NET Core -kehittäjä: Mitä he tekevät?

NET Core -kehittäjä: Mitä he tekevät?

Johdanto

Yksinkertaisesti sanottuna Net Core -kehittäjän ensisijainen tehtävä on kehittää ohjelmistosovelluksia Microsoftin .NET-infrastruktuurin avulla. Henkilö, josta tulee NET Core -kehittäjä, on seuraavien alojen asiantuntija: tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka, matematiikka, kybernetiikka ja ohjelmistotekniikka.

Tietoja .NETistä

.NET on Microsoftin kehittämä avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitysalusta, joka on ollut käytössä vuodesta 2002. Kehys on yhteensopiva C#-, F#-, C++- ja VB.NET-ohjelmien kanssa. Ensimmäinen versio kehyksestä julkaistiin vaihtoehtona Javalle (Sun Microsystems), ja siinä oli valmiita luokkia ja funktioita, joiden avulla kehittäjä voi kirjoittaa koodeja. Aluksi tarkoituksena oli luoda sovelluksia vain Windowsille, mutta ajan myötä Microsoft alkoi julkaista uusia ja päivitettyjä versioita .NET:stä, kuten .NET core, ja tämä oli mukautettavissa eri alustoille, kuten Linux, MacOS jne.

Mikä on NET Core -kehittäjä?

NET Core Developer on tekniikan asiantuntija/insinööri, jolla on kandidaatin tutkinto ja joka suunnittelee ja ylläpitää ohjelmistoja Microsoftin kehyksen puitteissa. Hän suunnittelee, toteuttaa ja kehittää ohjelmistotuotteita tarpeen mukaan.

Työtehtävät

.NET-kehittäjän työtehtäviin kuuluu:

 • Hyvä NET Core -kehittäjä pystyy rakentamaan käyttöliittymiä.
 • He osaavat vianmäärityksen ohjelmistoprototyypeissä.
 • Voi kehittää ohjelmia .NET-sovelluksia varten
 • Pystyisi antamaan teknistä tukea käyttäjille
 • Luo menettelyt sovellusten suorittamista varten

NET Core -kehittäjän taidot

Tutustu joihinkin tärkeisiin taitoihin, joita NET Core -kehittäjällä on oltava:

Koodaus

Hänen on luonnollisesti oltava koodauksen asiantuntija, kirjoitettava uusia koodeja aina tarvittaessa ja viritettävä olemassa olevia koodeja sekä määriteltävä, miten hän voi säästää aikaa ja resursseja ohjelmistoja päivitettäessä. Kehittäjä työskentelee prototyyppien parissa, analysoi koodia ja sen suorituskykyä, muokkaa koodia ja tekee muutoksia aina tarvittaessa.

Erilaisten ohjelmointikielten hallinta

Kehittäjän on tunnettava kaikki suositut ohjelmointikielet ja tietokantasovellukset, kuten NoSQL, SQL Server ja Oracle, voidakseen hoitaa työtehtävänsä.

ASP.NET MVC

Kun NET Core -kehittäjä osaa käyttää ASPNET MVC:tä, hän voi helposti hallita kaikkia sovelluksen toimintoja. Tämän tiedon avulla kehittäjät voivat tuottaa ohjelmistoja nopeasti ja tehokkaasti.

Ajanhallinta

Ajanhallinta on taito, joka kehittäjällä on oltava, koska se auttaa kehittäjää pitämään kiinni määräajasta. Asiakkaat määrittelevät määräajat, joten kehittäjällä on vastuu tehtävien asianmukaisesta järjestämisestä ja sen varmistamisesta, että ne suoritetaan asianmukaisesti. Kehittäjän on myös pystyttävä hallitsemaan useita tehtäviä kerrallaan, joten hänen on pystyttävä hallitsemaan useampaa kuin yhtä projektia.

Tietoisuus talousarviosta

Yrityksen budjettitilanteen tuntemus ja tietoisuus taloushallinnosta auttavat kehittäjää käyttämään kustannustehokkaita toimenpiteitä ja hallitsemaan resursseja hienosti. Rakennuttajan on oltava riittävän varovainen, jotta se ei ylitä budjettiaan, ja se voi ehkä varata varoja tulevia hankkeita varten.

