Wat is Nearshore Outsourcing?

Wat is Nearshore Outsourcing?

Veel bedrijven kiezen er tegenwoordig voor om hun werk uit te besteden. Nearshore outsourcing is een praktijk waarbij een organisatie professionals aanwerft uit buurlanden die niet hun thuisland zijn. Waarom denk je dat ze dat doen? Elk bedrijf wil de beste services voor een redelijke prijs. Het probleem is dat deze diensten niet altijd beschikbaar zijn in het land waar een bedrijf is gevestigd. Dat is de reden waarom de meesten van hen de voorkeur geven aan nearshoring.

Nearshore outsourcing biedt verschillende voordelen, waaronder lagere kosten, culturele afstemming, dicht bij de werkplek en vergelijkbare tijdzones. Maar als je nadenkt over outsourcingbedrijven, zijn er ook een aantal dingen waar je op moet letten. Lees meer over de voor- en nadelen van nearshore outsourcing in dit artikel, dat nuttig kan zijn om te overwegen of nearshoring de beste optie is voor jouw bedrijf.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Zoals eerder gezegd, zijn bedrijven de afgelopen jaren wereldwijd op zoek geweest naar nieuwe manieren om kosten te besparen, de productiviteit te verhogen en een concurrentievoordeel te behalen. “Nearshoring”, of de praktijk van het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten naar landen die fysiek dicht bij het thuisland liggen, is een strategie die steeds populairder wordt. Dit artikel onderzoekt de voor- en nadelen van nearshoring, waaronder de volgende.

Voordelen

Enkele van de vele voordelen van het uitbesteden van nearshore softwareontwikkeling worden in dit hoofdstuk besproken. Hoewel deze aanpak nog andere voordelen heeft dan traditionele IT-huur, zijn dit de belangrijkste die je moet bespreken zodra je begint na te denken over software outsourcing.

  • Dichtere geografische nabijheid
  • Kostenbesparingen
  • Toegang tot een grotere talentenpool
  • Culturele compatibiliteit

1. Dichtere geografische nabijheid

Uitbesteden aan buurlanden heeft het voordeel van een vergelijkbare tijdzone. Met andere woorden, de twee teams, d.w.z. de interne en uitbestede teams, komen geografisch dichter bij elkaar te liggen. Ze kunnen gemakkelijk samenwerken, wijzigingen en nieuwe vereisten met elkaar communiceren en snelle vergaderingen houden wanneer dat nodig is. Je hoeft geen tijd te verspillen aan vertragingen door tijdsverschillen. Omdat je niet heen en weer hoeft te reizen, kun je ook geld en middelen besparen.

2. Kostenbesparingen

Het inhuren van een softwareontwikkelaar in een buurland kan goedkoper zijn dan het inhuren van ontwikkelingstalent in eigen land. Nearshore uitbesteding van softwareontwikkeling kan nog steeds de bedrijfskosten verlagen, hoewel het misschien niet zo veel doet als offshore uitbesteding. De arbeidskosten zijn doorgaans lager in buurlanden dan in duurdere regio’s zoals Noord-Amerika of West-Europa.

Daarom vinden bedrijven die willen besparen op ontwikkelingskosten zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het werk, nearshoring aantrekkelijk. Bovendien zijn de reiskosten naar deze buurlanden lager en dragen de vergelijkbare tijdzones bij aan de algehele kosteneffectiviteit.

3. Toegang tot een grotere talentenpool

Een ander voordeel is de toegang tot een grotere talentenpool dan in je eigen land. Je kunt werken met hooggekwalificeerde experts die ervaring hebben met het werken met verschillende klanten en projecten uit verschillende landen. Bovendien kan een nearshore ontwikkelaar snel aan boord worden gehaald, waardoor je tijd en moeite bespaart tijdens hun training. Het wordt eenvoudiger om verschillende deadlines te halen en snel op te voeren wanneer dat nodig is. Bovendien kunnen bedrijven hun toegang tot een breder scala aan uitstekende dienstverleners en outsourcingpartners aanzienlijk vergroten.

