Python vs PHP: Vad är bättre för webbapplikationer?

Python vs PHP: Vad är bättre för webbapplikationer?

Python och PHP är två populära programmeringsspråk för serversidan som används och föredras av många webbutvecklingsföretag. Att välja mellan ett av dessa språk kan vara en svår uppgift. Båda har ett antal fördelar och nackdelar som du bör känna till innan du gör ditt val. Det finns många webbplatser som är programmerade på dessa språk, och båda är mycket efterfrågade.

Du kan ta reda på om Python eller PHP är bättre för webbapplikationer genom att ta hänsyn till olika faktorer, inklusive prestanda, säkerhet, mångsidighet, skalbarhet och många fler. I den här artikeln kan du ta reda på vilken som passar bäst för dina programvaruutvecklingsprojekt genom att jämföra dem. Läs vidare för att få veta mer.

Jämförelseguide för att hitta det bästa valet

Här är några faktorer som du kan använda för att utvärdera båda programmeringsspråken och hitta det bästa valet. Du kan sedan välja det språk som ger bäst resultat för din webbutveckling baserat på hur enkelt och produktivt det är att arbeta med. Du bör också överväga språkets lämplighet för projektet, dess skalbarhet och dess kompatibilitet med befintlig kod. Dessutom bör du också ta hänsyn till språket och plattformens stöd.

  • Användarvänlighet
  • Prestanda
  • säkerhet
  • Snabbhet till marknaden
  • Skalbarhet

1. Användarvänlighet

När det gäller användarvänlighet och inlärning har Python en enkel syntax, vilket gör det lätt att förstå och använda för att skapa webbapplikationer. Det är ett allmänt programspråk som är ganska enkelt att förstå tack vare sin höga läsbarhet. De koder som skrivs i språket kan enkelt tolkas och läsas, och som ett resultat förenklas felsökningsprocessen.

PHP är däremot ett språk som ursprungligen utvecklades som ett verktyg för att utforma dynamiska webbplatser och webbapplikationer. Den har en rigid syntax, vilket gör utvecklingen alltför komplicerad och därmed mindre produktiv. I så fall är det bättre att använda Python för dina utvecklingsprojekt för webbplatser.

2. Prestanda

Python ansågs vara ett snabbt och kraftfullt programmeringsspråk för några år sedan, men på senare tid, efter lanseringen av PHP 7, har situationen förändrats. Nu är PHP snabbare än Python och många andra programmeringsspråk där ute.

Språkets höga hastighet har alltså förbättrat prestandan avsevärt genom att det går snabbare att bearbeta enorma mängder data. Det är viktigt att påpeka att PHP bara med nöd och näppe överträffar Python. Båda språken fungerar dock bra för att utveckla enkla, småskaliga appar.

3. Säkerhet

Under webbutvecklingen måste säkerhetsproblem åtgärdas. Allt eftersom ni går igenom processen kommer kostnaden och tiden som krävs för att åtgärda dessa sårbarheter att öka exponentiellt. Det är alltså en viktig faktor som påverkar valet av programmeringsspråk för webbutveckling. Python är det bästa alternativet för många företag idag när det gäller säkerhet.

Om vi tar Django, ett Python-webbramverk på hög nivå, som exempel kan du se att det kommer med många förbyggda säkerhetsfunktioner som hjälper dig att skydda dina applikationer från olika säkerhetshot. Och många myndigheter använder Python som sitt hemliga hackningsverktyg. Men PHP måste bli bättre när det gäller den säkerhet som erbjuds. PHP är mindre säkert än Python, trots att dess aktiva community har hjälpt till att lösa de flesta säkerhetsproblemen.

4. Snabbhet till marknaden

En annan faktor är hur snabbt apparna kan komma ut på marknaden. När det gäller Python finns det flera tredjepartsbibliotek, paket och moduler som hjälper dig att få dina projekt slutförda snabbare. Till exempel använder det populära ramverket Django, som är skrivet i Python, MVC-mönstret, vilket gör att det går snabbare att skapa applikationer, eliminera eventuella problem som kan komma i vägen och öka återanvändbarheten av den kod som skrivs.

Å andra sidan är PHP också bra när det gäller snabb marknadsintroduktion. Dessutom ingår en verktygslåda med ramverk och bibliotek. Med Laravel kan du till exempel bygga webbapplikationer med hjälp av taggar, routing, autentisering och andra användbara funktioner som är färdigpaketerade med ramverket.

5. Skalbarhet

Att snabbt kunna anpassa sig till den föränderliga marknaden och kundernas krav är avgörande för att utvecklingsföretagen ska lyckas i branschen. Båda programmeringsspråken är lämpliga för att skapa webbapplikationer. Det beror på att de tillhandahåller ett brett utbud av bibliotek och ramverk. Python erbjuder ett antal tillförlitliga ramverk för att bygga webbapplikationer, inklusive Flask och Django. Varje ramverk är extremt snabbt, säkert och skalbart.

PHP tillhandahåller också ett antal robusta ramverk som många välkända varumärken använder. De flesta PHP-utvecklare använder ramverk som Symfony och Laravel. Men i jämförelse ger Python-baserade lösningar ännu större skalbarhet tack vare deras funktioner för maskininlärning och artificiell intelligens.

Så för att besvara din fråga bör du ta hänsyn till alla de ovannämnda faktorerna. Det beror också i hög grad på vilken typ av projekt du vill utveckla. Båda språken har sina egna syften. PHP är specialiserat på att skapa grundläggande webbaserade projekt för kunder, och många företag använder det redan.

Python, å andra sidan, har mer sofistikerade funktioner på det området och är ett bra val om du vill utveckla något mer komplext genom att införliva maskininlärning eller artificiell intelligens i ditt projekt. Båda språken är lämpliga för utveckling av webbappar, trots att PHP utvecklades som ett språk för webben och Python skapades som ett allmänt språk. Du kan nu göra ett välgrundat val för dig själv efter att ha vägt varje aspekt av dessa två programmeringsspråk.

Intressanta länkar:

Läs mer om skillnaderna

Detaljerad jämförelse mellan PHP och Python

Lämna en kommentar