuvuus ja suorituskyky sen jälkeen, kun se on otettu käyttöön, ja tehtävä tarvittavat muutokset koodiin. Heidän olisi myös testattava verkkosivuston käytettävyyttä ja reagointikykyä, jotta varmistetaan, että se on käyttäjäystävällinen. Lisäksi heidän olisi säännöllisesti tarkasteltava verkkosivuston analytiikkaa ja suorituskykyä koskevia tietoja, jotta he voivat tunnistaa parannuskohteet.

5. Vianmääritys ja vianmääritys

Heidän on etsittävä ja ratkaistava ongelmia ja kommunikoitava samalla projektipäälliköiden, sidosryhmien ja laadunvarmistusryhmien kanssa. Heidän olisi myös testattava verkkosivusto virheiden, rikkinäisten linkkien ja tietoturva-aukkojen varalta. Heidän olisi myös seurattava verkkosivuston suorituskykyä sen varmistamiseksi, että se täyttää halutut tavoitteet. Lopuksi heidän olisi tehtävä käyttäjäkyselyitä ja haastatteluja saadakseen palautetta ja tietoa käyttäjäkokemuksesta.

6. Kouluta ja auta

He valvovat kokemattomien kehittäjien koulutusta ja ohjausta ja ylläpitävät asiakkaiden tai organisaatioiden työnkulkuja jatkuvuuden takaamiseksi. He valvovat juniorikehittäjien mentorointia ja koulutusta ja vastaavat myös työnkulkujen ylläpitämisestä asiakastiimien kanssa jatkuvan tuen varmistamiseksi.

Vaadittavat taidot

Verkkosovelluksen tai mobiilisovelluksen palvelinpuolen kehittäminen edellyttää ohjelmoijalta useita teknisiä ja muita taitoja. Se sisältää seuraavat:

 • Ohjelmointikielten taito
 • Kehysten tuntemus
 • Tietokantojen ja palvelimien ymmärtäminen
 • Sovellusohjelmointirajapinnan (API) asiantuntemus
 • Verkkoprotokollien ja verkkoturvallisuuden tuntemus

1. Ohjelmointikielten taito

Backend-ohjelmointikielet, kuten Python, Java ja PHP, ovat välttämättömiä kaikille backend-kehittäjille. Yhdistettynä tietokantoihin, kehyksiin ja palvelimiin verkkosivusto toimii. Python on yksi suosituimmista ohjelmointikielistä, koska se on yhteensopiva tekoälyn (AI) ja koneoppimisen kanssa ja koska sen avulla on helppo kirjoittaa loogista ja tiivistä koodia. HTML:n, CSS:n ja JavaScriptin, eli frontend-ohjelmointikielten, hallinta on lisäetu.

2. Kehysten tuntemus

Sinun on tunnettava kehykset, jotka ovat ohjelmointikielen kirjastoja, jotka auttavat palvelinkonfiguraation luomisessa. Ne liittyvät usein ohjelmointikieliin; jos esimerkiksi osaat Pythonia, tunnet myös Flaskin, Djangon tai jonkin muun Python-pohjaisen kehyksen.

3. Tietokantojen ja palvelimien ymmärtäminen

Tietojen tallentaminen ja hakeminen tietokannoista tapahtuu palvelinpuolen ohjelmoinnin avulla, joten sinun on osattava pinota ja palauttaa tietoja tietokannoista. MySQL ja MongoDB ovat tunnettuja tietokantajärjestelmiä. Kuten valokuvien pilvitallennus, tietokanta tallentaa ja järjestää asiakkaan tiedot niin, että ne ovat helposti haettavissa ja järjestettävissä. Tietokantaa isännöivä palvelin vastaa sitten tietopyyntöihin.

