Vad är SAP?

Vad är SAP?

Systems Applications and Products in Data Processing (SAP) är namnet på ett ERP-program som utvecklades av ett tyskt företag 1972. Företaget hette ursprungligen ”System Analysis Program Development” (Systemanalyse Programmentwicklung), vilket senare förkortades till SAP, samma som programmets namn.

Det började som ett litet företag av Wellenreuther, Hopp, Hector, Plattner och Tschira. Företaget har sedan dess blivit ett multinationellt företag med huvudkontor i Walldorf, Tyskland. Företaget utvecklade programvaran för att påskynda informationsflödet och databehandlingen inom organisationer. Därför betraktas företaget som en pionjär inom affärslösningar.

Mer än 230 miljoner människor använder SAP:s molnbaserade ERP-programvara (Enterprise Resource Planning), som sätter den globala standarden för branschen. I den här artikeln kommer vi att diskutera SAP-programvaran i detalj. Fortsätt läsa för att få veta mer.

Varför behöver företagen det?

Decentraliserad datahantering används i de flesta konventionella affärsmodeller, där driftsdata för varje affärsfunktion lagras i en separat databas. Det kan dock vara svårt för anställda på olika avdelningar att komma åt varandras data.

Dessutom ökar dataduplicering på flera avdelningar kostnaderna för IT-lagring och ökar risken för datafel.

 • Å andra sidan centraliserar programvaran Systems Applications and Products in Data Processing datahanteringen och gör det möjligt för olika affärsfunktioner att samarbeta under ett och samma tak.
 • Genom att ge anställda från olika avdelningar tillgång till information om data i realtid kan företag bättre hantera sina komplexa affärsprocesser.
 • Företag använder denna ERP-programvara för att samla in, underhålla, lagra och tolka data från funktionella områden som försäljning och distribution, finansiell redovisning, hantering av leveranskedjan med mera.
 • Det snabbar upp affärsverksamheten, ökar produktiviteten, förbättrar kundnöjdheten och ökar intäkterna.

Fördelar med att implementera SAP-programvaran i ditt företag

Som nämnts ovan kan implementering av programvara hjälpa företaget med effektiv datahantering. Dessutom finns det många andra fördelar med att integrera det i din verksamhet. Nedan följer några av dem som du bör känna till för att kunna använda dem på rätt sätt.

 • Kostnadseffektivitet
 • Förbättrar insynen och förhindrar dubblering av uppgifter
 • Effektiv hantering av uppgifter
 • Mycket anpassningsbar
 • Programvarans anpassningsförmåga

1. Kostnadseffektivitet

SAP ERP är kostnadseffektivt och gör det möjligt för företag att minska administrativa och operativa kostnader samtidigt som de får korrekt information i realtid. Det förenar dina IT-kostnader och sparar dem jämfört med andra ERP-system.

Tillverkarna kan därmed också kontrollera sin verksamhet, förhindra produktionsförseningar och dela upp informationen i mindre delar som tjänstemännen kan använda för att fatta bättre och effektivare beslut.

2. Effektiv hantering av uppgifter

Det är en av de största fördelarna med att använda programvaran. Korrekt datahantering är avgörande för att ett företag ska kunna bedöma sin framgång och fastställa framtida mål.

ERP-programvaran möjliggör automatisering av datahanteringen, så att de anställda inte längre behöver använda sig av manuella register för att kontrollera prestationsmått och få tillgång till nödvändiga data. Omedelbar tillgång till information är avgörande för att kunna fatta beslut i rätt tid.

3. Förbättrar insynen och förhindrar att uppgifter dubbleras.

När detta ERP-system är installerat finns det inget utrymme för dubbla uppgifter eller dubbla dataposter eftersom all information delas i en enda databas. Om så är fallet rapporterar systemet automatiskt de befintliga systemposterna. På så sätt kan du bevara noggrannheten i de lagrade uppgifterna och få exakta bilder av affärsscenarierna.

Dessutom blir din verksamhet mer transparent. Det är viktigt att förstå att varje marginell operation och uppgift kommer att granskas och övervakas av ERP-systemet, vilket ger användaren en absolut överblick över uppgifternas prestanda oavsett lagerproduktnivå, inköpsorder eller fakturering och leverans.

4. Programvarans anpassningsförmåga

En annan fördel med att införa programvara för resursplanering i ditt företag är dess anpassningsförmåga. Det ger kunderna full uppmärksamhet, eftersom användarna kan få tillgång till en centraliserad databas var de än arbetar och från olika enheter, t.ex. bärbara datorer, surfplattor eller mobiltelefoner. Det förbättrar produktiviteten och gör data tillgängliga var du än befinner dig.

5. Mycket anpassningsbar

Varje företag har unika krav. Eftersom SAP ERP-programvaran är mycket anpassningsbar kan den uppfylla alla krav, oavsett om det gäller drift eller avdelning. ERP-system är tillgängliga, flexibla och anpassningsbara. Det innebär att det är enkelt för varje anställd att använda den.

 • Det är anpassningsbart eftersom olika systemmoduler, t.ex. försäljning och distribution, produkthantering, ekonomi och personalhantering, finns tillgängliga för olika avdelningar.
 • Anställda eller ledningen kan därför använda programvaran nästan var som helst via mobila enheter eller andra enheter.

Nackdelar med implementeringen av ERP-programvara

SAP-programvaran har vissa nackdelar utöver de fördelar som nämns i föregående avsnitt. För att du ska få veta att den diskuteras i de följande punkterna. Kolla in för att få veta mer.

 • Användarna ansåg att programvaran hade ett icke-intuitivt användargränssnitt som var svårt att lära sig och använda.
 • När det gäller programvarans pris och kostnad håller cirka 80 % av granskarna med om att den är dyr, men konstaterar också att den hade en stark avkastning på investeringen innan den togs i bruk, vilket bidrog till att rättfärdiga priset.
 • Programvaran verkar ibland vara långsam och instabil.
 • Användarna måste genomgå omfattande utbildning under hela genomförandet för att lära sig att använda systemet, vilket är en långdragen och komplicerad process.

Granskarna är i allmänhet nöjda med SAP ERP-programvaran, även om den är dyr, har en utdragen implementeringsprocess, har ett klumpigt användargränssnitt och kräver komplicerad anpassning.

Förutom att hantera deras behov av datahantering och lagring säger användarna att den hanterar alla deras affärsprocesser. Med detta ERP-system kan du omvandla affärsprocesser och se en sund avkastning på investeringen när systemet har implementerats och användarna har utbildats ordentligt.

Den här artikeln handlar om SAP, dess fördelar och nackdelar. Som tidigare nämnts kan programvaran hantera ett stort antal affärsprocesser effektivt när användarna har fått rätt utbildning efter implementeringen.

Använd programvara för resursplanering enligt ditt företags specifika behov och hantera dina data på rätt sätt för att ditt företag ska fungera smidigt.

Intressanta länkar:

Mer information om SAP

Vill du veta vad en SAP-utvecklare har för arbetsuppgifter?

Lämna en kommentar