Hva er Nearshore Outsourcing?

Hva er Nearshore Outsourcing?

Mange bedrifter velger i dag å sette ut arbeidet sitt. Nearshore-outsourcing er en praksis der en organisasjon rekrutterer fagfolk fra andre naboland enn hjemlandet. Hvorfor tror du de gjør det? Alle bedrifter ønsker å få de beste tjenestene til en rimelig pris. Problemet er at disse tjenestene ikke alltid er tilgjengelige i det landet der selskapet er basert. Det er grunnen til at de fleste foretrekker nearshoring.

Nearshore-outsourcing gir flere fordeler, blant annet lavere kostnader, kulturell tilpasning, nærhet til arbeidsstedet og lignende tidssoner. Men når du vurderer outsourcingsselskaper, er det også noen ting du bør være oppmerksom på. I denne artikkelen kan du lese om fordelene og ulempene ved nearshore-outsourcing, noe som kan være nyttig når du skal avgjøre om nearshoring er det beste alternativet for din bedrift.

Hva er fordelene og ulempene?

Som tidligere nevnt har bedrifter over hele verden de siste årene lett etter nye måter å kutte kostnader, øke produktiviteten og skaffe seg konkurransefortrinn på. «Nearshoring», eller «nearshoring», er en strategi som blir stadig mer populær, og som går ut på å flytte virksomheten til land som ligger fysisk nær hjemlandet. Denne artikkelen tar for seg fordelene og ulempene ved nearshoring, blant annet følgende.

fordeler

I dette avsnittet tar vi for oss noen av de mange fordelene ved å outsource programvareutvikling nearshore. Selv om det finnes andre fordeler med denne tilnærmingen enn tradisjonell IT-ansettelse, er dette de viktigste du bør diskutere så snart du begynner å tenke på outsourcing av programvare.

  • Tettere geografisk nærhet
  • Kostnadsbesparelser
  • Tilgang til en større talentpool
  • Kulturell kompatibilitet

1. Tettere geografisk nærhet

Outsourcing til nabolandene har den fordelen at de har samme tidssone. Med andre ord vil de to teamene, dvs. det interne og det outsourcede teamet, befinne seg i geografisk nærhet av hverandre. De kan enkelt engasjere seg, kommunisere endringer og nye krav med hverandre og gjennomføre raske møter når det er nødvendig. Du slipper å kaste bort tid på forsinkelser på grunn av tidssoneforskjeller. Siden du ikke trenger å reise frem og tilbake, kan du også spare penger og ressurser.

2. Kostnadsbesparelser

Det kan være rimeligere å ansette en programvareutvikler i et naboland enn i Norge. Nearshore-outsourcing av programvareutvikling kan fortsatt redusere bedriftens kostnader, selv om det kanskje ikke er like effektivt som offshore-outsourcing. Arbeidskraftskostnadene er vanligvis lavere i nabolandene enn i dyrere regioner som Nord-Amerika eller Vest-Europa.

Derfor er nearshoring attraktivt for bedrifter som ønsker å spare utviklingskostnader uten at det går på bekostning av kvaliteten på arbeidet. I tillegg er reisekostnadene til disse nabolandene lavere, og de like tidssonene bidrar til den totale kostnadseffektiviteten.

3. Tilgang til en større talentpool

En annen fordel er at du får tilgang til en større talentmasse enn i hjemlandet. Du kan jobbe med høyt kvalifiserte eksperter med erfaring fra ulike kunder og prosjekter fra forskjellige land. I tillegg kan en nearshore-utvikler komme raskt på plass, noe som sparer deg for tid og krefter i opplæringsfasen. Det blir enklere å overholde flere tidsfrister og øke tempoet raskt når det er nødvendig. I tillegg kan selskapene få tilgang til et større utvalg av gode tjenesteleverandører og outsourcingspartnere.

4. Kulturell kompatibilitet

Kulturell likhet er en fordel når man jobber sammen i et prosjekt. Når du outsourcer arbeidet til partnere i nærheten som har samme kultur, verdier og arbeidsmetoder, kan teamene enkelt kommunisere og forstå hverandre, slik at samarbeidet blir smidigere. Disse kulturelle likhetene gjør det lettere for dem å bli enige om forventninger, kommunikasjonsstiler og prosjektmål. Dette reduserer muligheten for feil eller misforståelser.

Ulemper

Virksomheter som outsourcer utviklingsoppgaver til nearshore-nasjoner, kan støte på følgende risikoer og ulemper.

  • Kommunikasjonsvansker
  • Problemer med kvalitetssikring
  • Avhengighet av tredjeparter
  • Uventede utgifter

1. Kommunikasjonsvansker

En vanlig konsekvens av nearshoring er at man jobber med team i land der man har et annet morsmål eller en annen dialekt. Selv om disse teamene snakker flytende engelsk, kan det oppstå misforståelser på grunn av språkbarrierer. Dette kan føre til misforståelser, feilaktige forventninger og forsinkelser i prosjektgjennomføringen. I tillegg kan forskjeller i tidssoner hindre kommunikasjon i sanntid og forsinke prosessen med å løse problemer og ta beslutninger.

2. Problemer med kvalitetssikring

Kvalitetssikring av programvare er avgjørende for alle utviklingsprosjekter. Det hender at nearshoring skaper problemer med kvalitetskontrollen. Kulturelle forskjeller og ulike arbeidsstandarder kan påvirke kodekvaliteten. Det kan være vanskelig å opprettholde samme kvalitetskontrollstandard som interne team, noe som kan føre til at feil og andre problemer oppdages senere i utviklingssyklusen, noe som øker utgiftene og forsinker prosjektene.

3. Avhengighet av tredjeparter

Organisasjonene vil i stor grad være avhengige av tredjeparter når de benytter seg av nearshore-partnere. Og hvis outsourcingspartneren opplever økonomisk ustabilitet, lederbytte eller andre uventede problemer, vil det sette prosjektet ditt i fare. Det vil derfor være vanskelig å overholde prosjektets tidsfrister eller gjøre overgangen til nye leverandører kostnadseffektiv hvis en partner plutselig ikke kan oppfylle sine forpliktelser.

4. Uventede utgifter

Uventede utgifter er en annen ulempe, selv om nearshore outsourcing i utgangspunktet kan virke kostnadseffektivt. Det inkluderer kostnader knyttet til besøk på stedet, overholdelse av lover og regler, ekstra prosjektledelse osv. Alle disse kostnadene kan ha en betydelig innvirkning på prosjektets totalkostnad.

Dessuten kan de også forsinke prosjektets tidslinje. Disse uforutsette utgiftene kan undergrave de tilsynelatende kostnadsfordelene ved nearshoring. Det er viktig å planlegge og administrere disse utgiftene nøye for å sikre et vellykket prosjekt.

I artikkelen kan du lese om nearshore-outsourcing, fordelene og ulempene ved dette. Det kan være til stor hjelp for deg før du bestemmer deg for nearshoring. Det er flere faktorer som bør tas i betraktning før du bestemmer deg, blant annet virksomhetens beliggenhet, landets rettssystem og økonomi, samt utviklernes utdanning og erfaring. Det eneste som betyr noe, er forretningsmålene dine, budsjettet du har til rådighet, og hvordan du planlegger å fortsette samarbeidet med teamet du ønsker å ansette. Så ta en informert beslutning basert på artikkelen.

Interessante lenker:

Hva er outsourcing?

Fordeler og ulemper ved nearshore-outsourcing

Legg igjen en kommentar