4. Sovellusohjelmointirajapinnan (API) asiantuntemus

API on joukko ohjeita ja määritelmiä sovellusohjelmistojen luomista varten. Yritykset haluavat tyypillisesti mobiilisovelluksen iOS:lle tai Androidille selaimella toimivien verkkosivustojen lisäksi. Sinun on siis tunnettava JavaScriptin kaltaisia kieliä, joita käytetään sovellusten luomiseen.

5. Verkkoprotokollien ja verkkoturvallisuuden tuntemus.

Backend-turva, jota joskus kutsutaan myös palvelinpuolen turvallisuudeksi, kuvaa menettelyjä, joita käytetään hyökkäysten ja haavoittuvuuksien torjumiseen verkkosovelluksen backend-elementeissä, kuten palvelimissa, palvelinpuolen koodissa, tietokannoissa ja API-päätepisteissä. Olisi hyödyllistä, jos saisit tietoa verkkoturvallisuudesta ja verkkoprotokollista. Yksi kehittäjän keskeisimmistä taidoista on palvelin- ja tietokantaturvallisuus.

Teknisten taitojen lisäksi seuraavat työelämätaidot auttavat sinua tekemään yhteistyötä muiden kanssa tehokkaammin, tuloksellisemmin ja sujuvammin.

 • Viestintätaidot
 • Kyky ratkaista ongelmia ja ajatella kriittisesti
 • Toimialan ymmärtäminen

1. Viestintätaidot

Backend-verkkokehittäjän on ymmärrettävä syvällisesti insinöörin näkemys, jotta hän voi toteuttaa insinöörin vision. Vianmääritys ja ideoiden jakaminen tiimikavereiden ja sidosryhmien kanssa onnistuu tehokkaammin, jos sinulla on vahvat kirjoitus- ja keskustelutaidot.

2. Kyky ratkaista ongelmia ja ajatella kriittisesti

Web- tai mobiilisovellusta luodessasi sinun on keksittävä innovatiivisia tapoja ratkaista ongelmia, kuten koodin virheenkorjaus ja muutosten tekeminen ilman, että verkkosivusto romahtaa. Kehittäjänä sinun pitäisi pystyä tunnistamaan ja välttämään virheitä sekä analysoimaan, miksi tietty koodinpätkä toimii tai ei toimi.

3. Toimialan ymmärtäminen

Alustojen ja kielipäivitysten sekä yleisten taloussuuntausten ajan tasalla pysyminen edellyttää aina teknologiateollisuuden kattavaa tuntemusta. Tutustu web- ja sovelluskehitykseen liittyviin blogeihin, foorumeihin, uutisiin ja kirjoihin muistin virkistämiseksi.

Backend-kehittäjien käyttämät työkalut

Verkkosovellusten luomiseen, testaamiseen ja ylläpitoon verkkokehittäjät käyttävät erilaisia työkaluja. Back-end-kehittäjät käyttävät usein seuraavia työkaluja:

OhjelmointikieletPython, PHP, JavaScript, Ruby, Java, C# jne.
KehyksetLaravel, Django, Spring, Ruby on Rails, Meteor, Node.js jne.
TietokannatMongoDB, MySQL, Oracle jne.
PalvelimetApache, NGINX, Lighttpd, Microsoft IIS jne.

Backend-kehittäjät voivat luoda sovelluksia ja tietokantoja, jotka tarjoavat käyttäjille yhtenäisen käyttökokemuksen, kun frontend on integroitu. He työskentelevät yhdessä kehittäessään uusia sovelluksia, tutkiessaan markkinasuuntauksia ja luodessaan tai parantaessaan taustakoodeja ja prosesseja. Voit tutustua heidän vastuualueisiinsa ja tässä tehtävässä vaadittaviin keskeisiin taitoihin artikkelissa. Siitä on hyötyä, jos harkitset sellaisen palkkaamista tai uraa backend-kehittäjänä.

Mielenkiintoisia linkkejä;

Mitä on backend-kehitys?

Aloittelijan opas back-end-kehitykseen

Jätä kommentti