Swift vs. Objective-C: Mikä on parempi?

Swift vs. Objective-C: Mikä on parempi?

Swift vs. Objective C on kehittäjille aina pulma, kun on tärkeää valita oikea ohjelmointikieli iOS-sovelluskehitysprojektiin. Objective-C on vakiintuneempi kieli, kun taas Swift on uudempi ja virtaviivaisempi. Swift on myös aloittelijoille helpompi, sillä se ei vaadi niin paljon syntaksia ja on helpompi lukea. Objective-C on kuitenkin joustavampi ja tehokkaampi, ja sillä voidaan luoda monimutkaisempia sovelluksia.

Jos ne ovat sinulle tuttuja, laajalti käytetyt iOS-ohjelmointikielet Swift ja Objective-C voivat auttaa sinua tekemään oikean päätöksen. Tutustu siis alla olevaan artikkeliin ja vertaile esimerkiksi seuraavien tekijöiden avulla:

 • Syntaksi
 • Esitys
 • Muistin hallinta
 • Yhteisön tuki

1. Syntaksi

Objective C on, kuten aiemmin todettiin, vanhempi ohjelmointikieli, jonka syntaksi on monimutkainen. Kehittäjien mielestä kieltä on vaikea oppia ja koodata sillä, koska se on sanamäärältään runsas, eli se on täynnä hakasulkeita ja puolipisteitä. Toisaalta Swift tarjoaa puhtaamman ja tiiviimmän syntaksin. Se on helpompi ymmärtää ja oppia, koska se muistuttaa tavallista englantia.

 • Se auttaa myös kehittäjiä kirjoittamaan koodit tehokkaammin ja tiiviimmin, mikä tekee kielestä suositun.
 • Yksinkertaistetun syntaksin ansiosta Swift on myös parempi kuin Objective C, koska se nopeuttaa kehitysprosessia ja vähentää koodausvirheiden mahdollisuutta, mikä johtaa vakaampiin ja turvallisempiin sovelluksiin.
 • Lisäksi sen nykyaikainen syntaksi tuo mukanaan uusia ominaisuuksia, kuten tyypin päättelyn ja valinnaisuuden, jotka auttavat kehittäjiä kirjoittamaan puhtaampaa ja turvallisempaa koodia.
 • Se on yhä suositumpi kehittäjien keskuudessa näiden ominaisuuksien ansiosta, jotka yksinkertaistavat kehitysprosessia.

2. Suorituskyky

Kuten tiedät, ohjelmointikielen ominaisuudet, erityisesti sen nopeus, vaikuttavat merkittävästi siihen, kannattaako sitä käyttää iOS-kehityksessä. Jos verrataan molempia kieliä, Swift on epäilemättä nopeampi sovelluskehityksessä. Koska kieli käyttää geneerisiä ja korkeamman järjestyksen funktioita, koodi on puhtaampaa ja uudelleenkäytettävämpää.

 • Myös valinnaiset ja tyyppipäätelmäominaisuudet huolehtivat koodin turvallisuudesta.
 • Sen kääntäjäominaisuus vähentää vaarallisen koodin kirjoittamisen riskiä ja suojaa sovelluksiasi usein toistuvilta suoritusaikaisilta kaatumisilta.
 • Koodien kehittämiseen tarvittavaa aikaa voidaan myös säästää, koska ohjelmoijat voivat kirjoittaa vähemmän koodirivejä tiiviin syntaksin ansiosta.

Kaiken kaikkiaan sovelluskehityksen nopeus kasvaa, mikä parantaa suorituskykyä ja tekee siitä nopeamman ja tehokkaamman vaihtoehdon sovelluskehitykseen.

3. Muistin hallinta

Seuraava vertailtava parametri on ohjelmointikielten muistinhallintakyky. Objective-C:n tapauksessa se käyttää manuaalista muistinhallintaa, mikä on haaste ohjelmoijille, koska se vie paljon aikaa. Toisaalta Swift käyttää automaattista viitteiden laskentaa (ARC) tehokkaampaan muistinhallintaan.

