Mikä on Full Stack Developer?

Mikä on Full Stack Developer?

Full stack -kehittäjät ovat ammattilaisia, jotka vastaavat sekä verkkosivuston frontendin että backendin rakentamisesta. Frontend-kehitys tarkoittaa sen verkkosivuston osan luomista, joka sisältää kaikki ne tietokonesovelluksen elementit, joiden kanssa käyttäjät ovat suoraan vuorovaikutuksessa. Toisaalta backend käsittää kaiken kulissien takana olevan tekniikan, joka liittyy tietojen tallentamiseen ja muihin prosesseihin.

Koska he työskentelevät kehitysprosessin kaikissa vaiheissa, full stack -kehittäjillä on oltava erikoisosaamista sekä frontend- että backend-kehityksessä. Heidät voi palkata suoraan yritys tai ohjelmistokehitysyritys, joka luo ohjelmistoja, verkkosivustoja ja muita komponentteja muille yrityksille. Tässä artikkelissa käsitellään täyden pinon kehittäjän rooleja ja vastuualueita sekä niiden edellyttämiä taitoja, jotta ymmärtäisit ne paremmin.

Mitkä ovat heidän velvollisuutensa?

Monet uudet ja kehittyvät teknologiat laajentavat jatkuvasti sen rajoja, mitä täyden pinon kehittäjä voi luoda täyden pinon kehityksen laajalla alalla. Yksi tämän tehtävän kiehtovista puolista on pysyä ajan tasalla uusimmista menetelmistä ja teknologioista täyden pinon kehityksen alalla. Niiden ensisijaiset tehtävät ovat seuraavat:

 • Kuten aiemmin todettiin, he vastaavat verkkosivuston etu- ja takapuolen kehittämisestä. He suunnittelevat ja luovat verkkosivustoja ja sovelluksia eri alustoille.
 • He luovat interaktiivisia käyttöliittymiä HTML/CSS- ja JavaScript-kehysten ja -kirjastojen avulla.
 • Ne tarjoavat vankan taustajärjestelmän, jonka avulla sovellus voi vastaanottaa tietoja palvelimilta.
 • He ovat vastuussa tietokantojen rakentamisesta ja ylläpidosta.
 • Niiden pitäisi olla yhteensopivia eri alustojen kanssa, jotta ohjelmat toimisivat kunnolla muun muassa Windowsissa, Mac OS X:ssä ja Linuxissa.
 • Sovellusarkkitehtuurista riippuen kehittäjä vastaa sovellusliittymien luomisesta. Nämä sovellusliittymät suorittavat elintärkeitä tehtäviä, kuten tietojen hakeminen palvelimelta.
 • Heidän olisi suoritettava testejä, etsittävä ohjelmistovikoja ja korjattava kehitetyn ohjelmiston virheet.
 • Heidän pitäisi pystyä noudattamaan kaikkia teknisiä ja käyttäjävaatimuksia ja luomaan käyttäjäystävällisiä sovelluksia, jotka täyttävät tarpeet ja pitävät yllä käyttäjien kiinnostusta.

Välttämättömät taidot jokaiselle Full Stack -kehittäjälle

Nyt kun ymmärrät, mitä he tekevät, tarkastellaan heiltä vaadittavia taitoja. Heidän on tunnettava ja hallittava frontend-kielet ja -kehykset, backend-teknologiat ja -kehykset, tietokannan hallintajärjestelmät, versionhallintajärjestelmät ja web-hosting-alustat. Lue lisää ja tutustu niihin yksityiskohtaisesti.

1. Frontend-kielet ja kehykset

Kehittäjien tulisi osata muun muassa HTML-, CSS- ja JavaScript-kieliä. HTML:ää ja CSS:ää käytetään verkkosivuston visuaalisen rakenteen luomiseen, kun taas JavaScriptiä käytetään dynaamisten ominaisuuksien lisäämiseen. Heidän olisi hallittava HTML ja CSS ennen kuin he siirtyvät JavaScriptiin. Yhden tai useamman tällaisen työkalun osaaminen on edellytys kehittäjille.

