Kotlin vs. Swift

Kotlin vs. Swift

Kotlin og Swift er to programmeringsspråk som har tatt utviklermiljøet med storm. De ble raskt populære på grunn av sin moderne tilnærming og robuste funksjonalitet. På grunn av deres enkle syntaks og relative allsidighet ble begge raskt tatt i bruk. De er begge moderne språk som akselererer utviklingen samtidig som de introduserer nye tilnærminger og funksjoner, og det er nettopp dette som gjør dem attraktive sammen.

Men sannheten er at spørsmålet om Kotlin vs. Swift faktisk er mer komplisert og har mye mer fascinerende svar. Mens Kotlin brukes til utvikling av Android-applikasjoner, brukes Swift til utvikling av iOS-applikasjoner, noe som ser ut til å være en av forskjellene mellom dem. I denne artikkelen skal vi se nærmere på forskjellene mellom dem, slik at du kan ta det riktige valget når du skal velge programmeringsspråk.

Hvordan er de forskjellige?

Når du velger programvareutviklingstjenester, bør du ta hensyn til noen viktige forskjeller mellom Kotlin og Swift. Kotlin er et mer moderne språk enn Swift, og det er utviklet for å være mer kortfattet og enklere å vedlikeholde. Det er også bedre egnet for mobilapplikasjoner, mens Swift egner seg bedre for større prosjekter.

Kotlin har også bedre støtte for objektorientert programmering, mens Swift er bedre egnet for funksjonell programmering. Nedenfor kan du lære mer om forskjellene mellom dem.

  • Vedrørende utvikling
  • Strukturer
  • Minnehåndtering
  • Feilhåndtering
  • Implementering av funksjoner
  • Dataklassen
  • Standardklassen
  • Oppramsinger eller Enumerasjoner
  • Merknader
  • Overordnet støtte og fellesskap

1. Når det gjelder utvikling

Som nevnt tidligere er det en vesentlig forskjell mellom de to, selv om de har likhetstrekk når det gjelder utvikling: Kotlin brukes for Android, mens Swift brukes for iOS. For utviklere som tar steget inn i en verden av Android-applikasjoner, gjør de solide funksjonene og den smidige integrasjonen med Android Studio den til den foretrukne partneren. Det er nyere enn Swift, og det tilbyr flere funksjoner, for eksempel lambdaer, som er mer konsise og lettere å bruke.

Swift integreres derimot sømløst med Apples plattformsuite, noe som garanterer topp ytelse. Det er også mer utbredt, så det kan være lettere å finne utviklere med Swift-erfaring. Begge språkene kan skilte med effektiv koding, brukervennlighet og en fantastisk utvikleropplevelse.

2. Strukturer

Strukturer i programmeringsspråk representerer (eller refererer til) verdier og hjelper utviklere med å organisere variabler i en enkelt «liste» eller et enkelt navn. Fordi strukter ikke støtter arv, kan endringer bare gjøres i den valgte variabelen for elementene i en bestemt gruppe. Swift ligger et skritt foran Kotlin på dette området, men mangler fortsatt spesifikke struct-typer, slik at utviklere kan velge hvilken som helst struct de trenger til prosjektene sine.

3. Minnehåndtering

Selv om minnehåndtering i Kotlin og Swift er forskjellig, kan den forstås ved å lære seg noen nye akronymer. Swift har bedre minnehåndtering enn Kotlin, siden det bruker automatisk referansetelling (ARC) i stedet for Garbage Collection Approach (GCA). Sammenlignet med GCA får ARC-teknikken mye skryt for å være mer nøyaktig og effektiv når det gjelder å håndtere hukommelsen.

ARC hjelper også utviklere med å unngå minnelekkasjer og krasj, noe som er vanlig med GCA. I tillegg er ARC raskere enn GCA, noe som gjør den til et bedre valg for applikasjoner som krever omfattende minnehåndtering.

