Hoe bouw je een geweldig Mobile App Developer Team?

Hoe bouw je een geweldig Mobile App Developer Team?

De laatste jaren zijn de populariteit van mobiele apparaten en het aantal beschikbare apps explosief gestegen. Je zit immers dagelijks uren op je telefoon en apps spelen een belangrijke rol in verschillende aspecten van je leven. Veel organisaties beseften dat het belang van een mobiel app-ontwikkelteam niet langer over het hoofd kon worden gezien.

Dus gingen ze op zoek naar een team en begrepen ze hoe belangrijk het was om zich te omringen met mensen die deskundig waren op hun gebied. Om de rollen in te vullen die nodig zijn voor een succesvol mobiel applicatieontwikkelingsproject, moet u meer weten over het vinden van een ontwikkelteam.

Dit artikel zal u helpen een effectief ontwikkelteam te vormen dat in staat is een ontwikkelingsproject tot een goed einde te brengen.

Twee manieren om een bekwaam team te vinden

Er zijn vele rollen waaruit een deskundig team voor app-ontwikkeling moet bestaan, waaronder de product owner, project manager, business analist, UI/UX designer, ontwikkelaars en QA engineers. Gewoonlijk zijn er twee manieren om deze functies in te vullen.

U kunt een interne afdeling oprichten om uw project te behandelen. Een andere optie is om het werk uit te besteden en een beroep te doen op externe deskundigen.

1. Het opzetten van een intern ontwikkelteam

Het is iets waar je bekend mee bent. Bij de interne aanpak gaat het erom via HR-afdelingen expertise op ontwikkelingsgebied te zoeken en vervolgens een efficiënt team op te bouwen.

 • Dit proces kan tijdrovend en kostbaar zijn omdat u moet uitkijken naar veel professionals voor uw team.
 • Meer dan dat, de rompslomp van het papierwerk, de arbeidsvoordelen van het team, en vele andere factoren kunnen opwegen tegen de voordelen van het bouwen van een in-house team.

2. Uitbesteding van ontwikkelingsprojecten

Een andere benadering voor het vinden van een bekwaam team voor het nagelen van uw app-ontwikkelingsprojecten is het uitbesteden aan externe leveranciers van softwareontwikkeling en het opzetten van een team buiten het bedrijf. Zij leveren hun deel of het hele project op tijd en binnen uw budget.

 • Een ervaren verkoper kan u niet alleen een raming van de ontwikkelingskosten geven, maar kan u ook vrijwel onmiddellijk op weg helpen en u gedurende het hele proces begeleiden.
 • Deze methode is sneller en kosteneffectiever dan het opzetten van een intern team.

Teams van mobiele app-ontwikkelaars: Wat u moet weten

Er zijn enkele cruciale dingen die u moet overwegen wanneer u besluit een app-ontwikkelaarsteam in te huren voor uw bedrijf, of het nu gaat om directe inhuur of outsourcing, zoals vermeld in het bovenstaande gedeelte. Bekijk de volgende punten en houd ze in gedachten om met succes een team op te zetten.

 • Expertise Matching
 • Het vermogen om het ontwikkelingsproces te begrijpen
 • Wederzijds respect
 • Focus op de samenhang van het team
 • Stimuleer wendbaarheid in het ontwikkelingsproces

1. Afstemming van deskundigheid

Bij het aannemen van de teamleden wordt verwacht dat hun bekwaamheid wordt geëvenaard. De meeste ervaren ontwikkelaars en ontwerpers willen dat hun projectmanagers over dezelfde kennis en vaardigheden beschikken als zijzelf. Wil een team succesvol zijn, dan moet elke rol effectief worden ingevuld. Zij moeten duidelijk doelen en doelstellingen kunnen stellen en snel door het ontwikkelingsproces kunnen navigeren.

 • Ook de verantwoordelijkheden van de ontwikkelaars en QA-engineers zijn cruciaal.
 • Ze moeten hun beide werken in de gaten houden, en daarvoor moeten ze een goede interactie hebben.
 • Daarom moet de feedback op elkaar zo intelligent en respectvol mogelijk worden gegeven. Daardoor kan het team in harmonie werken.

2. Het vermogen om het ontwikkelingsproces te begrijpen

Elk teamlid moet in staat zijn zijn rol en de omvang van de hem toegewezen taken te begrijpen. Tot op zekere hoogte moet het ontwikkelingsproces worden gecontroleerd en strikt gereguleerd.

Maar sommige situaties vereisen samenwerking tussen de leden van het ontwikkelingsteam, waarbij zij dienovereenkomstig moeten handelen met duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden. In dat geval moeten zij in kennis worden gesteld van de geringste wijziging van de projectwerkzaamheden.

3. Wederzijds respect

U kent het belang van wederzijds respect dat tussen mensen moet bestaan, vooral als u deel uitmaakt van een team. De bijdrage van elk teamlid is dus belangrijk, en er zijn geen meer of minder kritische rollen of taken.

 • Daarom mag bij het aannemen van een ontwikkelingsteam geen van de leden de verantwoordelijkheden van één persoon als onbelangrijk beschouwen of als gemakkelijk uit te voeren of te versnellen, alleen omdat iemand dat denkt.
 • De sleutel tot een gezonde sfeer op het project en het praktische werk is wederzijds respect tussen de teamleden onderling en tussen het team en de klant.

4. Focus op de samenhang van het team

Wanneer u denkt aan het opzetten van een ontwikkelteam, probeer dan ontwikkelaars te kiezen met voldoende ervaring en die kunnen bijdragen aan teamcohesie. Het zal je helpen je doelen te bereiken. Er zijn momenten waarop het inhuren van rockstar-ontwikkelaars moeilijk zal zijn voor het team, omdat zij zich vooral op zichzelf zullen richten en het project zullen overschaduwen.

5. Stimuleer wendbaarheid in het ontwikkelingsproces

Het ontwikkelingsproces moet volgens een agile aanpak verlopen, omdat dit het team helpt georiënteerd te blijven, waardoor zij de projecten sneller en met minder kopzorgen bij hun klanten kunnen afleveren.

Het op te zetten ontwikkelingsteam moet dus vertrouwd zijn met een dergelijke aanpak. Daarom kunnen zij meetbare maatstaven en prestatiecijfers bereiken door het proces efficiënt uit te voeren.

De technische experts in het team voor de ontwikkeling van mobiele applicaties moeten veel aandacht krijgen, want zonder de juiste technische achtergrond is het onwaarschijnlijk dat u een professioneel ontworpen en verkoopbare mobiele app krijgt. Naast de technische aspecten moet u ook rekening houden met de structuur van het ontwikkelingsteam en de taakverdeling tussen de leden ervan.

In dit artikel bespraken we de twee manieren om een uitstekend mobiel applicatie-ontwikkelingsteam te vinden en zaken waarmee u rekening moet houden wanneer u hen inhuurt.

Elk ingehuurd teamlid zal dus worden gewaardeerd om zijn deskundigheid en inzet, aangezien hij volgens de eisen een kwalitatief hoogstaande output op tijd zal leveren. Daarmee vormen ze een geweldig mobiel app ontwikkelteam.

Interessante links:

Wat is de structuur van het Mobile App Development team?

Meer informatie over Mobiele App Ontwikkeling

Plaats een reactie