Ongelmanratkaisu

Kehittäjällä on oltava erinomaiset ongelmanratkaisutaidot, koska hänen on usein tunnistettava ja ratkaistava prototyyppeihin liittyviä ongelmia. Heidän on kyettävä tunnistamaan virheet lähdekoodissa, sillä jos se ei onnistu, se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Kun he rakentavat käyttöliittymiä, heidän on myös analysoitava testauksen tulokset. Kokemuksen myötä kehittäjä on asiantuntija havaitsemaan ongelmat.

Yhteistyö

Kehittäjän on kommunikoitava hyvin tiimin, sidosryhmien ja asiakasyritysten kanssa, mutta hänen on myös osattava tehdä yhteistyötä muiden IT-ammattilaisten kanssa. Kehittäjän on pystyttävä kuuntelemaan ja kunnioittamaan heidän näkemyksiään, vaikka ne poikkeaisivat heidän näkemyksistään, ja hänen on myös pystyttävä selittämään näkemyksensä. Heidän on kyettävä tunnistamaan muiden ammattilaisten taidot ja delegoimaan tehtävät sen mukaisesti.

NET Core -kehittäjän tyypilliset tehtävät

Kehittäjän edellä mainitut taidot huomioon ottaen hänen on tehtävä seuraavat yleiset tehtävät:

Nuorempana kehittäjänä heidän pitäisi:

 • Analysoi liiketoiminnan vaatimukset
 • Työskennellä aktiivisesti ohjelmistojen kehitysvaiheissa
 • Viestintä ja yhteistyö kaikkien tiimin jäsenten kanssa.

Kun kehittäjä saa kokemusta, hän voi:

 • Ohjelmiston toteuttaminen vaatimusten mukaisesti
 • Osallistut ohjelmistoratkaisujen suunnitteluun ja kehittämiseen.
 • Laadukkaan koodin ja dokumentaation kirjoittaminen
 • Suunnittele ja luo turvallisia, skaalautuvia hajautettuja sovelluksia.
 • tuntea ja soveltaa nykyaikaisia suunnittelukäytäntöjä korkealaatuisten tuotteiden aikaansaamiseksi.

Kun kehittäjästä tulee kokenut ja asiantuntevampi:

 • Tee yhteistyötä tuoteyhtiön, liiketoiminnan sidosryhmien ja muiden ylempien tahojen kanssa ohjelmistokehityksen strategian ja sen laajuuden määrittelemiseksi.
 • Käyttäjätarinoiden ymmärtäminen ja niiden muuntaminen toimiviksi sovelluksiksi.
 • Suunnittelet, rakennat ja ylläpidät uudelleenkäytettävää ja luotettavaa koodia.
 • Suunnittelun ja ohjelmistojen teknisten ja toiminnallisten valmiuksien arviointi ja muutosten ymmärtäminen.
 • Nuorempien kehittäjien ohjaaminen ja mentorointi.

Kehittäjän kokemuksen lisääntyessä hänen on osallistuttava aktiivisesti päätöksentekoprosessiin ja määriteltävä ohjelmistokehityksessä käytettävä teknologia ja kehys. Kehittäjä hallitsee hyvin erilaiset ohjelmistoarkkitehtuurit ja pystyy toteuttamaan monimutkaisia ohjelmistoratkaisuja. Kehittäjä pystyy parantamaan nykyisten järjestelmien toimintaa ja pitämään ne täysin linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa sekä tunnistamaan ongelmakohdat, joita on parannettava ja muutettava. Kehittäjä osallistuu koodin ja suunnittelun tarkistuksiin, ja hänen on valistettava kehitystiimejä siitä, millainen teknologiastrategia on tarkoitus toteuttaa ja mitä parhaita käytäntöjä on noudatettava.

Johtopäätös

NET Core -kehittäjä on ehdottomasti voimavara mille tahansa organisaatiolle, ja kun he alkavat sisällyttää koneoppimista ja tekoälyä, he voivat kehittää sovelluksia, jotka toimivat sujuvasti, nopeasti ja paremmin, ja luoda vuorovaikutteisia tekoälysovelluksia.

Valmistaudu suunnittelemaan, räätälöimään ja kehittämään ohjelmistosovelluksia yrityksen tarpeiden mukaan.

Mielenkiintoisia linkkejä:

Mitä eroa on.NET:n ja.NET Core:n välillä?

Lisätietoja .NET Core -ohjelmasta

Jätä kommentti