4. Feilhåndtering

Når det gjelder feilhåndtering, gir Kotlin et solid grunnlag der feilene indikeres med null. Typesystemet gjør det enklere å håndtere feil ved å unngå nullpekerunntak. I Swift derimot, indikeres feil ved å bruke nil. Noen av funksjonene, som typeinferens og generiske programmer, bidrar til å redusere feil og gjøre koden mer robust.

5. Implementering av funksjoner

Selv om Kotlin og Swift bruker noenlunde samme tilnærming til moderne programmering når de implementerer funksjoner, er det noen bemerkelsesverdige forskjeller. Mens Swift gjør det, bruker ikke Kotlin understrekingen (_) i variabelen som et prefiks. Kotlin går dessuten tilbake til argumentet for prefikser ved å bruke variabelnavnet pluss $-symbolet. Swift bruker i stedet parenteser og skråstreker.

6. Dataklassen

En av de viktigste forskjellene mellom Kotlin og Swift er dataklassen. I tillegg til å lagre data, driver dataklassene automatisk flere verktøy- og standardfunksjoner. For Android-utviklere er Kotlin-klasser tilgjengelige, mens de ikke er tilgjengelige i Swift. Kotlin-klasser gir mye støtte for Android-utviklere, og dataklassen er en viktig funksjon. Swift-utviklere er derimot avhengige av andre måter å lagre data og tilby standardfunksjoner på.

7. Standardklassen

Et annet bemerkelsesverdig skille mellom Kotlin og Swift er standard dataklasse, selv om Swift vinner denne gangen. Mens det ikke er tillatt å legge til eller endre noen del av standardfunksjonskoden i Kotlin, er det tillatt med utvidelser i Swift for å gi ekstra funksjonalitet. Det betyr at Swift gir utviklere flere muligheter til å tilpasse koden sin. I tillegg er standardklassen mer uttrykksfull enn Kotlins, noe som gir mulighet for en mer robust datamodell.

8. Oppregninger eller Enumerasjoner

Når du skriver kode, fungerer enumer som symbolske navn for et forhåndsbestemt sett med verdier som brukes til å beskytte data. De brukes til å opprette sett med konstanter som opererer med variabler og egenskaper, og de behandles som datatyper. Sagt på en annen måte er enumer en flott måte å gjøre programmering raskere på. Men siden Kotin ikke støtter enum-listen, må utviklere av og til gå «omveier» for å kunne bruke disse enum-mønstrene. Ja, Swift har enumer som lar utviklere utføre beregningsegenskaper raskt.

9. Merknader

Programmeringsspråk har annotasjoner som gjør det mulig for utviklere å legge til metadata i koden til apper. Swift støtter ikke annotasjoner, men Kotlin tilbyr ulike annotasjonstyper som gjør det enklere å utvikle i appen. Det gir utviklere et kraftig verktøy for feilsøking av applikasjoner. Det gir også mulighet til å legge til egendefinerte annotasjoner, noe som kan hjelpe utviklere med å lage mer presis og effektiv kode.

10. Overordnet støtte og fellesskap

Når det gjelder programmeringsspråk, er det avgjørende å ha sterk institusjonell støtte og et levende miljø. Google har støttet Kotlin siden 2017, mens Apple og IBM er de to mest fremtredende teknologiselskapene som står bak Swift. Begge har et blomstrende fellesskap som aktivt støtter utviklere gjennom ulike fora og diskusjoner, noe som skaper et støttende økosystem for utviklere.

Så du har lest noen av de viktigste forskjellene mellom Kotlin og Swift. Du bør forstå at de spesifikke kravene til hvert enkelt prosjekt og den tiltenkte plattformen bør være de avgjørende faktorene når du skal velge mellom dem. Begge disse programmeringsspråkene er svært like og svært forskjellige fra hverandre. Denne omfattende sammenligningen av Swift og Kotlin tar for seg forskjellene mellom de to språkenes betydning for utvikling av appkode, og du bør velge deretter.

Interessante lenker:

Nybegynnerguide til Kotlin

Lær mer om programmeringsspråket Swift

Legg igjen en kommentar