C++ vs. Java: Vad ska användas när?

C++ vs. Java: Vad ska användas när?

I programmeringsvärlden finns det en handfull programmeringsspråk som du kan lära dig och använda. Allt handlar om dina mål när du väljer programmeringsspråk. Utvecklarna väljer främst C++ och Java, som är två av de många valmöjligheterna. Men för att lära sig och använda dem på rätt sätt måste man vara medveten om när man ska använda dem.

I den här artikeln kommer vi att tala om när de bör användas och vilka fördelar de har, vilket förhoppningsvis kommer att hjälpa dig att göra det val som passar bäst för dina planer.

När ska de användas?

De programmeringsspråk som vi diskuterar har specifika tillämpningar och har ibland gemensamma funktioner. För att välja mellan C++ och Java måste man noga överväga deras respektive tillämpningar.

Utvecklare använder C++ för att skapa operativsystem, utveckla videospel, IoT-enheter, databaser, webbläsare och AR/VR-applikationer. Java används däremot för att utveckla Android-appar, skapa företagsprogram, skapa vetenskapliga datorprogram, hantera applikationsservrar, utforma bärbar teknik och lansera e-handelsportaler.

 • C++ används ofta för storskalig utveckling, t.ex. för banker eller myndigheter. Java används däremot oftare för att producera konsumtionsvaror som programvara, videospel och appar.
 • Java är den bästa plattformen för att bygga enkla mobilapplikationer, så om du vill starta din egen apputvecklingsverksamhet är det här du bör börja.
 • Välkända företag som Google, Facebook, Amazon och Apple använder C++. Överväg att lära dig det om du vill jobba för en av dessa tekniska jättar.
 • Programmerare lär sig ofta nya språk. Eftersom Java lånar syntax från C++ är det enkelt att lära sig det om man först har lärt sig C plus plus plus.

Läs om fördelarna med båda programmeringsspråken nedan för att få en klar uppfattning om var och när du ska använda dem.

Fördelar med att lära sig C++

Som nämnts ovan har C plus plus olika fördelar eftersom nästan alla program och system du använder, eller en del av deras kodbas, är skrivna antingen i C eller C plus plus. I dag finns den i nästan alla applikationer. Här är några fascinerande fördelar med språket:

 • Högt betalda jobb och karriärmöjligheter
 • Objektorienterat programmeringsspråk
 • Mycket starkt stöd för biblioteket och en stor gemenskap
 • Snabb kompilering och utförande

1. Högt betalda jobb och karriärmöjligheter

Om du lär dig programmeringsspråket kan du få ett välbetalt jobb och andra karriärmöjligheter eftersom utvecklare är specialiserade och efterfrågade bland programvaruutvecklare. De får mer betalt än Java-utvecklarna.

2. Objektorienterat programmeringsspråk

Det är mycket lättare att manipulera kod eftersom det är ett objektorienterat programmeringsspråk, i motsats till procedurell eller strukturerad programmering, som kräver en rad beräkningssteg.

3. Mycket starkt stöd för biblioteket och ett stort samhälle

Språket kan ge dig ett omfattande stödbibliotek, t.ex. Standard Template Library (STL), som hjälper dig att skriva koden snabbt och effektivt. Det utmärkta stöd som biblioteket erbjuder kommer också att göra det lättare för programmerarna att skriva sina koder från grunden.

 • Eftersom detta kodningsspråk är gammalt finns det en stor gemenskap på nätet som stöder blivande utvecklare.
 • Samhället kan hjälpa dem när de är i behov av hjälp och erbjuda dem lösningar på deras hinder i programplaneringen.

4. Snabb kompilering och utförande

När det gäller snabbhet i kompilering och exekvering av koder kan inget annat allmänt programmeringsspråk slå C++. Det är därför det bästa valet för många utvecklare när de behöver snabbare kompilering och exekvering.

Fördelar med att lära sig Java

Programmeringsspråket Java anses vara ett av de mest kraftfulla och mångsidiga språk som någonsin skapats och är det mest använda programmeringsspråket inom många områden. Det är ett allmänt, objektorienterat programmeringsspråk som hjälper till att utveckla programvara för alla plattformar. Den har många fördelar som lockar dig att hålla dig till den. Ta reda på fördelarna med att lära sig och använda programmeringsspråket.

 • Lätt att lära sig
 • Programmeringsspråk på hög nivå
 • Följer WORA-tekniken (Write Once and Run Anywhere).
 • Säkert språk

1. Lätt att lära sig

Programmeringsspråket har en mindre inlärningskurva eftersom det är ett nyare språk än C++. Den kommer därför att vara mindre komplicerad i sina principer och sitt genomförande. Det är inte lika svårt att lära sig och använda som andra programmeringsspråk.

 • Det är enkelt att skriva, lära sig, underhålla och förstå, och koden är enkel att felsöka.
 • Som redan nämnts är syntaxen i programmeringsspråket enkel och hämtad från C++. Därför blir det mycket lättare om du har en grundläggande förståelse för språket.

2. Programmeringsspråk på hög nivå

Det är ett programmeringsspråk på hög nivå eftersom det är ett språk som kan förstås av människor. Det liknar mänskligt språk och har en syntax som är lätt att underhålla och som liknar syntaxen i C++, men i ett enklare format.

3. Följer WORA-tekniken (Write Once and Run Anywhere).

WORA-tekniken som används i språket gör att din skrivna kod kan köras på vilket operativsystem som helst. Det betyder att språket är plattformsoberoende. Det är en av de viktigaste orsakerna till att Java lärs ut och används flitigt i programmeringsvärlden och är populärt bland andra utvecklare. Genom att lära sig programmeringsspråket kan man arbeta på olika operativsystem utan att tveka.

4. Säkert språk

Den använder inte explicita pekare för att undvika säkerhetshot och risker. Begreppet pekare är borttaget från programmeringsspråket, som du använder för att lagra minnesadressen till ett annat värde. Det beror på att det orsakade obehörig minnesåtkomst. Säkerhetshanteraren i Java löste problemet genom att definiera regler för klassåtkomst. Om du vill ha ett säkert språk är detta ett bättre alternativ.

Som du kan se har båda programmeringsspråken en mängd fördelar och användningsområden. Ibland har de också nackdelar. Listan ovan innehåller några av dem. Nu när du känner till dem kan du använda dem och lära dig dem. De kan endast väljas efter att du har identifierat dina specifika mål och krav. Bestäm vilken av de två som är bäst för dig.

Intressanta länkar:

Vad är skillnaden mellan Java och C++?

Varför är Java bättre än C++?

Lämna en kommentar