Fördelar och nackdelar med Python

Fördelar och nackdelar med Python

Att lära sig om fördelarna och nackdelarna med ett programmeringsspråk är viktigt för att få kunskap om hur man kan dra full nytta av det. I den här artikeln kommer du att få lära dig mer om Python, som anses vara det näst mest populära programmeringsspråket i världen. Trots att språket är över trettio år gammalt är det fortfarande populärt. Det har länge betraktats som ett av världens snabbast växande programmeringsspråk.

Pythons popularitet kan tillskrivas dess användarvänlighet och dess kraftfulla funktioner och språket är gratis och öppen källkod, vilket gör det tillgängligt för alla. Å andra sidan är Python ett dynamiskt typat språk, vilket kan leda till vissa komplikationer när man arbetar med språket. Precis som alla andra programmeringsspråk i branschen har det sina för- och nackdelar. Låt oss dyka rakt in i dem.

Vilka är fördelarna?

I det här avsnittet kan du läsa om fördelarna med Python, som är det vanligaste programmeringsspråket för både nybörjare och erfarna programmerare. Den innehåller följande:

 • Öppen källkod och gratis
 • Tolkat språk
 • Dynamiskt typat språk
 • Enkelt att lära sig och nybörjarvänligt
 • Förbättrad effektivitet
 • Bärbarhet
 • Massivt stöd för bibliotek

1. Öppen källkod och kostnadsfritt

Att Python är gratis och bygger på öppen källkod är en av dess främsta fördelar och den viktigaste faktorn bakom dess popularitet. Open Source-licensen, som godkänts av OSI, gör det möjligt att använda och distribuera språket utan begränsningar, även för affärsändamål. Det bidrar till lägre underhållskostnader. Därför kan dess utvecklare dela, kopiera och modifiera språket, vilket gör det möjligt för utvecklarkollektivet att dela med sig av sina kunskaper till varandra och till nybörjare.

2. Tolkat språk

Eftersom språket är tolkningsbart måste källkoden först översättas till bytecode för att Pythons virtuella maskin ska kunna exekvera den. Maskininlärning har många fördelar och nackdelar, och Python anses vara ett av de bästa programmeringsspråken för maskininlärning. Till skillnad från stora kompilerade språk som C och C++ behöver Python-kod inte byggas och länkas, till skillnad från kod som skrivs i dessa språk.

3. Dynamiskt typat språk

Det är ett programmeringsspråk som använder dynamisk typning. Variabelns typ är okänd för den tills koden körs, så att deklarera den är värdelöst. När värdet har sparats på en minnesplats binds variabelnamnet till den minnesplatsen, vilket gör att variabelnamnet kan användas för att komma åt innehållet i behållaren. Därför är datatypen oviktig, med tanke på att den kommer att upptäcka vilken typ av värde under exekveringen.

4. Enkel att lära sig och nybörjarvänlig

Även för nybörjare är det ett enkelt språk att lära sig. Det har en syntax som liknar engelskans och är ett dynamiskt programmeringsspråk på hög nivå. Det har hjälpt utvecklare att snabbt ta till sig och lära sig språket. Språket kräver färre rader kod för att utföra samma uppgift än Java och C. Eftersom språket är så lätt att förstå möjliggör dess principer snabbare genomförande än andra språk. Det är en av de bästa fördelarna med språket.

5. Förbättrad effektivitet

Det är ett effektivt programmeringsspråk med en ren design som förbättrar processkontrollen. Den har också utmärkta textbehandlingsfunktioner, vilket gör den lämplig för ett brett spektrum av applikationer.

Tack vare dess enkelhet kan utvecklare fokusera på att använda språket för att lösa problem.

Istället för att anstränga sig mer sparar användaren tid genom att bekanta sig med syntaxen och beteendet i programmeringsspråken. På grund av detta och andra fördelar föredrar många utvecklare Python framför andra språk när de utvecklar programvara.

6. Bärbarhet

Språket är utformat för att vara portabelt, och dess kod är kompatibel med alla nuvarande operativsystem. Eftersom det är ett tolkat högnivåspråk kan koden tolkas vidare på Linux, Windows, Mac OS och UNIX utan att några ändringar behöver göras. Dess program kan också skapa portabla grafiska användargränssnitt.

7. Massivt stöd från biblioteket

En annan fördel är att användaren har tillgång till ett omfattande bibliotek med praktiskt taget alla tänkbara funktioner. Det är tack vare stöd från företag och ett stort och engagerat medlemsantal. Vid användning av Python behöver användarna inte använda externa bibliotek. Det förenklar utvecklingsprocessen och sparar tid och pengar.

Det underlättar också uppdateringar och underhåll av koden. Dessutom är Pythons biblioteksstöd väldokumenterat, vilket gör det lättare för utvecklare att hitta nödvändig information.

Vilka är nackdelarna?

När du är klar med fördelarna kan du gå in på de nackdelar med språket som du bör känna till. Nedan följer några av dessa:

 • Dålig minneseffektivitet
 • Långsammare än kompilerade språk
 • Tillgång till databas
 • Begränsningar för mobil databehandling
 • Fel vid körning

1. Dålig minneseffektivitet

Språkets dåliga minneseffektivitet är en begränsning som gör att utvecklare tvekar att använda det. Språket är anpassningsbart till olika datatyper, så det förbrukar mycket minne. Det är inte ett bra alternativ för minnesintensiva uppgifter om användaren vill maximera minnesanvändningen.

2. Långsammare än kompilerade språk

När det gäller hastighet är Python långsammare än både Java och C. Det är ett tolkat, dynamiskt typat språk. Innan en kodrad exekveras måste den organiseras och läsas korrekt. Det orsakar en långsam exekveringsprocess och tar ännu längre tid. Eftersom mer arbete måste utföras medan koden exekveras, gör språkets dynamiska struktur att det går ännu långsammare. Därför blir den ett reservval i situationer som kräver snabb acceleration.

3. Tillgång till databas

Programmering blir enklare med Python. Det finns dock flera utmaningar när det gäller att interagera med databasen. Språket har den nackdelen att det är mindre sofistikerat och grundläggande i sin interaktion med databasen och dataåtkomstlagret jämfört med andra populära tekniker. På grund av detta är språket mindre vanligt bland stora företag som behöver kunna interagera med komplicerade äldre data på ett enkelt sätt.

4. Begränsningar för mobil databehandling

Pythons styrka på skrivbords- och serverplattformar gör det till ett idealiskt språk för programmering på serversidan. Den lämpar sig dock inte för mobilutveckling och är ganska känslig. Språket har få inbyggda mobilapplikationer eftersom det kräver mycket processorkraft och är minnesineffektivt. Ett exempel på ett förinstallerat Python-program är Carbonnelle.

5. Fel under körning

Användarna hade många invändningar mot Pythons design. Runtime-fel anses vara en av språkets främsta nackdelar. Datatypen för en variabel i detta dynamiskt typade språk kan ändras när som helst. Därför bör det testas mer regelbundet, och runtime-fel i språket är uppenbara.

Så detta är några av de viktigaste för- och nackdelarna med Python. Ja, det är ett utmärkt programmeringsspråk som används flitigt inom mjukvaruutvecklingsindustrin. Du bör dock bara välja Python om det uppfyller dina behov eller om det hjälper dig att uppnå dina projektmål. Hoppas att alla fördelar och nackdelar med Python som listas här är användbara för dig.

Intressanta länkar:

Komma igång med Python

Python – Fördelar och nackdelar

Lämna en kommentar