Wat zijn de salarissen van softwareontwikkelaars in India?

Wat zijn de salarissen van softwareontwikkelaars in India?

Softwareontwikkelaars zijn de afgelopen jaren een onvermijdelijk onderdeel van de IT-industrie geworden. De softwareontwikkelingssector, een van India’s meest elitaire witteboordenbanen, trekt duizenden jongeren aan. Het is mogelijk om door te breken in de software-ontwikkelingsindustrie als je tijd en geld investeert in leren. Dan kunt u een succesvolle carrière tegemoet zien.

In dit artikel hebben we het dus over de salarissen van softwareontwikkelaars in India. Veel aspiranten of studenten willen weten wat softwareontwikkelaars doen, wat hun salaris is, en waarom ze goed betaald worden.

Softwareontwikkelaars in India

Door softwareontwikkelaars ontwikkelde toepassingen stellen gebruikers in staat specifieke taken uit te voeren op computers of andere apparaten. Zij kunnen ook bestaande systemen ontwikkelen of aanpassen die apparaten of netwerken besturen. Zij werken meestal vanuit kantoren. De softwareontwikkelaars zijn voornamelijk bachelors in software engineering, computerwetenschappen, informatietechnologie of andere relevante afstudeerrichtingen met relevante werkervaring.

 • Zij moeten verschillende computertalen begrijpen, zoals C++, Python, Java, PHP, XML, HTML/JavaScript/CSS en Unix Shell Scripting.
 • Naast Linux, Solaris, HP-UX, BSD, Mac OS X en Windows moeten zij ook vertrouwd zijn met verschillende besturingssystemen.
 • Oracle (PL/SQL) en MySQL, veel gebruikt in diverse industrieën, zijn twee databases die zij goed moeten begrijpen.

Redenen waarom softwareontwikkelaars hoog betaald worden

We leven in een digitaal tijdperk waarin alles wat we doen wordt beïnvloed door technologie, zoals het gebruik van computers of laptops voor werk, communicatie, het online bestellen van eten, het spelen van games, het downloaden van apps, het vinden van entertainment en het gebruik van sociale media. Er is dan ook veel vraag naar softwareontwikkelaars, wat verklaart waarom ze veel geld verdienen.

Kijk eens naar de vele andere redenen dan de hierboven genoemde.

1) Vraag en aanbod

Als we het over de reden hebben, is het zo simpel als vraag versus aanbod. In de afgelopen jaren zijn er in de technologie veel kleine technologische startups ontstaan met een breed scala aan ideeën. Dat alleen al verklaart de grote vraag naar software-ingenieurs in India.

Kleine bedrijven en vele andere gevestigde bedrijven hebben ook dringend behoefte aan softwareontwikkelaars. Iedereen, waaronder mediabedrijven, banken en de entertainmentindustrie, past zich aan het digitale tijdperk aan door hun websites en mobiele apps te produceren.

Dus ze werven elk jaar meer talenten. Sommige huren zelfs talenten uit verschillende landen in vanwege beperkte middelen. Het aanbod kan de vraag van de industrie niet bijhouden. Daarom worden software-ingenieurs als zeer waardevol beoordeeld.

2) Hogere verantwoordelijkheden

Een factor waardoor ingenieurs een hoog salaris verdienen is hun verantwoordelijkheid. In het geval van technische startups is technologie de kern van hun bedrijf. De softwareontwikkelaars of -ingenieurs hebben dus een directe impact op het bedrijf. Het is een grote verantwoordelijkheid.

Zij zijn verantwoordelijk voor het maken van het product, dus moet het systeem van het bedrijf op lange termijn betrouwbaar zijn. Zelfs één uur serveruitval kan het bedrijf miljoenen dollars kosten. De softwareontwikkelaars zijn dus van grote waarde voor het bedrijf.

3) Aanpassingsvermogen

Omdat de technologie snel verandert, is het voor softwareontwikkelaars van cruciaal belang dat zij zich kunnen aanpassen aan de huidige technologische trends en op de hoogte blijven van nieuwe technologieën. Wat we een paar jaar geleden wisten, kan vandaag niet relevant zijn.

