Vad är en backend-utvecklare?

Vad är en backend-utvecklare?

Har du någonsin undrat vad som händer i en webbplats backend? Och hur kommer det sig egentligen att webbplatser fungerar som de gör? Backend-utvecklare ansvarar för att skriva de koder som gör att webbplatserna fungerar. De skapar och underhåller databaser, servrar och andra komponenter som gör att webbplatser kan fungera. De skapar också API:er och webbtjänster som gör det möjligt för webbplatser att kommunicera med andra applikationer. De anses vara ryggraden i en webbplats.

Backend-utvecklare, till skillnad från frontend-utvecklare, hanterar datalagring, säkerhet och andra funktioner på serversidan som inte är synliga för användaren. Att vara utvecklare kräver en specifik kompetens, så det är inte alla som kan bli det. Fortsätt läsa för att lära dig mer om en backendutvecklares arbetsuppgifter i följande avsnitt.

Roller och ansvarsområden

Som backendutvecklare ansvarar du bland annat för att hjälpa utvecklare att skapa en funktionell backend för en framtida applikation och integrera logiken på serversidan med användargränssnittet. Det finns många andra också. De viktigaste rollerna och ansvarsområdena för en backend-utvecklare inkluderar följande:

 • Skapa och underhålla webbplatser
 • Skriv kod av hög kvalitet
 • Utföra kvalitetssäkringstester (QA)
 • Utvärdera webbplatsens hastighet och effektivitet
 • Felsöka och åtgärda problem
 • Utbilda och hjälpa

1. Skapa och underhålla webbplatser

En backendutvecklares främsta uppgift är att utnyttja olika verktyg, ramverk och språk för att ta reda på det mest effektiva sättet att skapa logiska, användarvänliga prototyper och omvandla dem till webbplatser. De måste också se till att webbplatsen är säker och stabil. De måste också se till att webbplatsen är kompatibel med olika webbläsare och enheter. Dessutom måste de se till att webbplatsen testas ordentligt innan den släpps.

2. Skriv kod av hög kvalitet

De ansvarar för att skriva högkvalitativ kod, vilket innebär att den är ren och lätt att underhålla, för att skapa långvariga webbapplikationer. Databasinformation kommuniceras till webbläsaren via kod som skrivs av backend-utvecklare. Det skulle hjälpa till att bygga och underhålla den teknik som driver frontend-sidan av en webbapplikation. Därför bör de vara bekanta med programmeringsspråk som Java, Python, .NET, PHP och Ruby.

3. Utföra kvalitetssäkringstester (QA)

En annan uppgift är att utveckla och hantera testscheman för att förbättra användargränssnittet och användarupplevelsen och garantera optimal visning i en rad olika webbläsare och enheter. Dessutom måste de skapa felrapporter och felsöka kod för att optimera prestandan. De bör också övervaka applikationens prestanda för att säkerställa att den fungerar optimalt. Slutligen bör de regelbundet uppdatera och uppgradera applikationer för att se till att de förblir säkra och aktuella.

4. Utvärdera webbplatsens hastighet och effektivitet

Utvecklarna måste utvärdera webbplatsens skalbarhet och prestanda efter att den har tagits i drift och göra eventuella nödvändiga kodjusteringar. De bör också testa webbplatsens användbarhet och responsivitet för att säkerställa att den är användarvänlig. Slutligen bör de regelbundet granska webbplatsens analys- och prestandadata för att identifiera områden som kan förbättras.

5. Felsöka och åtgärda problem

De ska felsöka och lösa problem samtidigt som de kommunicerar med projektledare, intressenter och kvalitetssäkringsteam. De bör också testa webbplatsen för fel, brutna länkar och säkerhetsproblem. De bör också övervaka webbplatsens prestanda för att säkerställa att den uppfyller de önskade målen. Slutligen bör de genomföra användarundersökningar och intervjuer för att få feedback och insikt i användarupplevelsen.

6. Utbilda och hjälpa

De ansvarar för utbildning och mentorskap för oerfarna utvecklare och upprätthåller kundernas eller organisationernas arbetsflöden för att garantera kontinuitet. Förutom att övervaka mentorskap och utbildning av juniora utvecklare ansvarar de också för att upprätthålla arbetsflöden med kundteam för att säkerställa kontinuerlig support.

