Wat is kunstmatige intelligentie (AI)?

Wat is kunstmatige intelligentie (AI)?

Op dit moment is kunstmatige intelligentie, of AI, een van de populairste termen in de technologie, en daar is een goede reden voor. Een aantal technologische doorbraken en innovaties die voorheen beperkt waren tot science fiction zijn de afgelopen jaren werkelijkheid geworden. Als je een definitie wilt van wat AI is, dan is die hier. Het is de simulatie van menselijke intelligentie in machines die geprogrammeerd zijn om intelligent te denken en te handelen zoals mensen.

AI wordt gecreëerd door hersenpatronen te bestuderen en cognitieve vaardigheden zoals leren, redeneren, problemen oplossen, perceptie en taalbegrip te analyseren. Het zal daarom resulteren in de ontwikkeling van intelligente software en systemen. Dit artikel geeft je een overzicht van AI, soorten, voor- en nadelen, enz. Laten we beginnen.

Wat zijn de verschillende soorten?

Kunstmatige intelligentie kan worden onderverdeeld in verschillende soorten. Er zijn voornamelijk twee categorieën: die welke zijn gebaseerd op AI-functionaliteit en die welke zijn gebaseerd op capaciteiten. De verschillende types worden hieronder opgesomd:

Gebaseerd op capaciteiten

 • Zwakke of smalle AI
 • Sterke of algemene AI

1. Zwakke of smalle AI

Kunstmatige intelligentiesystemen die beperkt zijn tot het uitvoeren van bepaalde taken worden zwakke AI-systemen genoemd. Hoewel ze over het algemeen niet intelligent zijn, zijn deze systemen uitstekend in hun toegewezen taken. Beeldherkenningssoftware, aanbevelingsalgoritmen en spraakassistenten zoals Alexa of Siri zijn enkele voorbeelden. Het is beperkt tot het werken binnen vooraf bepaalde parameters en kan niet generaliseren buiten zijn gespecialiseerde gebied.

2. Sterke of algemene AI

Systemen die net zo intelligent zijn als mensen of zelfs intelligenter dan mensen worden sterke kunstmatige intelligentie genoemd. Het zou in staat zijn om te denken, redeneren, leren en informatie toe te passen om ingewikkelde problemen op te lossen op een manier die vergelijkbaar is met menselijke cognitie. Sterke AI-ontwikkeling is echter nog steeds vooral theoretisch en nog niet gerealiseerd.

Gebaseerd op functionaliteit

 • Puur reactief
 • Beperkt geheugen
 • Theorie van de geest
 • Zelfbewust

1. Zuiver reactief

Zuiver reactieve AI-systemen of -machines hebben geen geheugen of gegevens om mee te werken. Ze zijn taakspecifiek, wat betekent dat ze gespecialiseerd zijn in slechts één werkgebied. Bovendien zijn ze niet in staat om herinneringen of ontmoetingen uit het verleden op te slaan voor gebruik in de toekomst. Het zal alleen aandacht besteden aan huidige situaties en er op de meest effectieve manier op reageren. Deep Blue, het schaakprogramma van IBM, en AlphaGo van Google zijn voorbeelden van reactieve machines.

2. Beperkt geheugen

In tegenstelling tot zuiver reactieve machines kunnen machines met een beperkt geheugen voortdurend nieuwe informatie aan hun geheugen toevoegen en deze voor korte tijd opslaan. Hoewel hun geheugen minimaal is en ze de opgeslagen gegevens maar een beperkte tijd kunnen gebruiken, hebben ze voldoende ervaring of geheugen om verstandige beslissingen te nemen.

 • Zelfrijdende auto’s zijn een goed voorbeeld van systemen met een beperkt geheugen.
 • De snelheidslimiet, de afstand tussen andere voertuigen, de recente snelheid van aangrenzende voertuigen en andere gegevens die nodig zijn voor veilig rijden kunnen allemaal in deze voertuigen worden opgeslagen.
 • Een ander voorbeeld is dat de machine een restaurant kan aanbevelen op basis van de verzamelde locatiegegevens.

