SAP User Interface Design og User Experience Design: Hvordan bygge en flott brukergrensesnitt i SAP

SAP User Interface Design og User Experience Design: Hvordan bygge en flott brukergrensesnitt i SAP

I dag tar nesten alle selskaper skritt for å etablere sin egen online tilstedeværelse. Så det å bygge en god brukeropplevelse gjennom produktene og tjenestene som tilbys kunder har fått mye større betydning. Og disse produktene kan være en applikasjon eller et nettsted. SAP UI og UX-design spiller en viktig rolle i å gi brukere en uforglemmelig opplevelse.

Til tross for at SAP User Interface design og SAP User Experience design ofte brukes sammen, har de to begrepene forskjellige betydninger og kan ikke trives uten hverandre. Du kan øke potensielle salg og konverteringsfrekvenser ved hjelp av god UI- og UX-design, som til slutt vil øke bedriftens fortjeneste. Lær mer om hvordan du bygger en flott brukeropplevelse i SAP.

Ulike måter å skape god brukeropplevelse i SAP

UI-design inkluderer de visuelle og interaktive elementene som bidrar til en vellykket brukeropplevelse, mens UX-design fokuserer på hvordan brukerne vil føle seg når de bruker produktet eller tjenesten og komponentene som vil gjøre opplevelsen meningsfull og relevant. Det er noen fremgangsmåter du kan følge for å gi en god brukeropplevelse.

  • Konsistens
  • Fokuser på de visuelle elementene
  • Tøm navigering
  • Følg opp med tilbakemelding
  • Sørg for interaksjonsutganger

1. Konsistens

Å være konsekvent er viktig for alle veldesignede applikasjoner eller nettsteder. Det skal kunne gi en opplevelse som forblir den samme hele veien. Layout, visuelle komponenter og funksjonell eller interaksjonskonsistens er noen få eksempler på områder hvor konsistens kan brukes.

SAP-applikasjonene bør finne ut måter å løse problemene brukerne møter i appene uten å gjøre dem forvirrede og frustrerte mens de bruker dem. Det skal samsvare med deres forventninger og gi dem en jevn opplevelse.

2. Fokuser på de visuelle elementene

Å fokusere på de visuelle elementene i appen eller nettstedet er en annen måte å gjøre det på. Når brukeren besøker appen eller nettsiden, skal de visuelle elementene tiltrekke seg oppmerksomhet. De skal enkelt kunne finne informasjonen de leter etter. De interaktive komponentene skal også være lett synlige for dem.

Hvis ikke, må de lete etter dem over hele nettstedet eller appen for å finne informasjonen de trenger. Derfor kan du forbedre opplevelsen ved å fremheve fokuselementet og differensiere de kraftige handlingene, for eksempel ved å inkludere en knapp med en sterk destruktiv handling.

3. Fjern navigering

Å ha en enkel og tydelig navigasjon er nødvendig for enhver app eller nettside, siden det vil ha stor innvirkning på hvordan brukere samhandler med appen eller nettstedet. Ellers vil brukerne føle seg fortapt på sidene når de bruker dem. Så det bør være en viss vei tatt på en minst mulig forvirrende eller frustrerende måte.

Brukerne vil kunne bruke appen eller nettsiden på en enkel måte, og dermed forbedre brukeropplevelsen. Hamburgermenyen og bunnnavigasjonen er de to mest populære metodene for å navigere i en mobilapp.

4. Følg opp med tilbakemelding

Effektene av appens interaksjoner videresendes til brukeren når brukeren samhandler med den. Disse er kjent som tilbakemeldinger. Brukere vil kunne avgjøre om deres handlinger har blitt behandlet av systemet og er forberedt på de neste trinnene når de får tilbakemelding. I tillegg gjør det brukere i stand til å identifisere eventuelle feil raskt og fikse dem med en gang.

Viktigheten av å gi tilbakemelding kan ikke overvurderes fordi det hjelper brukerne til å føle seg mer trygge på en handling de har tatt, og hjelper dem å unngå å trykke gjentatte ganger på en knapp. Visuelle, auditive og taktile former for tilbakemelding er alle mulige. Så hvis SAP-appene eller -nettstedene dine lar deg følge opp med tilbakemelding effektivt, vil det definitivt forbedre ytelsen.

5. Sørg for at interaksjonsutganger

Det er tider når brukerne tar usikre, risikable eller utilsiktede handlinger når de bruker applikasjonene eller nettstedene. Slike handlinger kan være å sende inn en betaling eller noe som å slette en vare. I slike tilfeller skal brukere enkelt kunne avslutte, avbryte, angre eller gjøre om enhver interaksjon de gjør med appen din. Det vil unngå deres forvirring og bekymring for interaksjonen de hadde. Så SAP-appene som sikrer interaksjonsutganger kan gi god UX.

Så dette er svaret på hvordan du bygger en flott UX i SAP. Å forstå SAP-brukergrensesnitt og brukeropplevelsesdesign er avgjørende for å lykkes med et webutviklingsprosjekt. Apper som er godt utformet fremmer arbeidsflyten, mens apper som er dårlig utformet forstyrrer brukernes flyt og tvinger dem til å finne løsninger.

Praksisen nevnt ovenfor er noen av de du bør sørge for å følge mens du jobber med SAP-applikasjonsutvikling. Det inkluderer å opprettholde konsistens i arbeidet med applikasjonene, fokusere på de visuelle elementene, ha en klar navigasjonsstruktur og sikre at interaksjonen er enkel for brukerne. Det vil hjelpe deg med å lage brukervennlige og effektive apper som gir en god brukeropplevelse.

Interessante lenker:

SAP grafisk brukergrensesnitt

SAP Build Apps og UX – Perspektiver og kule funksjoner

Legg igjen en kommentar