Miten sovellusten markkinointi toimii?

Miten sovellusten markkinointi toimii?

Elämme sovellusten aikakautta, jolloin kaikkeen tarvitsemaasi löytyy todennäköisesti sovellus. Yritykset eivät siis voi jättää huomiotta tätä tosiasiaa, ja niiden pitäisi markkinoida sovelluksiaan lisätäkseen brändin tunnettuutta, edistääkseen käyttäjien sitoutumista ja tuottaakseen tuloja. Useimmilla organisaatioilla on markkinoinnin ammattilaisia, jotka auttavat niitä tavoittamaan kohdeyleisönsä tehokkaasti ja vaikuttavasti hyödyntämällä mobiililaitteiden laajaa käyttöä.

Sovellusten markkinointi tapahtuu eri kanavien, kuten sosiaalisen median, verkkomainonnan, sovelluskaupan optimoinnin, vaikuttajamarkkinoinnin ja sähköpostimarkkinoinnin kautta. Se lisää sovelluksen näkyvyyttä ja houkuttelee käyttäjiä lataamaan ja käyttämään eri sovelluksia. Tässä artikkelissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten se toimii ja mitä vaiheita prosessiin kuuluu.

Näin se toimii

Sovellusmarkkinointiin kuuluu kokonaisvaltainen lähestymistapa mobiilikäyttäjille suunnitellun mobiilisovelluksen edistämiseen. Kun sovellus on ladattu, nämä taktiikat ovat ratkaisevia, jotta käyttäjät saadaan sitoutumaan siihen avaamalla ilmoitukset tai tekemällä se tärkeä konversio. Nämä vaiheet kuuluvat yleensä prosessiin:

 • Tarkoitetun yleisön tunnistaminen
 • Markkinoinnin tavoitteiden hahmottelu
 • Markkinointikanavien valinta
 • Markkinointikampanjan toteuttaminen
 • Silmällä pitäminen ja optimointi

1. Tarkoitetun yleisön tunnistaminen

Jos olet aloittamassa sovellusten markkinointiprosessia, ensimmäisenä askeleena olisi tunnistettava, mikä on sen sovelluksen kohderyhmä, jota aiot mainostaa tai markkinoida. Ennen markkinointikampanjan aloittamista on myös tiedettävä yleisön tarpeet ja käyttäytyminen. Sitä varten sinun on kerättävä kaikki tarvitsemasi tiedot markkinatutkimuksen, asiakaskyselyjen ja sovelluskauppojen tietojen analysoinnin avulla.

Koska tiedot ovat olennaisen tärkeitä mobiilisovellusten markkinointikampanjoiden onnistumisen kannalta, markkinoijat seuraavat tyypillisesti erilaisia mittareita, joita he sitten käyttävät kampanjoidensa tiedottamiseen ja inspiroimiseen. Kun markkinoijat ovat keränneet riittävästi käyttäjätietoja päätöksenteon tueksi, he voivat laatia strategioita.

2. Markkinoinnin tavoitteiden hahmottelu

Kun tunnet kohdeyleisösi, sovita sovelluksen markkinointitavoitteet yhteen kohdeyleisön kanssa. Tavoitteet on hahmotettava, jotta voit suunnitella strategiat niiden mukaisesti, kuten sovellusten latausten lisääminen, käyttäjien sitoutuminen ja tulojen tuottaminen. Lisäksi on ratkaisevan tärkeää pohtia mahdollisia esteitä ja kehittää strategioita niiden voittamiseksi. Lopuksi on tärkeää seurata edistymistä ja mitata onnistumista.

3. Markkinointikanavien valinta

Seuraavassa vaiheessa valitaan markkinointikanavat, joiden avulla tavoiteltu yleisö voidaan tavoittaa tehokkaimmin. Sähköpostimarkkinointi, vaikuttajamarkkinointi, sosiaalisen median markkinointi, verkkomainonta ja sovelluskaupan optimointi ovat muutamia mahdollisia vaiheita prosessissa. On tärkeää mitata ja seurata markkinointikampanjoiden onnistumista, jotta voidaan tunnistaa, mitkä kanavat ovat tehokkaimpia. Se voi tarkentaa strategiaa ja optimoida kampanjan mahdollisimman suuren vaikutuksen aikaansaamiseksi.

4. Markkinointikampanjan toteuttaminen

Kun markkinointikanavat on valittu, markkinoijat voivat toteuttaa kampanjan. Markkinointikampanjaan kuuluu mainosten, mainossähköpostien ja vaikuttajayhteistyön luominen ja jakelu. Siihen sisältyy myös markkinointi ennen ja jälkeen lanseerauksen, asiakkaiden sitoutumisen ja sitouttamisen sekä sovelluksen rahanarvon tarkistaminen.

