Fördelar och nackdelar med Node.js

Fördelar och nackdelar med Node.js

Node.js är en JavaScript-plattform med öppen källkod för enkel utveckling av server- och realtidsnätverksprogram med hjälp av en körtidsmiljö. Den bygger på Chromes V8 JavaScript-motor. Den har en icke-blockerande, händelsestyrd input-output-modell, vilket gör den effektiv och lättviktig. Den använder en enkeltrådig händelsebaserad slinga för att se till att inga exekveringar blockeras. Node.js är dock inte ett ramverk och har inget att göra med PHP, .NET eller Java.

Node.js har blivit ett föredraget ramverk för många branscher, bland annat IT och hälsovård. Det är svårt att bortse från den användarvänlighet som Node.js erbjuder. Varje teknik har dock vissa fördelar och nackdelar. Node.js har spelat en viktig roll för de stora förändringarna inom webbutveckling. Låt oss undersöka de viktigaste fördelarna och nackdelarna med att använda Node.js för serverbaserad programmering.

Fördelar med Node.js

Node.js är utmärkt för att bygga snabba, skalbara nätverksapplikationer och ger fördelar som förbättrad prestanda, snabbare utveckling och andra fördelar. Här är andra fördelar med Node.js.

 • Enkel skalbarhet
 • Lätt att lära sig
 • Ett enda programmeringsspråk
 • Fördelarna med Fullstack JS
 • Erbjuder hög prestanda
 • Stöd till en stor och aktiv gemenskap
 • Erbjuder frihet att utveckla appar

1. Enkel skalbarhet

Det är enkelt för utvecklare att skala applikationer i horisontell och vertikal riktning, vilket är en av Node.js främsta fördelar. Genom att lägga till fler noder till det befintliga systemet kan programmen skalas horisontellt.

Node.js ger dig dessutom möjlighet att lägga till extra resurser till enskilda noder samtidigt som programmet skalas vertikalt. Den erbjuder därför fler alternativ än andra JavaScript-servrar och är mycket skalbar.

2. Lätt att lära sig

De flesta front-end-utvecklare har en gedigen förståelse för JavaScript eftersom det är ett av de mest använda programmeringsspråken. De tycker att det är mycket enklare att börja använda Node.js för backend. Node.js tar mindre tid att arbeta med och är enklare att lära sig.

3. Ett enda programmeringsspråk

Utvecklare kan skriva JavaScript-applikationer på serversidan med hjälp av Node.js. Node.js-utvecklare använder en körtidsmiljö för att skriva JavaScript-webbprogram i front-end och back-end. De kräver inget annat programmeringsspråk på serversidan. JavaScript har ett utbrett stöd i webbläsare. Det underlättar därför distributionen av webbapplikationer.

4. Fördelar med Fullstack JS

Node.js har betraktats som en komplett JavaScript-version för klient- och servertillämpningar. Node.js är en fullskalig Javascript-applikation som fungerar både på klient- och serversidan. Det är därför fördelaktigt att inte behöva anlita en separat utvecklare för utveckling av back-end och front-end. Du kan också spara tid och pengar.

5. Erbjuder hög prestanda

Som tidigare nämnts använder Node.js Googles V8 JavaScript-motor för att tolka JavaScript-koden. Denna motor omvandlar JavaScript-källkoden direkt till maskinkod. Det underlättar ett snabbt och enkelt genomförande av koden. Körtidsmiljön, som stöder icke-blockerande I/O-operationer, snabbar också upp utförandet av koden.

6. Stöd till en stor och aktiv gemenskap

Node.js har turen att ha en stor och aktiv utvecklargemenskap som ständigt bidrar till dess fortsatta utveckling och förbättring.

 • JavaScript-programmerare som tillhandahåller färdiga och enkla lösningar och koder på GitHub ger utmärkt stöd till utvecklargrupper.
 • Utvecklare med alla bakgrunder kan ansluta sig till Node.js Community för att utbyta idéer, lära sig nya färdigheter och hjälpa till med olika projekt.
 • Denna grupp är också aktiv på GitHub.
 • I framtiden förväntas dessa utvecklare ta initiativ till många fler utvecklare.

7. Erbjuder frihet att utveckla appar

Node.js ger dig friheten att utveckla appar och programvara från grunden. Det är en viktig funktion som saknas i Ruby on Rails.

Nackdelar med Node.js

Efter de imponerande fördelarna är det viktigt att förstå nackdelarna med Node.js. Vad Node.js saknar är listade nedan.

 • Instabilt gränssnitt för tillämpningsprogrammering (API)
 • Inte effektivt för storskaliga tillämpningar
 • Brist på biblioteksstöd
 • Asynkron programmeringsmodell
 • Ingen tillgång till erfarna Node.js-utvecklare

1. Instabilt gränssnitt för tillämpningsprogram (API)

Ett av de största problemen för de flesta utvecklare är att gränssnittet för tillämpningsprogram (API) ändras ofta och inte är stabilt.

 • Ibland dyker det upp ett nytt API med flera inkompatibla ändringar.
 • Detta gör att utvecklare tvingas ändra de tillgängliga kodbaserna för att säkerställa kompatibilitet med den senaste versionen av Node.js API.

2. Inte effektivt för storskaliga tillämpningar

Node JS är endast att föredra för lätta applikationer (onlinespel, chatt), eftersom den inte stöder flertrådig programmering. Om du ska använda den för tunga tillämpningar har du fattat fel beslut.

3. Brist på stöd från biblioteket

JavaScript har inte ett robust bibliotekssystem jämfört med andra programmeringsspråk. Detta leder till att användarna tvingas förlita sig på ett gemensamt bibliotek för att utföra uppgifter som t.ex. ORM (Object-Relational Mapping), bildbehandling, databasoperationer och XML-parsning. Det gör det svårt för utvecklare att genomföra även grundläggande programmeringsuppgifter i Node.js.

4. Asynkron programmeringsmodell

Det är nödvändigt att anta den asynkrona programmeringsmodellen för att göra dina program mer skalbara. Många utvecklare kan dock tycka att den här programmeringsmodellen är svårare än linjär blockering av I/O-programmering. En annan nackdel med asynkron programmering är att koderna blir otympliga, vilket tvingar programmerarna att förlita sig på inbäddade anrop.

5. Ingen tillgång till erfarna Node.js-utvecklare

Den potentiella efterfrågan på Node.js-utvecklare ökar år efter år, men det finns inte tillräckligt många erfarna utvecklare för att möta den. Dessutom måste företagen inse att inte alla JavaScript-utvecklare också är Node.js-utvecklare.

 • Utvecklare måste förstå backend-utveckling för att kunna behärska JavaScript.
 • Trots att det finns miljontals JavaScript-utvecklare är det därför svårt att hitta en skicklig Node.js-utvecklare.
 • Det är därför som företag numera vill lägga ut sina Node.jsutvecklingsprojekt på entreprenad.

Det är uppenbart att fördelarna med Node.js överväger nackdelarna. Företagen måste också definiera sina krav och förstå fördelarna och nackdelarna med Node.js. Node.js har allt du behöver för att utveckla ditt företag, men du måste använda det på rätt sätt.

Intressanta länkar:

Mer information om Node.js

Vilka är funktionerna i Node.js?

Lämna en kommentar