Hva er personalforsterkning, og når fungerer det best?

Hva er personalforsterkning, og når fungerer det best?

Personalforsterkning er en effektiv outsourcingsstrategi som brukes av bedrifter for å leie inn talent fra en ekstern leverandør, enten som deltidsansatte eller heltidsansatte. De siste årene har selskaper av alle størrelser benyttet seg av ordninger for å øke staben og teamet ved å ansette korttidsansatte for å supplere den faste arbeidsstyrken. Selv om det er en kortsiktig taktikk, er det fordeler med denne tilnærmingen i forhold til den konvensjonelle tilnærmingen med å ansette interne medarbeidere.

Formålet med personalforsterkning er å finne et team som raskt kan kompensere for manglende kompetanse og erfaring, for eksempel ved å utvide teamet uten å utvide arbeidsstokken. Ved å ansette flere medarbeidere slipper du å ta deg av HR og administrative arbeidsoppgaver. I stedet håndteres alle disse problemene av outsourcingspartneren som leverer det utvidede teamet.

Strategien gjør det mulig for deg å tette kunnskapsgapet, redusere ansettelses- og markedsføringstiden og få tilgang til høyt kvalifiserte programvareutviklere, og dermed øke teamets produktivitet. Denne artikkelen tar for seg personalforsterkning og når det fungerer best. Det vil gi deg svaret du leter etter hvis du lurer på om det er det riktige valget for deg. Så la oss dykke rett inn i det!

Når fungerer strategien best?

Med personalforsterkning kan du raskt skaffe deg ekstra ressurser og fagfolk uten å måtte investere i å ansette og lære dem opp. Det gjør det også mulig å skalere opp eller ned raskt, avhengig av prosjektets behov. I tillegg gir det tilgang til spesialisert kompetanse og teknologi som det kan være vanskelig å få tak i.

Det kan virke attraktivt som en outsourcingsstrategi, men du bør ikke tro at denne tilnærmingen vil passe i alle situasjoner. Scenarioene som er nevnt nedenfor, er noen av de scenariene der strategien fungerer best.

 • Det er en god strategi for kortsiktige prosjekter som krever spesialisert kompetanse eller ressurser, men den egner seg ikke for langsiktige prosjekter. Fordi de kan ta flere måneder å fullføre, er det bedre å ansette en langsiktig, heltidsansatt medarbeider.
 • Det er viktig å øke eller forbedre kompetansen når du lanserer et nytt produkt eller går i gang med et nytt prosjekt, selv om du har programvareutviklere som jobber for deg internt. Da er det fornuftig å utvide IT-avdelingens arbeidsstyrke.
 • Strategien fungerer best for prosjekter med lav eller middels kompleksitet. Den egner seg ikke for komplekse prosjekter med lang oppstartstid.
 • En annen situasjon der strategien fungerer godt, er når du allerede har utviklere som jobber med produktet ditt internt. Men for å jobbe med å skape en annen produktkomponent ønsker du å sette sammen et nytt ingeniørteam bestående av noen få talentfulle gigarbeidere.

De vanligste formene for personalforsterkning

Det finnes tre tilnærminger til personalforsterkning: høykompetent, kompetansebasert og råvarebasert. Ta en nærmere titt på hver av dem.

 • Råvarebasert forsterkning
 • Ferdighetsbasert forsterkning
 • Høyt kvalifisert forsterkning

1. Råvarebasert forsterkning

Den største fordelen med denne typen utvidelse er at virksomheten kan ansette flere medarbeidere. Det innebærer å velge medarbeidere som kan utføre de grunnleggende arbeidsoppgavene bedriften trenger, men som kanskje ikke er ekstremt dyktige. Virksomheter som har behov for å fylle stillinger som ikke krever høy kompetanse, eller som opplever mangel på arbeidskraft, kan benytte seg av varebasert forsterkning.

2. Ferdighetsbasert forsterkning

Ved denne typen personalforsterkning ansetter bedrifter fagarbeidere med høyere utdannelse og erfaring enn gjennomsnittsarbeideren. De er i stand til å utføre oppgaver mer effektivt enn andre ansatte. Disse medarbeiderne kan ha evner som er vanskelig å få tak i i andre virksomheter, noe som gjør dem til uvurderlige ressurser for en bedrift.