 • Prelauch-markkinointiin kuuluu sovelluksen ominaisuuksista tiedottaminen eri alustoilla, kun sovellus on vielä kehitysvaiheessa. Se auttaa levittämään tietoa sovelluksesta.
 • Sitä vastoin lanseerauksen jälkeisellä markkinoinnilla tarkoitetaan vaihetta, jossa sovellus on täysin kehitetty ja valmis julkaistavaksi asiakkaalle. Markkinoijien on käytettävä erilaisia strategioita saadakseen potentiaaliset asiakkaat lataamaan uuden sovelluksen.

Joissakin kampanjoissa varmistetaan, että asiakkaat poistavat sovelluksen vasta, kun he ovat käyttäneet sitä kerran. Se kannustaa heitä palaamaan sovellukseen ja olemaan vuorovaikutuksessa sen kanssa. Mobiilisovellusten markkinointityökalut ovat loistava tapa automatisoida kampanjoita ja mainostaa sovelluksia laajemmassa mittakaavassa. Neljä suosituinta markkinointityökalua, jotka auttavat markkinoijia selviytymään kaikista verkkomarkkinoinnin ongelmista, ovat Branch.io, Canva, TheTool.io jne.

5. Tarkkailu ja optimointi

Markkinoijien tulisi seurata markkinointikampanjan tehokkuutta säännöllisesti. Tulosten perusteella voit sitten optimoida sen. Siinä analysoidaan sovellusten latauksia, käyttäjien sitoutumista ja tuloja koskevia tietoja, jotta voidaan tehdä tarvittavat korjaukset. Se voi auttaa markkinoijia tunnistamaan, mikä toimii ja mikä ei, ja yksilöimään alueita, joilla on parantamisen varaa.

Säännöllinen seuranta ja optimointi ovat olennaisen tärkeitä verkkomarkkinoinnin onnistumiselle. On myös tärkeää seurata kilpailijoita ja olla tietoinen alan uusista suuntauksista. Lopuksi on varmistettava, että kaikki muutokset vastaavat haluttuja tavoitteita.

Kuka hyötyy mobiilisovellusten markkinoinnista?

Markkinoijat, jotka haluavat siirtyä työpöytäpohjaisista yrityksistä nopeasti kasvavaan mobiilialaan, voivat hyötyä mobiilisovellusten markkinoinnista. Mobiilisovellusten markkinoijilla on käytössään lähes loputon määrä työkaluja asiakastietojen keräämiseen, kuten GPS-seuranta, jolla käyttäjille ilmoitetaan paikallisista myynneistä, tai sähköpostikampanjat, jotka on yhdistetty push-ilmoituksiin.

Markkinoijat voivat analysoida, mukauttaa ja automatisoida kampanjoita yhdellä alustalla. Sovellusten latausmäärät ja asiakaspysyvyys kasvavat jatkuvasti, mikä parantaa mobiilikäyttäjien käyttökokemusta, mikä hyödyttää markkinoijia.

 • Sovellusten omistajat ja kehittäjät voivat lisätä sovellusten näkyvyyttä, latauksia ja käyttäjien sitoutumista mainostamalla sovelluksiaan eri markkinointikanavien kautta.
 • Mobiilisovellusten markkinointi on hyödyllinen työkalu yrityksille, jotka haluavat olla yhteydessä asiakkaisiin ja lisätä konversioita.
 • Loppukäyttäjät voivat auttaa toisia loppukäyttäjiä esittelemällä heille uusia ja hyödyllisiä sovelluksia, jotka voivat parantaa heidän elämäänsä tai ratkaista tiettyjä ongelmia.
 • Se antaa markkinoijille mahdollisuuden luoda yhteys kohderyhmäänsä sovelluksen sisäisen mainonnan avulla, mikä voi olla menestyksekkäämpää kuin perinteinen digitaalinen mainonta.

Maailmassa, jossa kaikki on yhteydessä toisiinsa, mobiilisovellusten markkinointi on ratkaisevan tärkeää kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Siinä hyödynnetään nykyaikaista teknologiaa perinteisten markkinointistrategioiden parantamiseksi ja täysin räätälöidyn kokemuksen luomiseksi. Yksi markkinointitaktiikka, jota ei pidä jättää huomiotta nyt eikä tulevaisuudessa, on mobiilisovellusten markkinointi. Siihen sisältyy kaikkea data-analytiikasta joustaviin viestintästrategioihin. Näin sovellusten markkinointi siis toimii. Voit hyödyntää artikkelin tietoja, jotka auttavat sinua markkinoimaan sovelluksia kohderyhmällesi.

Mielenkiintoisia linkkejä:

8 tärkeää sovellusten markkinointistrategiaa, jotka sinun on tiedettävä vuonna 2023

Kuinka aloittaa mobiilisovellusten markkinointistrategia

Jätä kommentti