 • HTML eli Hypertext Markup Language ohjaa sitä, miten teksti ja kuvat näkyvät näytöllä. Se järjestää tekstin kappaleisiin, otsikoihin, ponnahdusikkunoihin ja muihin muotoihin. Se koostuu yleensä tunnisteista, jotka antavat asiakirjan rakenteessa olevalle tekstille vaihtoehtoisen merkityksen.
 • Cascading Style Sheets eli CSS on eräänlainen tyylitiedosto, jonka avulla voit muuttaa fonttia, kokoa, välejä ja muita verkkokomponenttien ominaisuuksia. Se antaa verkkosivun sisällölle koristeellisemman vaikutelman.
 • Kehittäjät käyttävät JavaScriptiä, toista merkittävää ohjelmointikieltä, tehokkaana asiakaspuolen kielenä, joka parantaa käyttäjien vuorovaikutusta sovellusten kanssa. Se tarjoaa useita kehyksiä ja kirjastoja, kuten React, Angular, Vue ja JQuery.

2. Backend-teknologiat ja kehykset

Täyden pinon kehittäjät työskentelevät eri backend-teknologioiden parissa. He työskentelevät Node.js:n, Express.js:n, MongoDB:n ja React.js:n kaltaisten teknologioiden parissa. Heidän on myös ymmärrettävä tietokantoja, verkkopalvelimia sekä HTML- ja CSS-kieliä. JavaScriptin avulla verkkosivuille voidaan lisätä vuorovaikutteisia elementtejä, kuten pudotusvalikoita, vierityspalkkeja ja dynaamista sisältöä. Sitä voidaan käyttää myös monimutkaisempien ominaisuuksien, kuten verkkosovellusten ja pelien, luomiseen.

 • JavaScript on laajalti käytetty ohjelmointikieli, ja se on välttämätön web-kehittäjille. Erityisesti Java luotiin alusta alkaen palvelinpuolen toimintoja ajatellen. Spring ja Java Server Faces ovat kaksi suosituinta Java-kehystä.
 • Javan lisäksi Python on laajalti suosittu kehys, jossa on kehyksiä, kuten Django ja Flask, backend-kehitystä varten.
 • C#-kieli on monien mielestä suositeltavin arkkitehtuuri, kun on kyse Windows-ympäristöjen backend-ohjelmoinnista. Muita ohjelmointikieliä ovat PHP, Perl ja Ruby.

3. Tietokannan hallintajärjestelmät

Koodin relaatiokartoitusta varten, joka hakee tietoja tietokannasta, kirjoittaa täyden pinon kehittäjä. Yleisesti käytettyjä tietokantajärjestelmiä ovat Oracle Database, MySQL, SQL SERVER, PostgreSQL ja MongoDB. Heiltä edellytetään niiden toiminnan perusteellista ymmärtämistä.

4. Versionhallintajärjestelmät

Versiohallintajärjestelmät helpottavat projektitiedostojen hallintaa ja helpottavat kaikkien käyttäjien kohteiden seurantaa koko historian ajan. Tunnettuja ovat Subversion, Git ja Github. Git auttaa projektin tiedostojen hallinnassa. Se tallentaa käyttäjän suorittamien tehtävien historian jokaisen vaiheen. GitHub on verkkoalusta, joka käyttää Git-versiohallintaa. Käyttäjä voi tarkastella muiden koodia, havaita ongelmia tai virheitä ja jopa ehdottaa muutoksia.

5. Web Hosting -alustat

Verkkohostausalustat helpottavat tuotteesi käyttöönottoa pilvipalveluntarjoajalla, jolloin voimme käyttää sitä World Wide Webin kautta. Microsoft Azure, Heroku, Google Cloud Platform ja Amazon Web Services ovat muutamia tunnettuja niistä. Niiden ymmärtäminen ja tunteminen on ehdottomasti välttämätön taito ohjelmoijille.

Olet siis lukenut full stack -kehittäjistä, heidän työtehtävistään ja vaadittavista taidoista. Heidän joukkoonsa kuuluminen tarkoittaa sitä, että olet teknologian eturintamassa ja työskentelet huippuyritysten kanssa uusien ratkaisujen löytämiseksi tekemällä täysimittaista kehitystyötä. Koska ala laajenee nopeasti, voit hyödyntää erinomaisia uranäkymiä ja työsuhdeturvaa, jos olet teknisesti taitava ohjelmoija, joka haluaa vakiinnuttaa asemansa ohjelmointialalla.

Mielenkiintoisia linkkejä:

Kuinka tulla Full Stack Developeriksi

Full Stack Developer Määritelmä

Jätä kommentti