WPF vs WinForms: Vilka är likheterna och skillnaderna?

WPF vs WinForms: Vilka är likheterna och skillnaderna?

WPF och Winforms är två ramverk för grafiska användargränssnitt som används för att bygga desktop-applikationer. Sedan 2002 har WinForms använts som det primära gränssnittsramverket för att skapa Windows desktop-applikationer. Senare, 2006, kom det mer avancerade WPF, eller Windows Presentation Foundation, i dess ställe. De har samma syfte men skiljer sig åt när det gäller skalbarhet, prestanda, komplexitet och support.

Programutvecklare använder fortfarande både WPF och WinForms, och om du lär dig mer om deras likheter och skillnader kan du lättare avgöra vilket som är rätt för dig. Den här artikeln hjälper dig att hitta rätt, oavsett om du är utvecklare eller nybörjare som vill lära dig mer om båda plattformarna.

Hur liknar de varandra?

Nu kan du gå igenom några av likheterna innan du läser om skillnaderna mellan dem. Även om WPF kan användas för att skapa webbapplikationer, som redan nämnts, har båda ramverken samma mål att skapa och utforma skrivbordsapplikationer. Båda har en del liknande funktioner, och Windows Presentation Foundation är mer som en avancerad version av Windows Forms.

Utvecklarna väljer dem utifrån applikationens komplexitet, krav på användargränssnittets utformning, applikationens prestandakrav, målplattform och kompatibilitetskrav osv. Men den ökande konkurrensen och införandet av nyare, modern teknik som Windows Presentation Foundation håller på att ta över branschen.

Hur skiljer de sig åt?

Frågan om hur de skiljer sig från varandra kan motiveras i det här avsnittet i artikeln. De faktorer som beaktas för att ta reda på detta inkluderar prestanda, säkerhetsfunktioner, inlärningskurva och andra. Här är några av skillnaderna mellan WPF och WinForms som du kan lära dig mer om i artikeln.

  • Framsteg
  • Användarvänlighet
  • Prestanda och skalbarhet
  • säkerhet
  • Inlärningskurva
  • Tidsförbrukning
  • Layout och rendering

1. Framsteg

Windows Forms är ett gammalt koncept eller ramverk för utveckling av skrivbordsapplikationer. Det lanserades 2002 som ett händelsestyrt ramverk för utveckling av Windows-applikationer. Å andra sidan lanserades Windows Presentation Foundation 2006 för att ersätta WinForms som det senaste konceptet, med flera framsteg när det gäller att utveckla applikationer.

2. Användarvänlighet

Windows Forums är enklare att använda, och du kan också anpassa kontrollerna efter dina applikationskrav. Men att använda dessa kontroller i WPF kräver viss expertis. Ramverket är komplext och används för komplexa användargränssnitt, medan det andra används för enkla användargränssnitt, så utvecklare måste lära sig mer om det för att kunna använda det. Det gör det möjligt att skapa komplexa användargränssnitt med hjälp av markup-språk för UI design.

3. Prestanda och skalbarhet

Det finns uppenbara skillnader när man tittar på prestanda och skalbarhet hos dessa ramverk. Windows Presentation Foundations hårdvaruacceleration som tillhandahålls av DirectX ger dig mer estetiskt tilltalande och responsiva användargränssnitt. Det kommer dock att kosta dig den prestanda du förväntar dig, särskilt när det gäller komplexa användargränssnitt. Eftersom det kan vara resurskrävande kommer det att påverka ramverkets prestanda på avancerade system.

Å andra sidan är WinForms ett mer lättviktigt och effektivt ramverk för användargränssnitt. Det kan ge responsiva användargränssnitt även på enklare system, trots att det inte har samma visuella tilltal som WPF. Windows Presentation Foundations och Windows Forms kompatibilitet med olika operativsystem bör också beaktas när man jämför dem.

Eftersom WPF främst utvecklades för Windows är dess plattformsoberoende funktioner begränsade. WinForms kan dock användas på en mängd olika plattformar, inklusive Windows, Linux och macOS, med hjälp av tredjepartsbibliotek som Mono, vilket gör det till ett mer mångsidigt alternativ för utvecklare.

4. Säkerhet

När du utvecklar eller designar en applikation eller webbplats förväntar du dig att den ska vara tillräckligt säker utan några buggar eller fel som kan påverka dess prestanda. Så precis som med alla andra ramverk bör du jämföra dem när du överväger säkerhetsfaktorn. De förbättrade säkerhetsfunktionerna finns i WPF, medan du kan få färre säkerhetsfunktioner från Windows Forums.

5. Inlärningskurva

Om du funderar på att lära dig dessa ramverk kan du välja ett av dem efter att ha tagit hänsyn till inlärningskurvan. Windows Forms är lättare att lära sig. Det tar längre tid att lära sig hela flödet av kontroller och design i WPF. Det blir därför mer utmanande att lära sig och bli skicklig på. Det är en annan uppenbar skillnad mellan dem.

6. Tidsåtgång

Eftersom Windows Forms är enkla att använda och hanterar grundläggande design av användargränssnitt och Windows-applikationer, blir det inte lika tidskrävande eller svårt att arbeta med dem. Men när det gäller WPF blir det knepigare, och tidsåtgången är högre för att få saker gjorda när man utvecklar applikationerna.

7. Layout och rendering

De två ramverken skiljer sig avsevärt åt när det gäller layout och rendering. Windows Presentation Foundation använder ett XAML-baserat layoutsystem, medan WinForms använder procedurkod eller XML-filer som kompileras vid körning. Med andra ord har Windows Presentation Foundation-applikationer ett deklarativt layoutsystem som gör att du kan ange hur en applikation ska se ut utan att skriva någon kod. Därför är det lättare att bygga komplexa användargränssnitt.

En annan skillnad mellan WPF och WinForms är hur operativsystemet renderar dem. Elementen i en Windows Presentation Foundation-applikation återges i minnet som ett objektträd, medan elementen i en WinForms-applikation visas som inbyggda kontroller ovanpå andra kontroller.

Microsofts WPF- och WinForms-plattformar är båda av högsta klass och har i hög grad påverkat utvecklingen av Windows och desktop-applikationer. Det är en stor uppgradering jämfört med Windows Forms och föredras av många IT-företag för utveckling av användargränssnitt i Windows- och webbprojekt. Även om de båda hade samma syfte fanns det några viktiga skillnader som gjorde Windows Presentation Foundation överlägset WinForms. Du skulle ha lärt dig om dem i den här artikeln, som diskuterar de viktigaste skillnaderna mellan dem samt hur var och en kan hjälpa till vid apputveckling.

Intressanta länkar:

Vad är WPF?

Mer information om Winforms

Lämna en kommentar