Miksi Intia on WordPress-kehityksen kohde?

Miksi Intia on WordPress-kehityksen kohde?

Viime vuosikymmenen aikana Intiassa on tapahtunut monia rajuja muutoksia. Yritykset kaikkialta maailmasta etsivät maata saadakseen verkkosuunnitteluprojektinsa valmiiksi. Myös hallitus kannustaa ja tekee aloitteita verkkosivustojen kehittämisen lisäämiseksi. Siksi siitä on tulossa WordPress-kehittäjien määränpää.

Lahjakkaiden kehittäjien ja suunnittelijoiden tiimien avulla monet intialaiset yritykset, jotka ovat erikoistuneet WordPress-kehitykseen, voivat luoda skaalautuvia, luotettavia ja tehokkaita verkkosivustoja. Tarkastellaan tätä aihetta lähemmin.

5 Syitä, miksi sinun pitäisi käyttää Intian WP-kehitystä

Seuraavassa luvussa kerrotaan lisää syistä, joiden vuoksi globaalit johtajat ulkoistavat toimintojaan Intiaan. WP on laajentunut huomattavasti ajan myötä. Tämä avoimen lähdekoodin ohjelmisto ei ole enää vain blogeja varten, vaan sitä voidaan käyttää myös verkkosivujen ja sovellusten tekemiseen. Tutustu näihin viiteen vankkaan syyhyn, miksi sinun pitäisi valita maa WordPress-kehitykseen.

 • Kustannustehokkuus
 • Tekninen asiantuntemus
 • Lisääntynyt tuottavuus
 • Hallituksen vakaa politiikka
 • Viestintämalli

1. Kustannustehokkuus

Intia on suosituin ulkoistuskohde, mikä johtuu suurelta osin halvasta työvoimasta. Vaikka on totta, että palveluja tarjotaan edullisesti, laadusta ei kuitenkaan tingitä. Kun otetaan huomioon työlainsäädäntö, infrastruktuuri ja muut maksupolitiikat, sisäisen tiimin perustaminen kansainvälisille asiakkaille on vaikeaa.

 • Muiden maiden vastaaviin yrityksiin verrattuna rakennuttajat veloittavat yleensä vähemmän.
 • Se tekee heidän palkkaamisestaan loistavan valinnan yrityksille, joilla on tiukka budjetti.

2. Tekninen asiantuntemus

Intiassa on saatavilla paras osaajareservi. Heillä ei ole ainoastaan tarvittavaa teknistä osaamista uusimpien tekniikoiden käytössä, vaan myös kyky työskennellä taitavasti tiettyjen työkalujen kanssa.

 • Ulkoistamalla liiketoimintatehtäviä globaalit asiakkaat voivat hyötyä uusimmat työkalut ja teknologiat tuntevien huippuosaajien kanssa työskentelystä.
 • Kehittäjät tuntevat sisällönhallintajärjestelmä WP:n hyvin.
 • Se on yksi maailman suosituimmista sisällönhallintajärjestelmistä (CMS), ja se on tunnettu CMS-osaamisestaan.

3. Lisääntynyt tuottavuus

Tuotantonopeus voi nousta merkittävästi kansainvälisillä yrityksillä, jotka ulkoistavat tuotantonsa Intiaan. Aikavyöhyke-eron vuoksi organisaatiot voivat hyötyä ympärivuorokautisesta tuesta, mikä antaa niille etua nopeimmasta markkinoille pääsystä. Kehittäjillä on hyvä maine. Voit luottaa siihen, että he työskentelevät ahkerasti saadakseen projektin valmiiksi aikataulussa ja budjetin puitteissa, kun palkkaat heidät.

4. Hallituksen vakaa politiikka

Useimmat kansainväliset yritykset suosivat Intiaa ulkoistamisessa, koska Intian hallituksen politiikka on joustavaa ja avointa tietotekniikka-alalla. Maa on yksi maailman nopeimmin kasvavista talouksista. Seuraavassa on joitakin faktoja, jotka tukevat tätä kertomusta,

 • 51 prosenttia BKT:sta on peräisin palvelusektorilta.
 • Yksityistämispolitiikat ovat vauhdittaneet merkittävästi infrastruktuurialaa.
 • Hallitus sallii nyt jopa 100 prosentin ulkomaisen pääoman.

