Mikä on SAP?

Mikä on SAP?

Systems Applications and Products in Data Processing (SAP) on saksalaisen yrityksen vuonna 1972 kehittämän toiminnanohjausohjelman nimi. Yrityksen alkuperäinen nimi oli ”System Analysis Program Development” (Systemanalyse Programmentwicklung), joka myöhemmin lyhennettiin SAP:ksi, mikä vastaa ohjelman nimeä.

Se alkoi Wellenreutherin, Hoppin, Hectorin, Plattnerin ja Tschiran pienenä yrityksenä. Siitä on sittemmin tullut monikansallinen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Walldorfissa, Saksassa. Yritys on kehittänyt ohjelmiston nopeuttamaan tiedonkulkua ja tietojenkäsittelyä organisaatioissa. Siksi sitä pidetään edelläkävijänä liiketoimintaratkaisujen alalla.

Yli 230 miljoonaa ihmistä käyttää SAP:n pilvipohjaista toiminnanohjausohjelmistoa (ERP), joka on alan maailmanlaajuinen standardi. Tässä artikkelissa käsittelemme SAP-ohjelmistoa yksityiskohtaisesti. Jatka lukemista saadaksesi lisätietoja.

Miksi yritykset tarvitsevat sitä?

Useimmissa perinteisissä liiketoimintamalleissa käytetään hajautettua tiedonhallintaa, jossa kunkin liiketoimintatoiminnon operatiiviset tiedot tallennetaan erilliseen tietokantaan. Eri osastojen työntekijöiden voi kuitenkin olla haastavaa päästä käsiksi toistensa tietoihin.

Lisäksi tietojen päällekkäisyys useiden osastojen välillä nostaa IT-tallennuskustannuksia ja lisää tietojen virheiden mahdollisuutta.

 • Toisaalta tietojenkäsittelyohjelmistojen järjestelmäsovellukset ja -tuotteet keskittää tiedonhallinnan, jolloin eri liiketoimintatoiminnot voivat tehdä yhteistyötä saman katon alla.
 • Kun eri osastojen työntekijät saavat reaaliaikaista tietoa tiedoista, yritykset voivat hallita paremmin monimutkaisia liiketoimintaprosessejaan.
 • Yritykset käyttävät tätä toiminnanohjausohjelmistoa keräämään, ylläpitämään, tallentamaan ja tulkitsemaan tietoja toiminnallisilta alueilta, kuten myynnistä ja jakelusta, talouskirjanpidosta, toimitusketjun hallinnasta ja muusta.
 • Se nopeuttaa liiketoimintaa, lisää tuottavuutta, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja kasvattaa tuloja.

SAP-ohjelmiston käyttöönoton edut yrityksessäsi

Kuten edellä mainittiin, ohjelmistojen käyttöönotto voi auttaa yritystä tehokkaassa tiedonhallinnassa. Tämän lisäksi sen integroimisesta yritykseesi on monia muitakin etuja. Seuraavassa on joitakin niistä, jotka sinun tulisi tuntea ja käyttää asianmukaisesti.

 • Kustannustehokkuus
 • Parantaa avoimuutta ja estää tietojen päällekkäisyyden
 • Tiedonhallinnan tehokkuus
 • Erittäin räätälöitävissä
 • Ohjelmiston mukautuvuus

1. Kustannustehokkuus

SAP ERP on kustannustehokas, ja sen avulla yritykset voivat leikata hallinto- ja toimintakustannuksia samalla kun ne tarjoavat tarkkaa, reaaliaikaista tietoa. Se yhtenäistää tietotekniikkakustannukset ja säästää niitä muihin ERP-järjestelmiin verrattuna.

Tämän ansiosta valmistajat voivat myös valvoa toimintaansa, ehkäistä tuotantoviivästyksiä ja pilkkoa tiedot pienempiin osiin, joita virkamiehet voivat käyttää parempien ja tehokkaampien päätösten tekemiseen.

2. Tiedonhallinnan tehokkuus

Se on yksi ohjelmiston käytön tärkeimmistä eduista. Asianmukainen tiedonhallinta on ratkaisevan tärkeää, jotta yritys voi arvioida menestystään ja asettaa tulevaisuuden tavoitteita.

Toiminnanohjausohjelmisto mahdollistaa tiedonhallinnan automatisoinnin, joten työntekijöiden ei enää tarvitse luottaa manuaalisiin kirjauksiin suorituskykymittareiden tarkistamiseksi ja tarvittavien tietojen saamiseksi. Tietojen välitön saatavuus on elintärkeää oikea-aikaisen päätöksenteon kannalta.

