Anledningar till att ditt apputvecklingsprojekt går över budget

Anledningar till att ditt apputvecklingsprojekt går över budget

När man tänker på ett apputvecklingsprojekt är det första man kommer att tänka på budgeten för det. Det är ett viktigt steg att planera kostnaderna för applikationsutveckling innan du påbörjar den faktiska utvecklingsprocessen. Om du inte gör det kommer du att sluta spendera mycket pengar utan att få något tillbaka.

Trots en del planering händer det att du upptäcker att den totala kostnaden för apputvecklingen överstiger dina förväntningar. Många appproduktägare tänker inte på vissa kostnadspåverkande faktorer förrän det är för sent, och de ställs inför dem när de startar ett apputvecklingsprojekt. Därför tenderar de att gå för långt med budgeten och spendera mer än vad de ursprungligen planerade.

Det är viktigt att planera och budgetera klokt innan man påbörjar ett apputvecklingsprojekt. Det kommer att garantera att projektet slutförs enligt tidplan och budget. Dessutom hjälper den till att identifiera eventuella oväntade kostnader som kan behöva tas med i beräkningen. I den här artikeln kommer du att utforska de olika orsakerna till att ditt applikationsutvecklingsprojekt går över budget så att du kan få ett smidigt slut på ditt projekt. Några av dem är följande:

  • Att inte ha ett tydligt mål
  • Misslyckande med att identifiera slutanvändarnas förväntningar
  • Oförutsedd utbredning av omfattningen
  • Design och appfunktionalitet
  • Utveckla samtidigt för flera plattformar

1. Att inte ha ett tydligt mål

När du planerar din budget för apputveckling är det viktigt att ha ett tydligt mål eller en förståelse för syftet med den applikation du utvecklar. Du måste slutföra projektdefinitionen för att kunna definiera syftet med din applikation och därmed de funktioner som den ska innehålla. För att kunna beskriva appens syfte på ett korrekt sätt måste du gå igenom hela processen för att upptäcka projektet.

  • Förutom att ge applikationen en tydlig form hjälper den här processen dig att definiera de egenskaper och funktioner som den behöver.
  • Det garanterar att ägarens krav inte kommer att ändras i framtiden.
  • Applikationens kostnadsberäkningar och krav på funktionsuppsättningar kommer alltid att kunna ändras när du påbörjar utvecklingsprocessen och kommer utan tvekan att överskrida budgeten om projektupptäcktsprocessen genomförs på ett felaktigt sätt eller, ännu värre, helt försummas.
  • Korrekt genomförda upptäcktssessioner ger utvecklarna en färdplan att följa när de skapar appen, som de sedan kan dela med kunden för att säkerställa att båda parter är medvetna om förväntningarna.

2. Misslyckande med att identifiera slutanvändarnas förväntningar

Varje utvecklare måste känna till slutanvändarens förväntningar när de skapar en app. Om du fastställer målen för applikationsutvecklingen med användarens förväntningar i åtanke blir det lättare för dig att komma igång med projektet. Detta kommer att avgöra hur mycket tid och pengar som ska läggas på projektet, vilket gör det möjligt för dig att definiera budgeten.

Detta kommer att hjälpa dig att förstå utvecklingsprocessen. Om dina mål är otydliga vet du inte vilken riktning du ska ta, och din applikationsutveckling kommer inte att leva upp till användarnas förväntningar. Det är bäst att fastställa alla mål från början eftersom det kan bli dyrare att lägga till mål senare.

3. Oförutsedd krympning av omfattningen

Det finns tillfällen då oväntad scope creep inträffar under utvecklingsfasen, även efter att användarberättelserna har lämnats in. Alla oförutsedda ändringar av appens funktioner och specifikationer kallas för ”scope creep”. Efter att utvecklingen har påbörjats brukar appägare ibland begära ändringar av appens funktioner.

Detta ökar mängden arbete och den tid som krävs för produktleverans, vilket höjer appens pris. När en app offereras lämnar vissa kunniga utvecklare en liten marginal, dvs. en buffert för att omfattningen ska kunna ändras. Om omfattningen fortsätter att öka under utvecklingsfasen kommer utvecklarna att debitera för varje ytterligare ändring eller revidering.

4. Design och appfunktionalitet

Beroende på mobilappens funktionalitet och design tillkommer olika utvecklingskostnader. För att alla uppgifter ska kunna slutföras inom den beräknade tiden måste de senaste funktionerna och egenskaperna läggas till i enlighet med tjänstespecifikationerna. Även om dynamiska appar tar mer tid och pengar att utveckla, måste grundläggande funktioner som realtidsspårning av flera betalningar etc. läggas till som en del av apputvecklingsprocessen. Design är avgörande för den bästa appupplevelsen, så när din applikation utvecklas i enlighet med tjänstespecifikationerna kommer den att öka användarnöjdheten och försäljningen utan att medföra några extra kostnader.

5. Utveckla samtidigt för flera plattformar

Det finns fall där appägare vill att deras appar ska utvecklas för både iOS och Android på samma gång. Det är med övertygelsen att det kommer att bli enklare och mindre tidskrävande att göra det tillsammans. Men tyvärr är det inte så. Problemet är att när man utvecklar för båda plattformarna måste varje problem som dyker upp under utvecklingen lösas två gånger i stället för en gång.

Som ett resultat av detta kommer både tidsåtgången och kostnaderna för utvecklingen att öka. När en applikation släpps på en enda appbutik har utvecklarna en tydlig färdplan som beskriver alla problem som uppstod under appens utveckling och lansering. På så sätt får du möjlighet att undvika inte bara de problem som uppstod utan även eventuella fel som det första utvecklingsteamet kan ha gjort när de utvecklade för den andra plattformen. Därmed minskar både tidsåtgången och kostnaderna för att utveckla en andra version av appen.

Det här är några av orsakerna till att ditt apputvecklingsprojekt gick över budget. Du kanske tycker att det är okej att applikationsutvecklingen går lite över den avsedda budgeten. Men det är inte bra. Med lite framförhållning, snabbt tänkande och noggrann planering kan du skapa en budgetplan och avsluta din ansökan långt under den. Tänk på förklaringarna ovan till varför appar går över budget för att förhindra onödiga utgifter och spara tid, pengar och stress.

Intressanta länkar:

En uppdelning av kostnaderna för apputveckling

12 enkla steg för att utveckla en app

Lämna en kommentar