Se tarkoittaa, että ARC huolehtii muistinhallinnasta, jotta kehittäjät voivat keskittyä muihin sovelluskehityksen osa-alueisiin. Sillä on siis merkittävä etu Objective-C:hen verrattuna muistinhallinnan suhteen, sillä se ei ainoastaan yksinkertaista kehitysprosessia vaan myös parantaa kielen suorituskykyä ja nopeutta.

4. Yhteisön tuki

Molempien kielten yhteisöllisestä tuesta voidaan todeta, että molemmat ovat suosittuja kehittäjien keskuudessa. On sanomattakin selvää, että Objective-C on vanhempi kieli, jolla on suuri ja vakiintunut yhteisö sekä lukuisia työkaluja ja resursseja, jotka ovat kertyneet ajan myötä. Niinpä sekä aloittelevien että kokeneiden kehittäjien on helpompi löytää ratkaisuja ongelmiinsa, kun he ovat oppineet yhteisössä jaetuista kokemuksista.

 • Mutta sekä kehittäjät että Apple ottavat Swiftin nopeasti käyttöön ja tukevat sitä.
 • Se on nopeasti yleistymässä monien uusien iOS-sovelluskehitysprojektien ensisijaisena kielenä, ja kehittäjien käyttöön on tulossa yhä enemmän resursseja ja työkaluja.
 • Sen kasvava suosio ja sen saama tuki kehittäjäyhteisöltä ovat suurelta osin Applen tuen ansiota.
 • Kielen yhteisö ja resurssit kasvavat sitä mukaa, kun kieli kehittyy ja saa lisää vetovoimaa, jolloin kehittäjät saavat entistä enemmän apua ja tukea.

Jos olisit ottanut huomioon edellä mainitut tekijät päättäessäsi, kumpi on parempi, olisit saanut idean. Tässä tapauksessa useimmat tekijät ovat suosineet Swiftiä. Sen koodi on parempi, jos luot sovelluksen tyhjästä, koska sillä on kaikki edellä mainitut ominaisuudet, eikä sinun tarvitse ottaa huomioon alla mainittuja rajoituksia. Seuraavassa on kaksi skenaariota, joissa Objective-C:n käyttö on hyödyllistä:

 • Objective-C:n käyttö saattaa olla parempi vaihtoehto, jos sinulla on tällä kielellä kirjoitettu huomattava koodikanta ja sinun on ylläpidettävä sitä tai lisättävä siihen muutamia uusia ominaisuuksia.
 • Vaikka molempia kieliä voidaan käyttää yhdessä projektissa, tällaisen sovelluksen ylläpito voi olla haastavaa.
 • Esimerkiksi tietyissä ääritapauksissa saatat tarvita kehittäjää, joka hallitsee sujuvasti molemmat kielet.
 • Vaihtaminen kahden kielen välillä voi myös vaikuttaa kehittäjän tuottavuuteen.
 • Objective-C:tä kannattaa harkita, jos työskentelet usein C- tai C++-kielellä kirjoitettujen kolmansien osapuolten kehysten kanssa. Swift vaatii erillisen kääreen luomisen, mikä voi olla ongelmallisempaa kuin Objective-C:n käyttö.

Valitsemasi ohjelmointikieli on tärkeä, kun aloitat uuden iOS-sovelluskehitysprojektin. Se vaikuttaa muihin myöhempiin valintoihin, kuten arkkitehtuuriin ja kehyksiin. Ominaisuuksia vertailemalla voidaan päätellä, että Swiftillä on kattavammat edut kuin Objective-C:llä. Vaikka et olisikaan ohjelmoija, voit silti ymmärtää ohjelmointikielen, koska se on tiiviimpi.

Koska se poistaa paljon virheitä, joita muilla kielillä voi esiintyä, se on luotettavampi ja kaatuu harvemmin. Loppujen lopuksi sen koodi on muita kieliä tehokkaampaa nopeuden ja muistinkäytön suhteen, mikä tekee siitä ylivoimaisen vaihtoehdon iOS-sovellusten luomiseen. Muista kuitenkin, että päätökset tehdään tietyssä kontekstissa. Swiftin kaltainen moderni ja tehokas ohjelmointikieli ei ole kaikki kaikessa.

Mielenkiintoisia linkkejä:

Katsaus iOS-ohjelmointikieliin

Objective-C tai Swift

Jätä kommentti