4. Culturele compatibiliteit

Culturele gelijkenis is een gunstige factor bij het samenwerken aan een project. Dus als je het werk uitbesteedt aan partners in de buurt met vergelijkbare culturen, waarden en manieren van zakendoen, kunnen de teams gemakkelijk communiceren en elkaar begrijpen en soepel samenwerken. Deze culturele overeenkomsten maken het voor hen gemakkelijker om het eens te worden over verwachtingen, communicatiestijlen en projectdoelen. Dit verkleint de kans op fouten of misverstanden.

Nadelen

Bedrijven die hun ontwikkelingsbehoeften uitbesteden aan nearshore landen kunnen te maken krijgen met de volgende risico’s en nadelen.

  • Communicatieproblemen
  • Problemen met kwaliteitsborging
  • Vertrouwen op derden
  • Onverwachte uitgaven

1. Communicatieproblemen

Werken met teams in landen waar de moedertaal of het dialect verschilt, is een veel voorkomend gevolg van nearshoring. Ook al spreken deze teams vloeiend Engels, toch kan er miscommunicatie ontstaan door taalbarrières. Dit kan leiden tot miscommunicatie, misplaatste verwachtingen en vertragingen in de voltooiing van het project. Bovendien kunnen tijdsverschillen real-time communicatie belemmeren en het proces van problemen oplossen en beslissingen nemen vertragen.

2. Problemen met kwaliteitsborging

Voor elk ontwikkelingsproject is kwaliteitsborging van software van vitaal belang. Soms veroorzaakt nearshoring problemen met de kwaliteitscontrole. Culturele verschillen en verschillende werkstandaarden kunnen de kwaliteit van de code beïnvloeden. Het kan moeilijk zijn om dezelfde kwaliteitscontrolestandaard te handhaven als interne teams, wat kan leiden tot de ontdekking van bugs en andere problemen later in de ontwikkelingscyclus, waardoor de kosten stijgen en projecten vertraging oplopen.

3. Afhankelijkheid van derden

De organisaties zullen aanzienlijk moeten vertrouwen op derden wanneer ze gebruik maken van de nearshore partners. En als de outsourcingpartner te maken krijgt met financiële instabiliteit, een verandering in leiderschap of andere onverwachte moeilijkheden, dan brengt dat je project in gevaar. Afhankelijk van hen zal het dus moeilijk zijn om de tijdlijnen van het project te halen of de overgang naar nieuwe aanbieders kosteneffectief te maken als een partner plotseling zijn beloften niet kan nakomen.

4. Onverwachte uitgaven

Onverwachte uitgaven zijn een ander nadeel, ook al lijkt nearshore outsourcing op het eerste gezicht kosteneffectief. Dit omvat de kosten voor bezoeken op locatie, naleving van wet- en regelgeving, extra projectmanagement, enz. Al deze kosten kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de totale kosten van het project.

Bovendien kunnen ze ook de tijdlijn van het project vertragen. Deze onvoorziene kosten kunnen de ogenschijnlijke kostenvoordelen van nearshoring ondermijnen. Het is belangrijk om deze uitgaven zorgvuldig te plannen en te beheren om een succesvol project te garanderen.

Dus, je leest over nearshore outsourcing, de voordelen en de nadelen ervan in het artikel. Het kan heel nuttig voor je zijn voordat je beslist over nearshoring. Voordat je een beslissing neemt, moet je rekening houden met verschillende factoren, waaronder de locatie van je bedrijf, het rechtssysteem en de economie van het land en de opleiding en ervaring van de ontwikkelaars. Het enige dat telt zijn je bedrijfsdoelen, het budget dat je beschikbaar hebt en hoe je van plan bent verder te werken met het team dat je wilt inhuren. Neem dus een weloverwogen beslissing op basis van het artikel.

Interessante links:

Wat is uitbesteden?

De voor- en nadelen van nearshore outsourcing

Plaats een reactie