5. Viestintämalli

Yleisesti ottaen asiakkaat odottavat palveluntarjoajilta avointa viestintää koko projektin ajan. Useimmiten yritykset törmäävät ulkoistamisen yhteydessä kielelliseen etikettiin liittyviin ongelmiin. Maata ei voi jättää huomiotta ulkoistuskumppanina, koska siellä on yksi suurimmista englantia puhuvista väestöistä.

Tulevaisuus WordPress Kehittäjät Intiassa

Kehittäjillä on tulevaisuudessa monia uravaihtoehtoja, koska uusia ominaisuuksia lisätään ja tälle alustalle rakennettujen ohjelmistojen kysyntä kasvaa. Tämän vuoksi olemme hahmotelleet joitakin tärkeimpiä mahdollisuuksia, joita tämä alusta tarjoaa innokkaille kehittäjille.

 • Suosituin sisällönhallintajärjestelmä
 • Uudet ja kehittyneet WordPress-liitännäiset
 • WordPressin käyttäminen mobiilisovellusten taustapalveluna

1. Suosituin sisällönhallintajärjestelmä

Sisällönhallintatyökaluna se auttaa luomaan, poistamaan ja jopa päivittämään verkkosivuston sisältöä ja muita tietoja. Tämän avulla ei tarvita muita erikoistyökaluja, kuten mitään backend-kehitystyökalua, HTML-pohjaista frontend-työkalua ja niin edelleen.

Näin vältytään varmasti hankalalta ja aikaa vievältä koodausprosessilta. Täällä voit kirjoittaa viestejä helposti ja jopa muokata tekstejä, kuten lihavoida otsikot, jakaa olemassa olevan sisällön kappaleisiin, lisätä luoteja ja paljon muuta.

2. Uudet ja kehittyneet WordPress-liitännäiset

Kehittäjille esitellään säännöllisesti uusia ja kehittyneitä teemoja ja laajennuksia, mikä helpottaa niiden valintaa ja visuaalisesti houkuttelevien verkkosivustojen luomista. Koska WP-liitännäiset ovat välttämättömiä verkkosivustojen asianmukaisen kehittämisen kannalta, alustalle on tulossa pian useita huippuluokan ominaisuuksia. Nämä lisäosat antavat kehittäjille mahdollisuuden:

 • laajentaa verkkosivujen toiminnallisuutta tarpeiden mukaan.
 • luoda ja sisällyttää sisältöön takalinkkejä.
 • Liitännäiset tarjoavat verkkosivustoille ja muille kolmannen osapuolen integroiduille sovelluksille korkeamman turvallisuustason.
 • Liitännäisten avulla voidaan järjestää saumaton viestintä.

Liitännäisten kysynnän kasvaessa tehdään lisää uusia kehitystöitä, joilla varmistetaan, että alustaa voidaan käyttää eri toimintojen laajentamiseen ja verkkosivuston kokonaissuorituskyvyn optimointiin.

3. WordPressin käyttäminen mobiilisovellusten taustapalveluna

Koska mobiilisivustojen ja -sovellusten osuus on noin 52,2 prosenttia liikenteestä, useimpien yritysten on nyt otettava käyttöön mobiilipohjaisia ohjelmistoyksiköitä. Yritykset hyötyvät lisääntyneestä asiakasliikenteestä, myynnistä, konversioasteesta ja muista tekijöistä.

Tästä syystä WordPress on taustapalvelu, jota voidaan käyttää mobiilisovellusten luomiseen. Sovellusten luomiseen käytetään AppPresser-kehystä, ja se on ainoa, jonka avulla se voi auttaa kaikkien mobiilisovellusten ominaisuuksien kehittämisessä.

Sinun pitäisi nyt ymmärtää, miksi Intia on WordPress-kehityksen ensisijainen sijaintipaikka. Siitä on tullut viime vuosikymmenten aikana verkkoluomisen keskus, ja tämä suuntaus tulee jatkumaan. Monet muutkin tekijät vaikuttavat siihen, että mantereelta tulevien kehittäjien kysyntä on suurta.

Lisätietoja WordPressistä

Miksi sinun pitäisi käyttää WordPressiä?

Jätä kommentti