Kvalifikationer som krävs

Att utveckla en webb- eller mobilapplikations serversida kräver att en programmerare har flera tekniska och icke-tekniska färdigheter. Den innehåller följande:

 • Kunskaper i programmeringsspråk
 • Kunskap om ramverk
 • Förståelse för databaser och servrar
 • Expertis inom API (Application Programming Interface)
 • Medvetenhet om nätverksprotokoll och webbsäkerhet

1. Kunskaper i programmeringsspråk

Backend-programmeringsspråk som Python, Java och PHP är viktiga för alla backend-utvecklare. I kombination med databaser, ramverk och servrar fungerar webbplatsen. Python är ett av de mest populära programmeringsspråken på grund av dess kompatibilitet med artificiell intelligens (AI) och maskininlärning samt dess användarvänlighet när det gäller att skriva logisk och kortfattad kod. Kunskaper i HTML, CSS och JavaScript, programmeringsspråken för frontend, är en extra fördel.

2. Kunskap om ramverk

Du måste känna till ramverken, som är bibliotek för backend-programmeringsspråk som hjälper till att skapa serverkonfigurationen. De förknippas ofta med programmeringsspråk, t.ex. om du kan Python känner du också till Flask, Django eller något annat Python-baserat ramverk.

3. Förståelse för databaser och servrar

Lagring och hämtning av data från databaser styrs av programmering på serversidan, så du måste veta hur du staplar och återställer data från databaser. MySQL och MongoDB är välkända databassystem. Liksom molnlagring för dina foton lagrar och ordnar databasen kundens data så att den lätt kan hämtas och ordnas. Servern som är värd för denna databas svarar sedan på förfrågningar om data.

4. Expertis inom API (Application Programming Interface)

Ett API är en uppsättning riktlinjer och definitioner för att skapa applikationsprogramvara. Företag vill oftast ha en mobilapp för iOS eller Android utöver sina webbsidor. Därför måste du känna till språk som JavaScript, som används för att skapa applikationer.

5. Medvetenhet om nätverksprotokoll och webbsäkerhet

Backend-säkerhet, ibland kallat säkerhet på serversidan, beskriver de procedurer som används för att försvara mot attacker och sårbarheter i backend-elementen i en webbapplikation, t.ex. servrar, kod på serversidan, databaser och API-slutpunkter. Det skulle hjälpa om du lärde dig mer om webbsäkerhet och nätverksprotokoll. En av de viktigaste färdigheterna för en utvecklare är server- och databassäkerhet.

Förutom tekniska färdigheter hjälper följande arbetsplatskunskaper dig att samarbeta med andra på ett mer effektivt och smidigt sätt.

 • Färdigheter i kommunikation
 • Förmåga att lösa problem och tänka kritiskt
 • Förståelse för branschen

1. Färdigheter i kommunikation

En backend-webbutvecklare måste förstå ingenjörens vision på djupet för att kunna genomföra ingenjörens vision. Du kan felsöka och dela idéer med teammedlemmar och intressenter mer effektivt om du har goda kunskaper i att skriva och konversera.

2. Förmåga att lösa problem och tänka kritiskt

När du skapar en webb- eller mobilapp måste du hitta innovativa sätt att lösa problem, som att felsöka kod och göra ändringar utan att webbplatsen kollapsar. Som utvecklare bör du kunna identifiera och undvika fel och analysera varför en viss kodbit fungerar eller inte.

3. Förståelse för branschen

För att hålla sig à jour med plattforms- och språkuppdateringar och allmänna ekonomiska trender krävs alltid en omfattande förståelse för teknikbranschen. Kolla in bloggar, forum, nyheter och böcker som rör webb- och apputveckling för att fräscha upp minnet.

Verktyg som används av backend-utvecklare

För att skapa, testa och underhålla webbapplikationer använder webbutvecklare en rad olika verktyg. Backend-utvecklare använder ofta följande verktyg:

ProgrammeringsspråkPython, PHP, JavaScript, Ruby, Java, C#, etc.
RamarLaravel, Django, Spring, Ruby on Rails, Meteor, Node.js, etc.
DatabaserMongoDB, MySQL, Oracle, etc.
ServrarApache, NGINX, Lighttpd, Microsoft IIS, etc.

Backend-utvecklare kan skapa applikationer och databaser som ger användarna en konsekvent upplevelse när frontenden har integrerats. De arbetar tillsammans för att utveckla nya applikationer, undersöka marknadstrender och skapa eller förbättra backendkoder och processer. I artikeln kan du läsa mer om deras ansvarsområden och de kärnkompetenser som krävs för denna roll. Det kommer att vara till nytta om du funderar på att anställa en backend-utvecklare eller satsa på en karriär som backend-utvecklare.

Intressanta länkar;

Vad är backend-utveckling?

Nybörjarguide till backend-utveckling

Lämna en kommentar