3. Parantaa avoimuutta ja estää tietojen päällekkäisyyttä

Kun tämä toiminnanohjausjärjestelmä on asennettu, ei ole tilaa tietojen päällekkäisyydelle tai päällekkäisille tietomerkinnöille, koska kaikki tiedot jaetaan yhdessä tietokannassa. Jos on, järjestelmä ilmoittaa automaattisesti olemassa olevat järjestelmätietueet. Näin voit säilyttää tallennettujen tietojen tarkkuuden ja saada tarkat kuvat liiketoimintaskenaarioista.

Lisäksi yrityksestäsi tulee läpinäkyvämpää. On tärkeää ymmärtää, että toiminnanohjausjärjestelmä seuloo ja valvoo jokaista marginaalista toimintoa ja tehtävää, mikä antaa käyttäjälle absoluuttisen näkymän tehtävien suorituskyvystä riippumatta varaston tuotetasosta, ostotilauksista tai laskutuksesta ja toimituksesta.

4. Ohjelmiston mukautuvuus

Toinen etu, joka liittyy yrityksen resurssisuunnitteluohjelmiston käyttöönottoon yrityksessäsi, on sen mukautuvuus. Se antaa täyden huomion asiakkaille, sillä käyttäjät voivat käyttää keskitettyä tietokantaa missä tahansa he työskentelevätkin ja eri laitteilla, kuten kannettavalla tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella. Se parantaa tuottavuutta ja tekee tiedoista saatavilla olevia missä tahansa oletkin.

5. Erittäin räätälöitävissä

Jokaisella yrityksellä on ainutlaatuiset vaatimukset. Koska SAP-toiminnanohjausohjelmisto on hyvin räätälöitävissä, se voi täyttää kaikki vaatimukset, olivatpa ne sitten toiminnallisia tai osastokohtaisia. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat helppokäyttöisiä, joustavia ja mukautuvia. Se tarkoittaa, että jokaisen työntekijän on helppo käyttää sitä.

 • Se on mukautuva, koska eri osastoille on saatavilla erilaisia järjestelmämoduuleja, kuten myynti ja jakelu, tuotehallinta, taloushallinto ja henkilöstöhallinto.
 • Työntekijät tai johto voivat siis käyttää ohjelmistoa lähes mistä tahansa mobiililaitteiden tai muiden laitteiden kautta.

Toiminnanohjausohjelmiston käyttöönoton haitat

SAP-ohjelmistolla on edellisessä jaksossa mainittujen etujen lisäksi joitakin haittoja. Sitä käsitellään seuraavissa kappaleissa. Katso lisätietoja.

 • Käyttäjät arvioivat, että ohjelmiston käyttöliittymä ei ollut intuitiivinen ja että sitä oli vaikea oppia ja käyttää.
 • Ohjelmiston hinnan ja kustannusten osalta noin 80 prosenttia arvioijista on samaa mieltä siitä, että se on kallis, mutta toteaa myös, että sillä oli ennen käyttöönottoa vahva sijoitetun pääoman tuotto (ROI), mikä auttoi perustelemaan hinnan.
 • Ohjelmisto näyttää ajoittain toimivan hitaasti ja epävakaasti.
 • Käyttäjien on koko käyttöönoton ajan osallistuttava laajaan koulutukseen, jotta he oppivat käyttämään järjestelmää, mikä on pitkällinen ja monimutkainen prosessi.

Arvostelijat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä SAP ERP -ohjelmistoon, vaikka se on kallis, sen käyttöönottoprosessi on pitkällinen, käyttöliittymä on kömpelö ja se vaatii monimutkaista räätälöintiä.

Käyttäjien mukaan se hoitaa tiedonhallinta- ja tallennustarpeiden lisäksi kaikki heidän liiketoimintaprosessinsa. Tämän toiminnanohjausjärjestelmän avulla voit muuttaa liiketoimintaprosesseja ja nähdä terveen ROI:n, kun järjestelmä on otettu käyttöön ja käyttäjät on koulutettu asianmukaisesti.

Tässä artikkelissa käsiteltiin SAP-järjestelmää, sen etuja ja haittoja. Kuten aiemmin todettiin, kun käyttäjät koulutetaan asianmukaisesti käyttöönoton jälkeen, ohjelmisto pystyy käsittelemään monenlaisia liiketoimintaprosesseja tehokkaasti.

Hyödynnä yritysresurssien suunnitteluohjelmistoa yrityksesi erityistarpeiden mukaisesti ja hallitse tietojasi asianmukaisesti, jotta yrityksesi toiminta olisi sujuvaa.

Mielenkiintoisia linkkejä:

Lisätietoja SAP:sta

Haluatko tietää SAP-kehittäjän työnkuvan?

Jätä kommentti