Sverige Timlöner för mjukvaruutveckling

Sverige Timlöner för mjukvaruutveckling

Sverige är ett populärt tekniknav och den starka mjukvaruutvecklingsindustrin är känd för sin innovations- och startupkultur. Av alla 26 EU-länder rankas branschen som nummer fyra i Europa år 2023.

Landets huvudstad är särskilt känd för sina möjligheter till mjukvaruutveckling och sina tekniska talanger. Det finns många anledningar till att landet betraktas som ett populärt teknologiskt nav.

Det inkluderar det förbättrade utbildningssystemet, som ledde till en tekniskt kunnig arbetskraft, statliga initiativ som stödde industrin och ett starkt riskkapital som lockade till sig FoU-investeringar och utländskt kapital.

I Sverige råder det brist på programmerare trots den stora efterfrågan, vilket naturligtvis innebär att de får skäliga timpriser för mjukvaruutvecklingstjänster. Läs mer i artikeln.

Svensk statistik över mjukvaruutveckling

Sverige är en nation som lägger stor vikt vid innovation och teknik. Trots att denna rika och utvecklade nation har en av de snabbast växande ekonomierna i Europa och en hög levnadsstandard, rankas den officiellt på sjunde plats på Human Development Index. Landets ekonomi kan förstås bättre genom att titta på följande statistik över mjukvaruutveckling:

 • Marknadsstorleken uppgår till 16,7 miljarder euro år 2023.
 • Från 2018 till 2023 minskade marknadens storlek med 5,0% på årsbasis.
 • År 2023 sysselsätter mjukvaruutveckling 39 922 personer.
 • I branschen för programvaruutveckling har det genomsnittliga företaget nu fler anställda än för fem år sedan.
 • Koncentrationen av marknadsandelar inom mjukvaruutvecklingsbranschen är låg, eftersom inga företag för närvarande har en andel som överstiger 5% av marknaden.

Orsaker till bristen på utvecklare

Sverige är känt för att vara ett av de mest innovativa länderna i världen och här finns flera innovativa företag, bland annat Skype och Spotify. Den stora efterfrågan på kvalificerad IT-personal i hela landet beror delvis på den stora koncentrationen av internationella mjukvaruutvecklingsföretag, teknikparker, nystartade företag samt forsknings- och utvecklingsinstitutioner.

 • Som tidigare nämnts står Sverige inför en allvarlig brist på mjukvaruutvecklare.
 • Problemet måste dock åtgärdas eftersom det gör det svårare för företagen att konkurrera på global nivå och erbjuda stabila arbetstillfällen för sina arbetstagare inom högteknologiska industrier.
 • Utbildningssystemets oförmåga att anpassa sig till arbetsmarknadens krav, utmaningar med att matcha kompetens med lediga jobb och ökande lönepress är några av de faktorer som bidrar till landets brist på utvecklare.
 • Dessutom är den svenska arbetsmarknaden utformad på ett sätt som gör anställda mindre benägna att byta jobb och skapar hinder för yngre yrkesverksamma att komma in på arbetsmarknaden, trots bristen på resurser.

Hur mycket kan programmerare tjäna i Sverige?

Lönerna för mjukvaruutvecklare inom olika branscher tenderar att variera i Sverige. Det innebär att utvecklare inom finansbranschen tjänar mer än utvecklare inom spel eller telekommunikation. De två mest eftertraktade teknikerna i landet är Python och Java.

Dessutom kan lönen skilja sig åt mellan olika städer, där huvudstaden Stockholm betalar mest. Den genomsnittliga lönen för utvecklare är 76 117 SEK (SEK = svenska kronor) eller 6 541 Euro per månad. Det ger en årslön på ca 9.13.404 SEK/ 78.452 EUR och en timlön på ca 475 SEK eller 40 EUR. Det kan också finnas ytterligare ersättningar, som i genomsnitt uppgår till 30 029 SEK (cirka 2 579 EUR) per månad.

 • Med dricks, bonusar och övertidsersättning inräknade är den genomsnittliga lönen för en nybörjarutvecklare med mindre än ett års erfarenhet 41 000 SEK eller 3 521 EUR per månad. Timlön: 256 SEK/ 21 EUR
 • Seniora programvaruingenjörer tjänar cirka 63 000 SEK eller 5 409 EUR per månad. Timlön: 393 SEK/ 33 EUR

Timpriser för frilansare

Frilansare debiterar vanligtvis mellan 700 SEK/ 60 EUR och 1700 SEK/ 145 EUR per timme. Det finns dock ett antal fördelar med att vara frilansare i Sverige.

Bland dessa fördelar kan nämnas

 • Du behöver inte arbeta lika många timmar för att försörja dig eftersom ersättningen per timme är högre.
 • Eftersom de flesta frilansuppdrag är projektbaserade är det inte särskilt svårt att ta så mycket ledigt som du vill mellan projekten.
 • I de flesta fall kommer du och kunden överens om villkoren direkt, och du har mycket större frihet att förhandla om de saker som är viktiga för dig.

I artikeln diskuterades bland annat statistik över mjukvaruutvecklingsbranschen i Sverige, timpenning för programmerare och mycket annat. Landet har utmärkt teknisk expertis, en stor pool av tekniska talanger och ett attraktivt företagsklimat. Men på grund av den stora efterfrågan på programmerare och bristen på dem är arbetsmarknaden svår. Att rekrytera och anställa utvecklare kan vara en utmaning i det här landet.

Företag som har svårt att hitta kvalificerade kandidater i landet bör överväga att outsourca sina behov av mjukvaruutveckling.

Det kommer att göra det möjligt för dem att snabbt och effektivt få tillgång till talangpooler. Dessutom bör företagen överväga att investera i utbildnings- och utvecklingsprogram för att säkerställa att den lokala tekniska arbetskraften förblir konkurrenskraftig.

Intressanta länkar:

Topp 80 mjukvaruutvecklingsföretag i Europa

Hur ser mjukvaruutvecklingstiden ut i Sverige jämfört med USA?

Lämna en kommentar