Hva er timeprisen for React-utviklere?

Hva er timeprisen for React-utviklere?

Ser du etter React-utviklere for å bygge en solid grensesnitt for nettstedet ditt? De kan hjelpe deg med å lage ytelsesorienterte brukergrensesnitt for nettstedet ditt som kan gi en jevn brukeropplevelse. Rollene og ansvaret til React.js-utviklere avhenger av hvilken type utvikler de er. Disse programmererne er klassifisert som grunnleggende front-end, middels – avansert front-end, grunnleggende back-end, middels – avansert back-end og full stack.

Tar React.js-utviklere mye betalt? Prosjektets omfang og kompetansenivå bestemmer hvilket kompetansenivå du trenger og timeprisen du må betale for React-utviklerne. Det er mange andre faktorer som bestemmer timeprisen for prosjektet ditt. Så før du tenker på å ansette dem til å utføre prosjektene dine eller tenker på budsjettet, bør du ha et klart definert prosjekt i hendene. Denne artikkelen vil gå i detalj om timeprisen til programmerere og andre relaterte emner.

Faktorer som bestemmer timeprisen for prosjektet ditt

Visse faktorer må tas i betraktning når du bestemmer hvor mye du skal betale en utvikler, eller hvor mye du skal belaste firmaet hvis du er en. Utviklernes lønn per time bestemmes i stor grad av følgende faktorer:

  • Prosjektkrav
  • Tidslinje og budsjett
  • Erfaring og kompetanse
  • plassering
  • Størrelsen på selskapet

1. Prosjektkompleksitet

Når du ansetter programmerere til programvareutviklingsprosjektene dine, er kompleksiteten til prosjektet en av faktorene som kan påvirke timeprisene. Som tidligere nevnt, finnes det ulike typer utviklere for ulike typer prosjekter, og kostnadene som belastes av programmerere kan variere avhengig av størrelsen og typen av prosjektet. Kravene for å fullføre prosjektet kan koste deg mer.

  • Timesatsen for et mer komplekst prosjekt vil være betydelig høyere enn det ville vært for et prosjekt med lavere kompleksitet fordi det krevde bedre kompetanse fra utvikleren.
  • For eksempel ville timeprisen din som utvikler vært lavere hvis du bare måtte lage én landingsside i stedet for en sofistikert shoppingapp.

2. Tidslinje og budsjett

Hastigheten til programmererne kan påvirkes av fristen for fullføring av prosjektet eller om du planlegger å fullføre det innenfor et fastsatt budsjett. Sammenlignet med små prosjekter med mindre kompleksitet, kan prosjektets kompleksitet påvirke hvor lang tid som trengs. Du må betale mer hvis du trenger å fullføre prosjektene dine raskt eller hvis de haster.

3. Erfaring og kompetanse

Et annet aspekt som påvirker timelønnen programmerere kan ta betalt for programvareutviklingsprosjektene dine, er deres erfaring og ekspertise. Seniorprogrammerere tar mer betalt enn juniorprogrammerere med samme ferdigheter i samme område fordi de har flere års erfaring.

  • React-utviklere med erfaring i andre teknologier i tillegg til ReactJS vil kreve mer enn de med kun ReactJS-ekspertise.
  • For eksempel vil en utvikler som er dyktig i NodeJS eller andre ferdigheter som er etterspurt, kunne bidra mer til selskapet og derfor få mer betalt.

4. Plassering

Stedet som en utvikler blir ansatt fra er en annen avgjørende faktor som påvirker timeprisene deres. Det er fordi programmerere fra steder med høyere levekostnader vil belaste deg mer enn de som bor på steder med lavere levekostnader, noe som er ganske naturlig for de fleste jobber. Utviklernes lønn per time i vestlige land som Canada og USA er mye høyere enn i asiatiske land.

5. Type bedrift

Type selskap vil ha innflytelse på prisene for React-programmerere. Generelt sett tar tjenesteselskaper lavere timepriser enn produktselskaper siden de håndterer prosjekter for andre selskaper. Størrelsen på selskapet kan også ha innvirkning på satsen.

Timepriser for React-utviklerne

Vi diskuterte de ulike faktorene som påvirker timeprisene til programmererne. Som sagt tidligere i artikkelen, kan prisene variere avhengig av typen utvikler du ønsker å ansette eller avhenge av de mange andre faktorene nevnt før. Sjekk ut tabellen nedenfor for å finne ut mer om kostnadene du må betale per time.

Typer React.js-utviklereGjennomsnittlige timepriser
Grunnleggende front-end og back-end14,13 EUR til 47,10 EUR
Middels – avansert front-end og back-end32,96 EUR til 94,19 EUR
Full stabel28,25 EUR til 141,26 EUR

1. Grunnleggende front-end og back-end utviklere

Programmererne som jobber med grunnleggende front-end-utvikling har en gjennomsnittlig timepris på 14,13 EUR til 47,10 EUR. De jobber primært med HTML-, CSS- og JavaScript-baserte prosjekter og bruker mobile biblioteker som React.js/Redux og React Native.

Timeprisen for back-end-programmering er den samme som for front-end-programmerere på inngangsnivå. De jobber med MySQL-databaser så vel som Node.js, Express, Lambda-funksjoner og andre grunnleggende back-ends.

2. Middels avanserte front-end og back-end utviklere

I tillegg til React-programmering, jobber disse front-end React-programmererne også med JavaScript-rammeverk som Angular, CSS-forprosessorer som LESS/SASS og CSS-rammeverk som Foundation. Gjennomsnittlig timepris for middels avanserte front-end-programmerere varierer fra 32,96 EUR til 94,19 EUR.

Det er samme hastighet for den middels avanserte backend-utvikleren. Back-end JavaScript-rammeverk som Meteor.js og servermiljøer som AWS (Amazon Web Services) brukes i prosjektene de jobber med.

3. Fullstack-utvikler

Prisen for å ansette fullstack-programmerere varierer fra 28,25 EUR til 141,26 EUR. De jobber med prosjekter som krever ekspertise innen både front-end og back-end teknologi.

Artikkelen dekket de ulike aspektene ved prissetting for React-programmerere. Når du ansetter dem, bør du vurdere disse faktorene for å sikre at de kan levere leveringer av høy kvalitet i tide. Det er viktig å vurdere faktorene som påvirker kostnadene og evnene til programmererne du har tenkt å jobbe med. Bruk informasjonen med omhu.

Interessante lenker:

Hva er rollene og ansvaret til React.js-utvikleren?

Hva er faktorene som påvirker React Developers lønn?

Legg igjen en kommentar