Swift vs. Objective-C: Vad är bättre?

Swift vs. Objective-C: Vad är bättre?

Swift vs. Objective C är alltid ett dilemma för utvecklare när det är viktigt att välja rätt programmeringsspråk för ett iOS-apputvecklingsprojekt. Objective-C är ett mer etablerat språk, medan Swift är nyare och mer strömlinjeformat. Swift är också mer nybörjarvänligt, eftersom det inte kräver lika mycket syntax och är lättare att läsa. Objective-C är dock mer flexibelt och kraftfullt och kan användas för att skapa mer komplexa applikationer.

Om du är bekant med dem kan de allmänt använda iOS-programmeringsspråken Swift och Objective-C hjälpa dig att fatta rätt beslut. Så kolla in artikeln nedan och jämför med hjälp av faktorer som:

 • Syntax
 • Prestanda
 • Minneshantering
 • Stöd från gemenskapen

1. Syntax

Objective C är som sagt ett äldre programmeringsspråk med en komplex syntax. Utvecklare tycker att det är svårt att lära sig och koda i språket på grund av dess verbositet, vilket innebär att det är fyllt med hakparenteser och semikolon. Å andra sidan erbjuder Swift en renare och mer koncis syntax. Det är lättare att förstå och lära sig eftersom det liknar vanlig engelska.

 • Det hjälper också utvecklarna att skriva koderna mer effektivt och koncist, vilket gör språket populärt bland dem.
 • Den förenklade syntaxen gör också Swift bättre än Objective C eftersom det snabbar upp utvecklingsprocessen och minskar risken för kodningsfel, vilket resulterar i stabilare och säkrare applikationer.
 • Dessutom introducerar den moderna syntaxen nya funktioner som typinferens och optional, vilket hjälper utvecklare att skriva renare och säkrare kod.
 • Det blir allt populärare bland utvecklare på grund av dessa funktioner, som förenklar utvecklingsprocessen.

2. Prestanda

Som du vet har egenskaperna hos ett programmeringsspråk, särskilt dess hastighet, en betydande inverkan på om det ska användas för iOS-utveckling eller inte. Om du jämför de båda språken råder det ingen tvekan om att Swift är snabbare när det gäller apputveckling. Det är tack vare att språket använder generiska funktioner och funktioner av högre ordning som koden blir renare och återanvändbar.

 • Dessutom kommer valfria funktioner och funktioner för typinferens att ta hand om kodsäkerheten.
 • Kompileringsfunktionen minskar risken att skriva osäker kod och skyddar dina appar från frekventa runtime-krascher.
 • Den tid som krävs för att utveckla koderna kan också sparas eftersom programmerarna kan skriva färre rader kod på grund av den kortfattade syntaxen.

På det hela taget ökar hastigheten i apputvecklingen, vilket förbättrar prestandan och gör det till ett snabbare och mer effektivt val för apputveckling.

3. Hantering av minnen

Nästa parameter att jämföra är programmeringsspråkens förmåga att hantera minne. När det gäller Objective-C används manuell minneshantering, vilket är en utmaning för programmerare eftersom det tar mycket tid. Å andra sidan använder Swift Automatic Reference Counting (ARC) för effektivare minneshantering.

Det innebär att ARC hanterar minneshanteringen så att utvecklarna kan fokusera på andra aspekter av apputvecklingen. Så det har en betydande fördel jämfört med Objective-C när det gäller minneshantering, eftersom det inte bara förenklar utvecklingsprocessen utan också förbättrar språkets prestanda och hastighet.

4. Stöd från gemenskapen

När det gäller stödet från samhället är båda språken populära bland utvecklarna. Det säger sig självt att Objective-C är ett äldre språk med ett stort och väletablerat community samt en mängd verktyg och resurser som samlats under årens lopp. Det är alltså lättare för utvecklare, både nybörjare och erfarna, att hitta lösningar på sina problem efter att ha tagit del av de erfarenheter som delas i communityn.

 • Men både utvecklare och Apple har snabbt börjat använda och stödja Swift.
 • Det håller snabbt på att bli det föredragna språket för många nya iOS-apputvecklingsprojekt, och allt fler resurser och verktyg blir tillgängliga för utvecklare att använda.
 • Dess ökande popularitet och det stöd den får från utvecklarkollektivet beror till stor del på Apples stöd.
 • Språkets community och resurser kommer att växa i takt med att det utvecklas och får fäste, vilket ger utvecklarna ännu mer hjälp och stöd.

Om du beaktade de faktorer som nämns ovan för att avgöra vilken som var bättre, skulle du ha fått idén. Här har de flesta faktorerna gynnat Swift. Dess kod är bättre om du skapar en app från grunden eftersom den har alla de egenskaper som nämns ovan, och du behöver inte ta hänsyn till de begränsningar som nämns nedan. Här är de två scenarier där det är fördelaktigt att använda Objective-C:

 • Det kan vara bättre att hålla sig till Objective-C om du har en stor kodbas som är skriven i språket och du behöver underhålla den eller lägga till några nya funktioner.
 • Även om båda språken kan användas tillsammans i ett enda projekt kan det vara svårt att underhålla en app som denna.
 • I vissa undantagsfall kan du till exempel behöva en utvecklare som behärskar båda språken flytande.
 • Att byta mellan två språk kan också påverka en utvecklares produktivitet.
 • Objective-C är värt att överväga om du ofta arbetar med ramverk från tredje part som är skrivna i C eller C++. Swift kräver att en separat wrapper skapas, vilket kan vara mer problematiskt än att använda Objective-C.

Vilket programmeringsspråk du väljer är viktigt när du påbörjar ett nytt utvecklingsprojekt för en iOS-app. Det påverkar andra val längre fram, t.ex. arkitektur och ramverk. Vid en jämförelse av funktionerna är det rimligt att dra slutsatsen att Swift har mer omfattande fördelar än Objective-C. Även om du inte är programmerare kan du ändå förstå programmeringsspråket eftersom det är mer kortfattat.

Eftersom det tar bort många av de fel som kan uppstå i andra språk är det mer pålitligt och kraschar mer sällan. I slutändan är dess kod mer effektiv än andra språk när det gäller hastighet och minnesanvändning, vilket gör det till ett överlägset alternativ för att skapa iOS-applikationer. Kom dock ihåg att beslut fattas i ett specifikt sammanhang. Ett modernt och kraftfullt programmeringsspråk som Swift är inte allt och inget.

Intressanta länkar:

En titt på iOS programmeringsspråk

Objective-C eller Swift

Lämna en kommentar