3. Høyt kvalifisert forsterkning

Høyt kvalifiserte personer rekrutteres fra eksterne organisasjoner og leies inn til spesifikke prosjekter i disse organisasjonene. De kan utføre oppgaver som krever spesialisert kunnskap, som å utvikle nye produkter eller løse utfordrende problemer med allerede eksisterende produkter. I tillegg kan den deles inn i to grupper: kortsiktig og langsiktig.

 • Korttidsansettelser innebærer at du leier inn midlertidig arbeidskraft for å hjelpe deg med å utføre en bestemt oppgave.
 • Det er for eksempel en god idé å ansette en praktikant til å hjelpe til med designelementene i en annonsekampanje. Ettersom det kun er ment å vare i ett prosjekt, er det å anse som kortsiktig.
 • Langtidsansettelser innebærer imidlertid at man ansetter noen for en lengre periode, vanligvis et år eller mer.
 • Det kan være et resultat av at medarbeidernes kompetanse har utviklet seg til et punkt der de nå er essensielle for bedriften og vil være der i lang tid fremover.

‍ Fordelene med økt bemanning

Det er flere måter å øke bemanningen på som kan bidra til bedriftens suksess. Disse inkluderer blant annet tilgang til spesialisert kompetanse og kunnskap, muligheten til raskt å fylle hull og tilpasse seg skiftende forretningsbehov, og kostnadsbesparelser knyttet til å slippe å ansette fast personale. Her er noen av de andre fordelene ved å øke bemanningen.

1. Global tilgang til talenter

Det sier seg selv at når du utvider staben, er du ikke lenger begrenset av den lokale talentpoolen. Det kan hende du må senke kravene når du ansetter lokalt og personlig for å få tak i nødvendig personell til prosjektene dine. Med tjenester for personalforsterkning tilgjengelig overalt, er det enkelt å jobbe eksternt med leverandører og ansette topptalenter fra hvor som helst.

2. Overlegen produktivitet

Teamet ditt vil jobbe mer effektivt med en modell for personalforsterkning, fordi utviklerne du ansetter, vil ha fullt fokus på prosjektet ditt. Som et engasjert team er de involvert i alle aspekter av prosjektet ditt og håndterer det som om det var deres eget. De jobber ikke som en del av et outsourcingteam som håndterer flere prosjekter om dagen, så produktiviteten deres er høy, og prosjektet ditt blir ferdig slik du ønsker det.

3. Ingen ekstra kostnader

Du trenger ikke å betale ekstra for ting som innkjøp av utstyr, sosiale ytelser eller kontorleie. Du kan ansette flere eksperter som kan dekke dine behov for langt mindre penger. Alt du trenger å gjøre er å opprette en konto på et nettsted som Upwork eller betale et bemanningsselskap et honorar, så tar de seg av resten. Dine primære forretningsoppgaver vil få mer oppmerksomhet i denne perioden.

4. Større tilpasningsevne

Teamet kan lettere endres eller omorganiseres når det leies inn eksterne talenter. Hvis prosjektkravene øker, kan du leie inn talenter på midlertidig basis. Du slipper å kaste bort tid og penger på å ansette medarbeidere på heltid og si dem opp når prosjektet er ferdig.

5. Rask ferdigstillelse av prosjektet

Et prosjekt for å øke bemanningen kan være svært gunstig fordi nesten alle IT-prosjekter har leveringsfrister. Hvis du sliter med å overholde strenge tidsfrister, kan personalforsterkning hjelpe deg med å fremskynde prosjektgjennomføringen. Du vil raskt kunne ansette førsteklasses ingeniører i teamet ditt og støtte veksten i virksomheten din.

Som du vet, kan det å finne nye talenter til bedriften din være en møysommelig prosess med tidvis uforutsigbare resultater. Da viser det seg at personalforsterkning er en uvurderlig strategi for å få inn produktive talenter uten å måtte forplikte seg på lang sikt.

Ved å ansette fleksible, eksterne talenter uten å måtte forholde deg til papirarbeid eller andre kjedelige prosesser, kan du holde deg foran konkurrentene samtidig som du får mer kontroll over prosjektene dine. Hvis du er ute etter å øke bemanningen, vil denne artikkelen gi deg den informasjonen du trenger for raskt og enkelt å sette sammen et utviklingsteam som er både skalerbart og effektivt.

Interessante lenker:

Forklaring av strategien for personalforsterkning

Hva er fordelene og ulempene med personalforsterkning?

Legg igjen en kommentar