Varför är C++-utvecklare fortfarande efterfrågade?

Varför är C++-utvecklare fortfarande efterfrågade?

”C med klasser”, som det ursprungligen kallades, har alltid varit ett pålitligt och kraftfullt programmeringsspråk sedan det kom på scenen 1985. Det är ett objektorienterat och tvingande programmeringsspråk som skapats av Bjarne Stroustrup. Det blev så småningom ett språk som ger programmerare alla de verktyg de behöver för att utforma ett program som följer OOP-konceptet. Den är välkänd för sin snabbhet, effektivitet och mångsidighet.

Tyvärr tror många nybörjare i programmeringsvärlden att det är ett dött språk, men det är det inte. Det finns många anledningar till att dess utvecklare är efterfrågade och att det är värt att lära sig det. Här ska vi tala om varför de fortfarande är relevanta och användbara och varför de kommer att vara det under lång tid framöver.

De fem främsta orsakerna till den fortsatta efterfrågan

Det är nu ett av de mest populära datorspråken med många olika tillämpningar. Dess utvecklare förbises ofta och tros felaktigt vara utdöda, trots att det finns spännande karriärvägar inom webbutveckling, Python och Java.

Det är viktigt att förstå att det inte är ett dött språk och att det aldrig kommer att upphöra att användas inom programmering. Ta reda på de viktigaste skälen till att C++-programmerare fortfarande är mycket efterfrågade.

 • Karriärmöjligheter
 • Företagens efterfrågan
 • Höga löner
 • Stort stöd från gemenskapen
 • Bättre förståelse för andra programmeringsspråk

1. Karriärmöjligheter

Många programmeringsspråk anses ha sina rötter i C++. Det är förmodligen bekant för alla framgångsrika programmerare och programvaruutvecklare. Dessa programmerare behövs för en mängd olika arbeten. På grund av deras mångsidighet är programvaru-, spel- och backendutvecklare samt analytiker mycket efterfrågade efter C++-programmerare.

 • Det är det fjärde mest populära språket i världen, enligt TIOBE-indexet för 2022. På grund av dess ålder och den stora mängden skriven kod finns det många karriär- och jobbmöjligheter för sådana programmerare.
 • Utvecklare kan hitta arbete inom olika områden, t.ex. ekonomi, applikationsutveckling, spelutveckling, virtuell verklighet osv.
 • Det används oftast för att skapa komplexa mjukvaruinfrastrukturer och applikationer med begränsade resurser.

2. Företagens efterfrågan

På grund av dess exceptionella tillförlitlighet, prestanda och mångsidighet är programmeringsspråket fortfarande efterfrågat. Det används ofta för att skapa videospel. Flera välkända videospelsföretag använder de C++-baserade Unity Engine, PhyreEngine och Unreal Engines. Det beror på hastigheten, minneshanteringen och det stora antalet bibliotek som kan producera sofistikerad grafik.

 • Mozilla Firefox, Adobe-programvara, Chromium-baserade webbläsare, Microsoft Office och MySQL är alla gjorda med den.
 • Programmerare använder det för att skapa operativsystem som Microsoft Windows och Apples macOS.
 • Utvecklarna är därför mycket eftertraktade för att skapa och underhålla olika C++-baserade företag.

3. Höga löner

Utvecklarna är mycket efterfrågade och har tillgång till några av de bäst betalda jobben i branschen. Välrenommerade företag som Facebook, Google och andra efterfrågar dem, och dessa företag betalar dem en vacker lön för att arbeta med deras produkter.

 • I Indien är den genomsnittliga lönen för en utvecklare 9 385,35 euro, medan den genomsnittliga lönen för en utvecklare i USA är 117 475,85 euro.
 • Olika organisationer betalar olika mycket för nybörjare och erfarna programmerare.

Eftersom det tar tid att lära sig programmeringsspråket C plus plus plus är startlönen för en utvecklare genomsnittlig under de första åren. Lönepaketet ökar snabbt efter 3-4 års erfarenhet. Din inkomst som programmerare beror på dina färdigheter, kvalifikationer och expertis.

4. Stort stöd från gemenskapen

På grund av sin ålder och popularitet har programmeringsspråket ett stort antal utvecklare. De flesta utvecklare använder det runt om i världen. Det innebär att det blir lättare för dem att lära sig och reda ut sina tvivel med hjälp av de tillgängliga resurserna. Denna lärargemenskap håller dem uppdaterade om programmeringstrenderna. Experter arbetar på olika plattformar för att skapa resurser för programmeringsspråket.

Det stora stödet från samhället är en av anledningarna till att de fortfarande är efterfrågade. Det levereras också med ett stort antal bibliotek som de kan använda för att utveckla effektivare program genom att utnyttja inbyggda behållare, hashmaps, heaps och andra funktioner som är inbyggda i verktyget.

5. Bättre förståelse för andra programmeringsspråk

Det är ett språk på mellannivå som hjälper dig att lära dig programmeringsstrukturer. Eftersom allt i språket måste skrivas, deklareras och förklaras i källkoden får du en djupare förståelse för varje programkomponent.

 • Den liknande syntaxen i C, C++ och Java gör det lätt att lära sig andra språk.
 • När du väl har lärt dig detta programmeringsspråk är det lätt för dig att lära dig andra språk, eftersom du får en stark grund som ger dig bättre karriärmöjligheter.

Fackkunniga programmerare kan därför lätt lära sig andra programmeringsspråk, t.ex. Java. Det kommer att hjälpa dem att bygga upp sin karriär till nästa nivå och leda dem till ett mer framgångsrikt liv som programmerare.

Framtiden för C++-utvecklare

De har en ljus framtid eftersom språket ständigt utvecklas för att möta ständigt nya krav på beräkningar. Trots konkurrensen från Java, JavaScript, Python, Go och Apples Swift har detta allmängiltiga programmeringsspråk blivit ryggraden för programvaruutvecklingsföretag världen över.

 • Programmering i C plus plus plus gör det möjligt för programmerarna att tänka och koda på en hög abstraktionsnivå och, när det är nödvändigt, att komma nära maskinen.
 • Inget annat programmeringsspråk kan mäta sig med denna speciella kombination av funktioner, vilket är en viktig faktor till varför programmeringsspråket och dess utvecklare fortfarande används i stor utsträckning inom applikationsutvecklingsbranschen.

Nu förstår du varför C++-utvecklare är mycket efterfrågade på grund av samhällets stöd, karriärmöjligheter, höga löner osv. Att lära sig ett sådant språk ger dig många möjligheter som utvecklare i framtiden.

Programmerare kan vara säkra på att de kommer att få en bra karriär med en bra lön om de satsar på en karriär som utvecklare. Även om du inte har för avsikt att arbeta som C++-utvecklare bör du ändå skriva upp det på ditt CV eftersom det är ett utmärkt programmeringsspråk.

Intressanta länkar:

Mer information om C ++

De främsta skälen till att välja C++ som karriär

Lämna en kommentar