Fördelar och nackdelar med Salesforce

Fördelar och nackdelar med Salesforce

Salesforce, en populär plattform för hantering av kundrelationer, används av tusentals små och stora företag och organisationer inom olika branscher. Den har flera funktioner som är skräddarsydda för sälj- och marknadsföringsexperter.

Denna molnbaserade CRM-applikation tar itu med kundernas problem samtidigt som den hjälper företag att arbeta mer effektivt och lönsamt genom att sänka kostnaderna för ägande av hårdvaruinfrastruktur.

Det är en skalbar plattform som kan anpassas för att uppfylla alla affärsbehov. Men innan du inför det i ditt företag bör du veta hur det kan vara till nytta för din organisation. Att genomföra plattformen har sina egna fördelar och nackdelar. Låt oss utforska mer i den här artikeln.

Varför är det nödvändigt för företag?

Som sagt är det viktigt för alla organisationer, stora som små, att ha en moln-CRM för att kunna hantera ett brett spektrum av kundfrågor och ge dem den mest fördelaktiga personliga upplevelsen.

Många andra övertygande skäl gör Salesforce till den bästa CRM-programvaran. Här är några av anledningarna till att du ska läsa.

 • En av anledningarna är plattformens transparens i ledningen, som gör det möjligt för företag att hålla sig informerade om vad som händer i olika team.
 • Det kommer att hjälpa dig att utveckla och övervaka marknadsföringsprogram som gör det möjligt för marknadsföringsteamet att leda leads till säljteamet.
 • Kundklagomål spåras och prioriteras på lämpligt sätt med hjälp av CRM, vilket ökar kundnöjdheten.
 • Plattformen har en affärsappbutik som heter AppExchange, vilket gör den mer kraftfull. Denna funktion gör det möjligt att koppla plattformen till andra system via appen.
 • Det erbjuder överlägsen support och utbildningstjänster. Kunderna kommer att dra nytta av den omfattande onlinehjälpen och videofunktionerna för genomgång, så att de snabbt kan hitta svar på sina frågor.

Fördelar med Salesforce

I branschen finns det många olika CRM-system. De har alla samma grundläggande funktioner och är utformade för att förbättra relationen med dina kunder genom effektiv kundhantering.

Har du någonsin undrat varför den är branschledande och så omtyckt? Läs mer om fördelarna med plattformen i följande avsnitt.

 • Användarvänlighet
 • Personalisering
 • Molnbaserade funktioner
 • Utmärkt utbildning och teknisk support
 • Kostnad och prissättning

1. Användarvänlighet

Den är lätt att använda, vilket är en av de främsta anledningarna till att många företag väljer den som CRM-plattform. Det ger möjlighet att få en fullständig bild av kunden, vilket gör det möjligt för företag att fatta bättre beslut och göra mer lönsamma affärer.

Dessutom blir det enklare eftersom allt är tillgängligt från en enda plats. Modulerna är lätta att navigera i och du kan arbeta tillsammans med dina kollegor.

2. Personalisering

Vi nämnde i inledningen att plattformen är mycket anpassningsbar och kan tillgodose alla organisatoriska behov. Den är utformad på det sättet med många funktioner, t.ex. verktyg för att peka och klicka, inbyggda UI/UX-funktioner, automatisering och många fler.

Genom att implementera den kan man effektivisera affärsprocessen och hjälpa organisationer att bli effektivare.

3. Molnbaserade funktioner

Det är en molnbaserad programvara som gör det enklare att stödja ett växande team genom att ge användarna större anpassningsbarhet och tillgänglighet. Organisationer kan därför få tillgång till datorresurser på begäran samtidigt som de slipper de kostnader som är förknippade med underhåll av fysisk infrastruktur.

4. Utmärkt utbildning och teknisk support

Plattformen erbjuder förstklassig teknisk support och utbildning till användare och organisationer så att de kan få mer kunskap om plattformen och utveckla sina färdigheter.

Det finns en community där du kan ställa frågor om hur du använder en viss funktion, lägger till nya fält eller något annat som har med CRM-plattformen att göra. Kunder som är helt nybörjare kan bli erfarna Salesforce-proffs med erkända referenser med hjälp av de självledda möjligheter som erbjuds.

5. Kostnader och prissättning

Enligt prismodellen kan organisationer betala för licenser individuellt, vilket säkerställer att rätt antal licenser kan förvärvas, underhållas och skalas upp. Dessutom är licenserna inte universellt tillämpliga, utan varierar beroende på vilka funktioner och vilken åtkomst som enskilda användare behöver.

Nackdelar med Salesforce

Vi diskuterade många av fördelarna med Salesforce som CRM. Läs nu nedanstående nackdelar med att använda det, som hjälper dig att avgöra om du ska använda det som CRM och om det passar dina organisatoriska behov. Den innehåller följande.

 • Genomförande och installation
 • Integrationsförmåga
 • Underlåtenhet att tillgodose alla affärsbehov
 • Konfigurations- och anpassningsmöjligheter

1. Genomförande och installation

CRM är helt beroende av en internetanslutning. Därför är det viktigt att ha en stark och pålitlig anslutning. Eftersom du måste förlita dig helt och hållet på Salesforce-databasen har du dessutom mindre kontroll över CRM-uppdateringar och avbrott. Dessutom är införandet av CRM en dyr lösning när alla kostnader beaktas.

2. Integrationsförmåga

De flesta appar på AppExchange är avgiftsbelagda, även om vissa är gratis, så du måste inkludera prenumerationsavgifter i din lista över CRM-kostnader. När för många system integreras kan det leda till att hela projektet blir betydligt långsammare. Dessutom kommer fler fel att uppstå med varje ny version eller systemintegration.

3. Underlåtenhet att tillgodose alla affärsbehov

Ibland kan de funktioner som Salesforce erbjuder uppfylla eller tillgodose behoven hos vissa stora företag eller små projekt. Dessutom kostar det extra att få alla funktioner för att tillgodose företagets behov, som du aldrig kommer att använda. Plattformen måste erbjuda färdiga lösningar för mindre nischer som kommersiella fastigheter, investeringsförsäljning eller byggverksamhet.

4. Anpassningsmöjligheter

Du kan anpassa CRM-systemet, men om du anpassar det för mycket blir systemet klumpigt, svårt att använda och tar längre tid att ladda. Dessutom kan det även för erfarna utvecklare vara svårt att göra mer komplexa anpassningar som kräver APEX-kodning eftersom den liknar JavaScript. Därför behöver du fortfarande anlita Salesforce-utvecklare även om ditt företag har en dedikerad IT-avdelning.

Även om det är en otroligt anpassningsbar, stark och smidig lösning är det svårt att inrätta och underhålla den utan kvalificerade interna experter och konsulter. Därför bör du noga överväga alla risker, kostnader och resurser innan du ger dig in i ett nytt projekt. Om du är redo att välkomna Salesforce till din organisation kan du läsa den här artikeln för att lära dig mer om plattformen.

Intressanta länkar:

Mer information om Salesforce

Vad gör en Salesforce-utvecklare?

Lämna en kommentar