Vad är en fullstackutvecklare?

Vad är en fullstackutvecklare?

Full stack-utvecklare är de yrkesgrupper som ansvarar för att bygga både frontend och backend på en webbplats. Frontend-utveckling innebär att man skapar den del av webbplatsen som innehåller alla de delar av en datorapplikation som användarna interagerar direkt med. Å andra sidan omfattar backend all teknik bakom kulisserna som involverar datalagring och andra processer.

Eftersom de arbetar i alla skeden av utvecklingsprocessen måste fullstack-utvecklare ha specialkunskaper inom både frontend- och backend-utveckling. De kan anställas direkt av ett företag eller av ett mjukvaruutvecklingsföretag som skapar programvara, webbplatser och andra komponenter för andra företag. I den här artikeln diskuteras de roller och ansvarsområden som en fullstack-utvecklare har och de färdigheter som krävs för att du ska förstå dem bättre.

Vilka skyldigheter har de?

Många nya och utvecklande tekniker tänjer ständigt på gränserna för vad en fullstack-utvecklare kan skapa inom det stora området fullstack-utveckling. En av de många fascinerande aspekterna av att arbeta i den här rollen är att hålla koll på de senaste metoderna och teknikerna inom fullstack-utveckling. Följande är de primära uppgifterna för dem:

 • Som tidigare nämnts ansvarar de för frontend- och backend-utvecklingen av en webbplats. De designar och skapar webbplatser och applikationer för olika plattformar.
 • De skapar interaktiva användargränssnitt med hjälp av ramverk och bibliotek för HTML/CSS och JavaScript.
 • De tillhandahåller en solid backend-arkitektur för att applikationen ska kunna ta emot data från servrarna.
 • De hålls ansvariga för att bygga upp och underhålla databaser.
 • De ska vara plattformskompatibla genom att programmen fungerar korrekt på bland annat Windows, Mac OS X och Linux.
 • Beroende på applikationens arkitektur ansvarar utvecklaren för att skapa API:er. Dessa API:er utför viktiga uppgifter, t.ex. att hämta data från servern.
 • De ska utföra tester, felsöka programvara och åtgärda buggar i den utvecklade programvaran.
 • De ska kunna uppfylla alla tekniska krav och användarkrav och skapa användarvänliga appar som tillfredsställer behoven och bevarar användarnas intressen.

Viktiga färdigheter för alla fullstacksutvecklare

Nu när du förstår vad de gör, låt oss titta på de färdigheter som krävs av dem. De bör känna till och vara skickliga på frontendspråk och ramverk, backendteknik och ramverk, databashanteringssystem, versionskontrollsystem och webbhotellplattformar. Läs vidare för att lära dig mer om dem i detalj.

1. Språk och ramverk för frontend

Frontend-språk som utvecklare bör behärska är HTML, CSS och JavaScript. HTML och CSS används för att skapa den visuella strukturen på webbplatsen, medan JavaScript används för att lägga till dynamiska funktioner. De bör behärska HTML och CSS innan de går vidare till JavaScript. Kunskaper i ett eller flera av dessa verktyg är ett krav för utvecklare.

 • HTML eller Hypertext Markup Language styr hur text och bilder visas på skärmen. Den ordnar texten i stycken, rubriker, popup-fönster och andra format. Den består vanligtvis av taggar som ger texten i en dokumentstruktur en alternativ betydelse.
 • Cascading Style Sheets, eller CSS, är en typ av formatmall som låter dig ändra teckensnitt, storlek, avstånd och andra aspekter av olika webbkomponenter. Det ger webbsidans innehåll en mer dekorativ känsla.
 • Utvecklare använder JavaScript, ett annat viktigt programmeringsspråk, som ett kraftfullt språk på klientsidan som förbättrar användarnas interaktion med applikationer. Den innehåller ett antal ramverk och bibliotek, bland annat React, Angular, Vue och JQuery.

2. Backend-teknik och ramverk

Full stack-utvecklarna arbetar med olika backend-tekniker. De arbetar med tekniker som Node.js, Express.js, MongoDB och React.js. De behöver också kunskaper om databaser, webbservrar samt HTML och CSS. JavaScript kan användas för att lägga till interaktiva element på webbsidor, t.ex. rullgardinsmenyer, rullningslister och dynamiskt innehåll. Den kan också användas för att skapa mer komplexa funktioner, t.ex. webbappar och spel.

 • JavaScript är ett mycket använt programmeringsspråk och är nödvändigt för webbutvecklare. I synnerhet Java skapades från grunden med tanke på operationer på serversidan. Spring och Java Server Faces är två av de mest omtyckta Java-ramverken.
 • Förutom Java är Python ett mycket populärt ramverk som har ramverk som Django och Flask för backend-utveckling.
 • Språket C# är för många den mest föredragna arkitekturen när det gäller backend-programmering i Windows-miljöer. Andra programmeringsspråk är PHP, Perl och Ruby.

3. Databashanteringssystem

Koden för relationsmappning, som hämtar data från databasen, skrivs av en fullstack-utvecklare. DBMS som används i stor utsträckning inkluderar Oracle Database, MySQL, SQL SERVER, PostgreSQL och MongoDB. En grundlig förståelse av deras verksamhet krävs av dem.

4. System för versionshantering

System för versionshantering gör det lättare att hantera projektfiler och hålla reda på alla användarobjekt genom historien. Några välkända sådana är Subversion, Git och Github. Git hjälper till med filhanteringen för projektet. Den registrerar varje steg i historiken för de uppgifter som användaren har slutfört. GitHub är en onlineplattform som använder Git för versionshantering. Användaren kan se andras kod, upptäcka problem eller misstag och till och med föreslå ändringar.

5. Plattformar för webbhotell

Webbhotellplattformar gör det möjligt att distribuera din produkt till en molntjänstleverantör, så att vi kan komma åt den via World Wide Web. Microsoft Azure, Heroku, Google Cloud Platform och Amazon Web Services är några av de mest kända. Att ha förståelse för och kunskap om dem är definitivt en nödvändig färdighet för programmerare.

Så du läser om full stack-utvecklare, deras arbetsuppgifter och de färdigheter de behöver. Att vara en av dem innebär att ligga i teknikens framkant och arbeta med spjutspetsföretag för att utforska nya lösningar genom att satsa på fullstack-utveckling. Dessutom expanderar branschen snabbt, så om du är en tekniskt kunnig programmerare som vill etablera dig inom programmeringsområdet kan du dra nytta av utmärkta karriärmöjligheter och anställningstrygghet.

Intressanta länkar:

Hur man blir en fullstackutvecklare

Full Stack-utvecklare Definition

Lämna en kommentar