10 tips för att skriva en engagerande bloggartikel

10 tips för att skriva en engagerande bloggartikel

Att skriva en spännande och engagerande bloggartikel är alltid viktigt, oavsett om du skriver den för första gången eller har bloggat ett tag. Som du vet anses bloggning vara ett av de mest effektiva sätten att skapa en följarskara och etablera sig inom sitt område. Det är dock inte så lätt med så många bloggwebbplatser.

Att skriva en engagerande bloggartikel kan ibland kännas svårt, men med hjälp av tipsen i den här artikeln kan du enkelt få dina läsare att komma tillbaka för mer. När du har läst klart den här artikeln kommer du att veta hur du skapar innehåll som engagerar läsarna och uppmuntrar dem att bli hängivna bloggföljare.

1. Utför din undersökning

Det första steget är alltid att göra en grundlig research om det du ska skriva. Vanligtvis tror alla att när man bloggar måste man säga något som aldrig har sagts förut. Men faktum är att det bara är ibland som det är så. Du måste komma på ett bättre sätt att förklara ett ämne.

Dina bloggar ska fungera som ett sätt att informera läsarna om din fortsatta närvaro på området och dina unika färdigheter. Så du måste bevisa det genom ditt skrivande. Ta reda på vad som redan har sagts när du har tänkt igenom ditt uttalande. Fundera sedan på de olösta frågorna eller hur du kan bidra till diskussionen.

2. Ta dig tid att läsa din bloggartikel

När du har skrivit din artikel ska du läsa den högt för dig själv så att du kan hitta eventuella misstag i det första utkastet. Ingen är perfekt, så kolla efter felstavade ord, meningsfragment och ibland en mening eller ett stycke som inte håller måttet. Du bör inte kompromissa med redigeringen av ditt innehåll innan du publicerar det. Nybörjare kan läsa artikeln högt för att upptäcka eventuella misstag, eftersom en snabb genomläsning av texten kan leda till att fel och konstiga formuleringar missas.

3. Ägna mer uppmärksamhet åt din grammatik

Det är osannolikt att mindre fel som felstavade ord eller utebliven interpunktion kommer att påverka dina målgrupper eller potentiella kunder. Vissa grammatiska fel, t.ex. överdriven användning av passiv röst, kan dock försvaga det starka argumentet och leda till att konverteringsgraden sjunker. Om du t.ex. inte följer reglerna för tempusverb kan det leda till att läsarna drar slutsatsen att din webbplats behöver mer trovärdighet eller tillförlitlighet.

Om du behöver förbättra din grammatik kan du förbättra ditt skrivande genom att ofta använda och spara digitala och tryckta resurser. Grammarly är ett verktyg som alla content marketing-företag använder för att korrigera grammatikfel.

4. Skapa iögonfallande rubriker

Ett annat tips är att skriva fängslande rubriker, det första läsaren ser. Det är en viktig faktor, eftersom den kan avgöra om de väljer att läsa ditt inlägg eller inte. Rubrikerna ska förmedla innehållet i ditt inlägg på ett korrekt sätt och vara tillräckligt uppseendeväckande för att locka läsare. Ditt blogginlägg kanske inte läses eller vidarebefordras om det har en oattraktiv titel.

5. Använd bilder till din fördel

Att skriva för internet skiljer sig från att skriva för en tryckt publikation. Nuförtiden behöver läsarna mer uppmärksamhet eller tid för att läsa långa blogginlägg utan någon visuell stimulans. Därför är det viktigt att inkludera grafik i dina artiklar. Det kommer att bryta upp innehållet med hjälp av bilder. Eftersom de flesta läsare skumläser snarare än läser allt, kommer bilder i prosan att göra den mer inbjudande visuellt.

  • Bilder av hög kvalitet förbättrar dessutom din webbplats SEO och ökar trafiken.
  • Du kan använda bilderna för att locka läsare, men optimera dem för sociala medier och sökmotorer.
  • De måste vara av utmärkt kvalitet och ha ett estetiskt tilltal för att få så många klick och visningar som möjligt.
  • Välj dessutom foton som kompletterar tonen och bilden av ditt varumärke.

6. Avsluta alltid med en positiv ton

När du är klar med inledning och brödtext ska du försöka avsluta inlägget genom att sammanfatta alla dina punkter. Det är enklare än att skriva inledningsdelen. Du kan också upprepa din huvudpoäng och bjuda in publiken till diskussion genom att inkludera en tankeväckande fråga eller en uppmaning till handling.

7. Prioritera innehållets kvalitet framför antalet ord

Den ideala genomsnittliga artikellängden är ungefär 2000 ord. Det betyder att du bara får producera en artikel av den längden om du har något att säga. Ditt inlägg bör prioritera innehållets kvalitet framför antalet ord. Den bör vara kortfattad och undvika filibustrar. Det är alltid bättre att hålla innehållet kort och koncist, med minst 500 ord.

8. Använd ett enkelt språk när du skriver

Ditt blogginlägg bör vara så enkelt att den tilltänkta läsaren förstår det. Det innebär att skriva på ett enkelt språk istället för att använda komplexa termer, som de behöver hjälp med att förstå. Skriv för en allmän publik och håll dig borta från jargong. Undvik att använda för många ord. Skriv tydligt och koncist för att säkerställa att målgruppen förstår budskapet i ditt inlägg.

9. Ta hjälp av en expertredaktör

Expertredigering kan ge ditt inlägg en andra uppsättning ögon genom att påpeka och korrigera grammatik, stavning och andra fel. Dessutom kan den hjälpa dig med sökordsplacering och struktureringsidéer för att optimera sökmotoroptimeringen av din webbplats.

En professionell redaktör kan också hjälpa dig att stärka din text, så att den blir lättare för läsarna att förstå och ta till sig. Det kommer att förbättra deras uppfattning om ditt innehåll och den organisation som skapade det. Att lära sig om problem innan publicering är långt att föredra framför att lära sig om dem efter att innehållet har gått live.

10. Öka sökmotoroptimeringen

Om du tror att du vet hur man skriver ett blogginlägg och det inte får någon trafik, måste du inkludera ett steg i processen. För att öka antalet personer som besöker ditt inlägg skulle det vara perfekt om du arbetade med din SEO. Ett fokuserat nyckelord, en SEO-titel, en metabeskrivning och en titel som innehåller nyckelorden är alla nödvändiga.

Dessutom måste din text innehålla mer än 300 ord. Det rekommenderas dock att du begränsar antalet ord till högst 1000. Bilderna i din artikel måste också optimeras på lämpligt sätt. Kontrollera att de är i rätt storlek och har beskrivande namn innan du skickar in dem. Varje bild ska också ha rätt kategorier och alt-taggar.

Att skapa intressant innehåll behöver inte vara komplicerat, men det kräver arbete, fantasi och en grundlig förståelse för din målgrupp. Du kan skapa engagerande, underhållande och minnesvärt innehåll genom att följa dessa 10 tips för att säkerställa att ditt innehåll inte bara är informativt och värdefullt utan också intressant och engagerande.

Intressanta länkar:

Skriv ett fantastiskt blogginlägg i 5 steg.

Skapa episka blogginlägg som engagerar läsarna.

Lämna en kommentar