Salarisbereik voor softwareontwikkelaars in India

Softwareontwikkelaars hebben indrukwekkende salarissen in India. Zij zijn veelgevraagd en worden goed betaald vanwege hun noodzaak in het dagelijks leven en op de werkplek. Telkens wanneer we onze telefoon of laptop gebruiken om een website te bezoeken of een app te gebruiken, maken we gebruik van het harde werk van een ontwikkelaar. Salarisschattingen zijn gebaseerd op ontvangen salarissen van softwareontwikkelaars.

Gemiddeld salaris op basis van de functies

Softwareontwikkelaars kunnen verschillende functierollen hebben, zoals ontwikkelaars van applicatiesoftware, ontwikkelaars van systeemsoftware, full-stack ontwikkelaars, enz. Bekijk de gemiddelde salarisrange van de softwareontwikkelaars voor de genoemde functies.

Salaris van softwareontwikkelaar in India

De loonschalen van softwareontwikkelaars in India kunnen veranderen afhankelijk van hun ervaringsniveau. Het verschilt voor ervaren ontwikkelaars met 1 tot 4 jaar ervaring en voor ontwikkelaars met minder dan een jaar ervaring.

 • Het gemiddelde salaris dat een applicatie software ontwikkelaar kan verdienen is ongeveer 6.245,63 EUR
 • Een ontwikkelaar met minder dan een jaar ervaring kan een salaris krijgen van ongeveer 4.293,59 euro per jaar.
 • De ontwikkelaars met 1 tot 4 jaar ervaring kunnen ongeveer 5.503,52 EUR per jaar krijgen.
 • Mid-level applicatie software ontwikkelaars in India met 5 tot 9 jaar ervaring verdienen gemiddeld 10.870,37 EUR per jaar.
 • Een senior-level applicatie software ontwikkelaar in India verdient 17.392,92 EUR per jaar, dus naarmate je ervaring en vaardigheden toenemen, stijgen ook je verdiensten.

Systeemsoftwareontwikkelaar salaris in India

De ontwikkeling van netwerken en besturingssystemen voor gebruikersgerichte toepassingen valt onder de bevoegdheid van systeemsoftwareontwikkelaars. Zij moeten rekening houden met zowel de hardware- als de softwarevereisten.

 • Een ontwikkelaar van systeemsoftware verdient gemiddeld 7.338,69 euro.
 • Het gemiddelde salaris voor een systeemsoftwareontwikkelaar met minder dan een jaar ervaring bedraagt ongeveer 5.725,85 EUR.
 • Early-level systeemsoftwareontwikkelaars met 1 tot 4 jaar ervaring krijgen ongeveer 6.618,61 EUR per jaar.
 • Een ervaren mid-level systeem software ontwikkelaar in India verdient 14.935,93 EUR per jaar.
 • Senior-level systeem software ontwikkelaars in India kunnen meer dan 24.766,96 EUR per jaar verdienen naarmate hun ervaring en vaardigheden toenemen.

Full-Stack Ontwikkelaar Salaris in India

Het zijn webapplicatie-ontwikkelaars die kunnen werken met front-end, back-end, clients, servers en databases. Gemiddeld verdienen zij 7.764,45 euro per jaar.

 • In India bedraagt het gemiddelde entry-level salaris voor full stack ontwikkelaars voor pas afgestudeerden 4.667,26 EUR.
 • Een beginnende full-stack ontwikkelaar met 1 tot 4 jaar ervaring verdient gemiddeld 6.882,73 euro per jaar.
 • Werknemers met 5-9 jaar ervaring kunnen een inkomen verwachten tussen 14.935,24 EUR en 17.424,44 EUR.
 • Het gemiddelde mid-level salaris voor full-stack ontwikkelaars in India is 17.121,87 EUR per jaar.

India biedt een van de hoogste compensatiepakketten ter wereld voor softwareontwikkelaars. De bovenstaande cijfers zijn schattingen. Uw vaardigheden, de mate waarin u ze beheerst en de mate van persoonlijke en professionele groei zijn de echte bepalende factoren voor uw salaris.

Interessante links:

Meer informatie over softwareontwikkeling

Wat zijn de salarissen van nieuwe en ervaren softwareontwikkelaars in India?

Plaats een reactie