Vilka är fördelarna och nackdelarna med C++?

Vilka är fördelarna och nackdelarna med C++?

C++ är ett allmänt programmeringsspråk som dominerar programmeringsvärlden, eftersom det är det äldsta och mest effektiva av alla programmeringsspråk. Detta programmeringsspråk har många värdefulla funktioner för imperativ, objektorienterad och generisk programmering. CPP kan köras på många plattformar som Windows, Linux, Unix, Mac osv. Förutom fördelarna finns det också några nackdelar att ta hänsyn till.

Den här artikeln ger dig en uppfattning om CPP:s innehåll för att hjälpa dig på din programmeringsresa. Nybörjare kommer att vara ännu mer nyfikna på att få veta mer om det, eftersom det är viktigt att känna till alla fördelar och nackdelar för att kunna förutse nästa steg. Fortsätt läsa artikeln utan dröjsmål.

Fördelar med programmeringsspråket C++

Som vi vet finns det, precis som med två sidor av ett mynt, fördelar och nackdelar med C plus plus plus-programmering. Nu är det dags att gå igenom fördelarna med att lära sig och använda det i tävlingsprogrammering. Listan innehåller:

 • Bärbarhet
 • Objektorienterad
 • Flera paradigm
 • Manipulation på låg nivå
 • Minneshantering
 • Stort stöd från gemenskapen
 • Kompatibilitet med C
 • Skalbarhet

1. Bärbarhet

Med C++ är det enkelt att köra samma program i olika operativsystem eller användargränssnitt tack vare fördelarna med portabilitet, även kallat plattformsoberoende.

Om du skriver ett program i LINUX-operativsystemet och sedan av någon anledning byter till Windows-operativsystemet kommer programmet att köras felfritt på båda plattformarna. För programmeraren är den här funktionen en stor bekvämlighet.

2. Objektorienterad

En av de viktigaste fördelarna är dess stöd för objektorienterad programmering, som innehåller idéer som klasser, arv, polymorfism, dataabstraktion och inkapsling som gör det möjligt att återanvända koden i CPP-filen och öka programmets tillförlitlighet.

Att behandla data som ett objekt gör det dessutom möjligt för oss att lösa problem i den verkliga världen. Denna funktion lades till i C eftersom den saknades och har visat sig vara mycket viktig.

Många nya tekniker och arbetsmöjligheter har uppstått tack vare denna funktion. Intressant nog kombinerades Simula 67, det första objektorienterade programmeringsspråket, och C för att skapa C plus plus plus.

3. Flera paradigm

Programmering i detta språk använder sig av flera olika paradigmer. Termen ”paradigm” avser en programmeringsstil som omfattar programmets logik, struktur och procedurer. Den stöder de tre paradigmen generisk, imperativ och objektorienterad.

Ett programmeringsspråk med flera paradigmer gör det möjligt för programmerare att välja ett enda tillvägagångssätt eller kombinera delar av olika paradigmer. CPP är så kraftfullt att programmerare kan använda det för att implementera vilket paradigm som helst.

4. Manipulation på låg nivå

Programmeringsspråket tillåter datamanipulering på låg nivå i viss utsträckning eftersom det är nära besläktat med C, ett procedurspråk som är nära besläktat med maskinspråk. Det används för att bygga inbyggda system och kompilatorer.

5. Minneshantering

Programmeraren har fullständig kontroll över minneshanteringen i C++. Eftersom användaren får ett större ansvar för att hantera minnet i stället för att låta skräpplockaren sköta den uppgiften kan detta ses som både en tillgång och en nackdel. Pointer används i DMA (dynamisk minnesallokering) för att genomföra detta koncept.

6. Stort stöd från samhället

Det finns en stor gemenskap som stöder språket genom att erbjuda både gratis och betalda föreläsningar och kurser online. Enligt statistiken är CPP den sjätte mest populära och följda taggen på StackOverflow och GitHub.

7. Kompatibilitet med C

C++ och C är kompatibla. Varje felfri C-program anses vara ett giltigt CPP-program. Varje program i den kan köras på en CPP-fil med .cpp-tillägget, beroende på kompilatorn.

8. Skalbarhet

Termen ”skalbarhet” beskriver ett programs förmåga att växa. Det visar att programmet kan hantera både små och stora datamängder. Vi kan också skapa program som använder mycket resurser.

Nackdelar med programmeringsspråket C++

Efter diskussionen om fördelarna med CPP kommer vi nu att gå över till nackdelarna. Nackdelarna är bland annat följande.

 • Användning av pekare
 • Säkerhetsproblem
 • Avsaknad av Garbage Collector
 • Avsaknad av inbyggd tråd
 • Tunga program
 • Används inte i plattformsberoende appar
 • Mindre flexibel

1. Användning av pekare

Det kan vara svårt att förstå pekare i C/C++ och de tar upp mycket minne. Ett system kan fungera dåligt eller krascha om pekare missbrukas, t.ex. vilda pekare.

2. Säkerhetsfrågor

Även om objektorienterad programmering ger mycket större säkerhet för de data som hanteras än andra programmeringsspråk, t.ex. C, som inte är objektorienterade, finns det fortfarande vissa säkerhetsproblem eftersom vänfunktioner, globala variabler och pekare fortfarande är tillgängliga.

3. Avsaknad av Garbage Collector

Som tidigare nämnts kan användaren hantera datorns minne med hjälp av DMA. Möjligheten för en garbage collector att automatiskt ta bort onödig data finns inte i C++.

4. Avsaknad av inbyggd tråd

Det finns inga inbyggda trådar i programmeringsspråket. I C++ är trådar ett relativt nytt koncept som inte fanns tidigare. Den har nu stöd för lambdafunktioner.

5. Tunga program

Om du inte är försiktig kan dess program bli ganska tunga eftersom de stöder överbelastade funktioner och klasser med samma namn, vilket kräver att du använder symbolmanglingssystemet, som är lätt att implementera i C-funktioner.

6. Används inte i plattformsberoende appar

Förutom att C++ inte används för plattformsberoende program som C eller något annat, har C++-programmen inget begrepp om snabbhet. Den är mindre beroende än andra, med tanke på verktygskedjans karaktär. Den är komplex i ett omfattande högnivåprogram.

7. Mindre flexibel

Eftersom programmeringsspråket är så strikt när det gäller syntaxen kan även ett litet misstag resultera i en rad fel. Det kräver vanligtvis mer övning än något annat programmeringsspråk för att bli skickligt. Svårigheten att skriva läsbar CPP-kod i en CPP-fil minskar språkets användbarhet och flexibilitet för användaren.

I den här artikeln har vi diskuterat flera fördelar och nackdelar med programmeringsspråket. Förhoppningsvis kan den här artikeln hjälpa dig att få en klar bild av fördelarna och nackdelarna med C++, så att du kan avgöra om språket passar dig eller inte. Eftersom det är ett av de mest använda språken, oavsett för- och nackdelar, vore det bra att fortsätta använda det.

Intressanta länkar:

Vilka är egenskaperna och fördelarna med C++?

Mer information om C ++

Lämna en kommentar