Årsaker til at apputviklingsprosjektet ditt går over budsjett

Årsaker til at apputviklingsprosjektet ditt går over budsjett

Når man tenker på et apputviklingsprosjekt, er det første man tenker på budsjettet for det. Det er viktig å få planlagt kostnadene for applikasjonsutviklingen før selve utviklingsprosessen starter. Hvis du ikke gjør det, vil du ende opp med å bruke mye penger uten å få noe igjen for det.

Til tross for god planlegging hender det at du oppdager at totalkostnaden for apputvikling overstiger forventningene dine. Mange app-produkteiere tar ikke hensyn til noen kostnadspåvirkende faktorer før det er for sent, og de blir konfrontert med dem når de starter et apputviklingsprosjekt. Derfor har de en tendens til å overskride budsjettet og bruke mer penger enn de opprinnelig hadde planlagt.

Det er viktig å planlegge og budsjettere godt før man setter i gang et apputviklingsprosjekt. Det vil garantere at prosjektet blir ferdig i henhold til tidsplan og budsjett. I tillegg vil den bidra til å identifisere eventuelle uforutsette kostnader som det må tas hensyn til. I denne artikkelen skal vi se nærmere på de ulike årsakene til at applikasjonsutviklingsprosjekter overskrider budsjettet, slik at du kan få en smidig avslutning på prosjektet. Her er noen av dem:

  • Å ikke ha et klart mål
  • Manglende anerkjennelse av sluttbrukernes forventninger
  • Uforutsett Scope Creep
  • Design og appfunksjonalitet
  • Utvikle samtidig for flere plattformer

1. Å ikke ha et klart mål

Når du planlegger budsjettet for apputvikling, er det avgjørende å ha et klart mål eller en klar forståelse av formålet med applikasjonen du utvikler. Du må fullføre prosjektdefinisjonen for å kunne definere formålet med applikasjonen og dermed hvilke funksjoner den skal inneholde. For å kunne beskrive appens formål nøyaktig, må du gå gjennom hele prosessen med å finne ut av prosjektet.

  • I tillegg til å gi applikasjonen en tydelig form, vil denne prosessen hjelpe deg med å definere funksjonene og funksjonaliteten den trenger.
  • Det garanterer at eierens krav ikke vil endre seg i fremtiden.
  • Kostnadsestimatene for applikasjonen og kravene til funksjonssett vil alltid kunne endres etter hvert som du starter utviklingsprosessen, og de vil utvilsomt overskride budsjettet hvis prosjektoppdagelsesprosessen gjennomføres feil eller, i verste fall, neglisjeres helt.
  • Korrekt gjennomførte oppdagelsesøkter vil gi utviklerne et veikart som de kan følge under utviklingen av appen, og som de deretter kan dele med kunden for å sikre at begge parter er klar over forventningene.

2. Manglende anerkjennelse av sluttbrukernes forventninger

Alle utviklere må kjenne til sluttbrukerens forventninger når de lager en app. Ved å fastsette målene for applikasjonsutviklingen med brukerens forventninger i tankene, blir det lettere for deg å komme i gang med prosjektet. Dette vil avgjøre hvor mye tid og penger som skal brukes på prosjektet, og dermed kan du definere budsjettet.

Dette vil hjelpe deg med å forstå utviklingsprosessen. Hvis målene dine er uklare, vet du ikke hvilken retning du skal ta, og applikasjonsutviklingen din vil ikke leve opp til brukernes forventninger. Det er best å sette opp alle målene dine fra begynnelsen av, fordi det å legge til mål senere kan øke utviklingskostnadene.

3. Uforutsett omfangsglidning

Det hender at det oppstår uventet omfangsglidning i utviklingsfasen, selv etter at brukerhistoriene er levert. Uforutsette endringer i appens funksjoner og spesifikasjoner kalles «scope creep». Etter at utviklingen har startet, hender det at appeiere ber om endringer i appens funksjoner.

Dette øker arbeidsmengden og tiden som kreves for å levere produktet, noe som øker prisen på appen. Når de leverer tilbud på en app, legger noen smarte utviklere inn en liten margin, det vil si en buffer for at omfanget kan endre seg. Hvis omfanget utvides i løpet av utviklingsfasen, vil utviklerne ta betalt for hver ytterligere endring eller revisjon.

4. Design og appfunksjonalitet

Avhengig av mobilappens funksjonalitet og design, varierer utviklingskostnadene. For at alle oppgaver skal kunne fullføres innen estimert tid, må de nyeste funksjonene legges til i henhold til tjenestespesifikasjonene. Selv om dynamiske apper tar mer tid og penger å utvikle, må grunnleggende funksjoner som sporing av flere betalinger i sanntid osv. legges til som en del av apputviklingsprosessen. Design er avgjørende for den beste appopplevelsen, så når applikasjonen din er utviklet i samsvar med tjenestespesifikasjonene, vil det øke brukertilfredsheten og salget uten at det medfører ekstra kostnader.

5. Utvikle samtidig for flere plattformer

Det finnes tilfeller der app-eiere ønsker at appene deres skal utvikles for både iOS og Android samtidig. Det er med troen på at det vil være enklere og mindre tidkrevende å gjøre det sammen. Men det er det dessverre ikke. Problemet er at når man utvikler for begge plattformene, må alle problemer som oppstår under utviklingen, løses to ganger i stedet for bare én gang.

Resultatet er at både utviklingstiden og -kostnadene vil øke. Når en applikasjon lanseres i én enkelt appbutikk, vil utviklerne ha et tydelig veikart som beskriver alle problemene som oppstod under utviklingen og lanseringen av appen. Dermed får du muligheten til å unngå ikke bare de problemene som oppstod, men også eventuelle feil som det første utviklingsteamet kan ha gjort da de utviklet for den andre plattformen. Dermed sparer man både tid og penger på å utvikle den andre versjonen av appen.

Dette er noen av grunnene til at apputviklingsprosjektet ditt gikk over budsjett. Du synes kanskje at det er greit at applikasjonsutviklingen går litt over det tiltenkte budsjettet. Men det er ikke bra. Med litt omtanke, rask tenkning og grundig planlegging kan du lage en budsjettplan og fullføre søknaden godt under den. Husk forklaringene ovenfor på hvorfor apper går over budsjett, slik at du unngår unødvendige utgifter og sparer tid, penger og stress.

Interessante lenker:

En oversikt over kostnadene ved apputvikling

12 enkle trinn for å utvikle en app

Legg igjen en kommentar