3. Theorie van de geest

Eigenlijk komt de term “theory of mind” uit de psychologie. Maar als het op AI aankomt, betekent theory of mind het soort systeem dat de sociale intelligentie heeft om menselijke gedachten en emoties te begrijpen en sociaal kan interageren. Dit soort AI zal kunnen anticiperen op gedrag en menselijke intenties kunnen afleiden, wat een noodzakelijk vermogen is voor dergelijke systemen om essentiële onderdelen van menselijke teams te worden. Het is echter nog steeds niet ontwikkeld, maar onderzoekers doen veel inspanningen en verbeteringen om het te bouwen.

4. Zelfbewust

Deze opkomende AI-technologieën zullen uiteindelijk leiden tot zelfbewuste machines. Zulke systemen hebben een gevoel van eigenwaarde, wat betekent dat ze intelligent zijn, gevoelens hebben en bewust zijn. Ze zullen de staat waarin ze zich bevinden kunnen begrijpen. Er bestaat nog geen AI zoals deze en het is nog steeds een hypothetisch concept.

Voordelen van AI

Zoals alle concepten of innovaties heeft kunstmatige intelligentie voor- en nadelen. Hieronder vind je een overzicht van de voordelen.

 • Het vermogen van kunstmatige intelligentie om fouten aanzienlijk te verminderen en de nauwkeurigheid en precisie te verbeteren is een van de belangrijkste voordelen.
 • Door taken te delegeren aan AI-robots kunnen mensen tal van risico’s beperken en de vruchten plukken van kunstmatige intelligentie. Bovendien zijn ze veerkrachtig en in staat om nauwkeurig werk te verrichten met meer verantwoordelijkheid.
 • Het is 24×7 beschikbaar en kan met behulp van AI-algoritmes eenvoudig vervelende, repetitieve taken uitvoeren.
 • Het kan worden gebruikt voor digitale assistentie om gebruikers te helpen, zodat er geen menselijk personeel nodig is. Specifieke chatbots zijn zo ontworpen dat het moeilijk is om tijdens een gesprek onderscheid te maken tussen een mens en een chatbot.
 • AI is de motor achter een aantal doorbraken die mensen zullen helpen de meest uitdagende problemen op te lossen.
 • De aanpak is efficiënt en rationeel, vrij van emoties. Er zijn ook geen vooringenomen standpunten, wat een nauwkeurigere besluitvorming garandeert.

Nadelen van AI

Hier zijn enkele nadelen van Kunstmatige Intelligentie waar je je bewust van moet zijn.

 • Het is behoorlijk kostbaar om een machine te maken die de menselijke intelligentie kan stimuleren, omdat er veel tijd, middelen en een aanzienlijke hoeveelheid geld voor nodig is. Het is ook redelijk duur omdat het de nieuwste hardware en software vereist om actueel te blijven en aan de vereisten te voldoen.
 • Een van de belangrijke nadelen is dat het niet buiten de gebaande paden kan denken, waardoor het aan creativiteit ontbreekt. Het kan alleen in de loop van de tijd worden geleerd met vooraf ingevoerde gegevens en ervaringen uit het verleden.
 • Het kan leiden tot werkloosheid doordat chatbots en robots mensen vervangen.
 • Mensen zullen lui worden en steeds minder hun hersenen gebruiken als gevolg van AI-toepassingen die de meest vervelende en repetitieve taken automatiseren.

Je ziet dat kunstmatige intelligentie (AI) veel potentieel heeft om de wereld te verbeteren nu je dit artikel hebt gelezen waarin wordt uitgelegd wat AI is en wat de voor- en nadelen ervan zijn. Hoewel niet te ontkennen valt dat AI voor- en nadelen heeft, kan de impact ervan op de wereldwijde industrie niet over het hoofd worden gezien. Bovendien zal het zich ongetwijfeld elke dag blijven ontwikkelen en groeien, waardoor de duurzaamheid van bedrijven wordt bevorderd.

Interessante links:

Invloed van AI op de IT-industrie

Hoe werkt AI?

Plaats een reactie