5 Fördelar med att återanvända kod vid mjukvaruutveckling

5 Fördelar med att återanvända kod vid mjukvaruutveckling Återanvändning av kod eller programvara är en populär och produktiv metod inom programvaruutvecklingsbranschen. Det handlar om att återanvända eller återvinna befintlig kod för att utveckla nya program eller förbättra befintliga program. För programvaruutvecklare kan detta vara till stor hjälp för att förenkla och påskynda programvaruproduktionen, öka produktiviteten, … Läs mer

7 Fördelar med livscykeln för programvaruutveckling (SDLC)

7 Fördelar med livscykeln för programvaruutveckling (SDLC) Programvaruutveckling är en viktig process som kräver ett metodiskt tillvägagångssätt för att kunna producera programvara av hög kvalitet. Software Development Life Cycle, eller SDLC, är namnet på detta strukturerade arbetssätt. Det är den grundläggande metodiken som vägleder utvecklare genom den komplexa processen för programvaruutveckling och delar upp den … Läs mer

Vad är tidsuppskattning för mjukvaruutveckling?

Vad är tidsuppskattning för mjukvaruutveckling? Uppskattning av mjukvaruutveckling är en process där man uppskattar hur lång tid det kommer att ta att slutföra alla uppgifter som är relaterade till mjukvaruutveckling så att produkten kan släppas på marknaden. Projektets komplexitet och omfattning, teamets erfarenhet och hur lätt det är att få tillgång till alla resurser som … Läs mer

Kodningsstandarder: Vad är de och varför är de viktiga?

Kodningsstandarder: Vad är de och varför är de viktiga? Kodningsstandarder är en samling riktlinjer och regler som utvecklare måste följa för att kunna producera högkvalitativ kod som är felfri, läsbar och effektiv med få buggar. Det avser de kodningsregler, tekniker och vedertagna bästa metoder som utvecklingsteamet bör följa för att skapa bättre kod på ett … Läs mer

Vad är underhåll av programvara?

Vad är underhåll av programvara? Programvaruunderhåll betraktas som en integrerad del av livscykeln för programvaruutveckling. Det handlar om att kontinuerligt underhålla och förbättra programvaran för att få bort buggar, öka effektiviteten, ändra funktioner och göra andra saker för att få ut mesta möjliga av den och ge användarna bästa möjliga upplevelse. Processen börjar efter att … Läs mer

C#-programvaruutvecklare: hur man hittar dem

C#-programvaruutvecklare: hur man hittar dem Introduktion C# behöver inte någon särskild introduktion eftersom det har funnits i årtionden och är ett föredraget språk för backend-arkitektur och Windows-appar, även för att utveckla webbplatser, spel, mobilappar, anpassad programvara etc. Trots att det har funnits så länge och många nya programmeringsspråk har tillkommit är C# fortfarande mycket populärt. … Läs mer

Hur bra ska en mjukvaruutvecklare vara på frontend-utveckling?

Hur bra ska en mjukvaruutvecklare vara på frontend-utveckling? Frontend-, backend- och fullstack-utvecklare grupperas vanligtvis tillsammans under termen ”mjukvaruutvecklare”. De ägnar sig i allmänhet åt planering, utveckling och underhåll av programvara. Vissa innebär kodning, andra inte. Genom att kombinera kunskaper om frontend och mjukvaruutveckling ökar sannolikheten för att en person blir en fullstack-utvecklare med en preferens … Läs mer

Hur bra är egentligen programmeringsspråket Ruby?

Hur bra är egentligen programmeringsspråket Ruby? Av de många programmeringsspråk som har liknande egenskaper är Ruby ett av de mest tillförlitliga. Det objektorienterade programmeringsspråket utvecklades 1995 av en japansk datavetare, Yukihiro Matsumoto, vanligtvis kallad Matz. Matz ville skapa ett språk som var enkelt men ändå kraftfullt. Han ville att det skulle vara lätt att lära … Läs mer

Java vs Objective C

Java vs Objective C Java och Objective C är två populära programmeringsspråk som har använts överallt inom mjukvaruutvecklingsindustrin sedan dess. Huruvida Java eller Objective C är ett mer funktionsrikt, portabelt och intuitivt programmeringsspråk är ett ämne som diskuteras flitigt. Även om de har vissa saker gemensamt skiljer de sig också väsentligt åt på ett antal … Läs mer

Vad är rollen för en IT-projektledare?

Vad är rollen för en IT-projektledare? En IT-projektledare ansvarar för planering, genomförande och delegering av en organisations mål för informationsteknik (IT) för kunder eller organisationer. De upprättar tidsplaner och budgetar, delegerar uppgifter till teammedlemmarna, håller koll på utvecklingen och kontaktar berörda parter. Eftersom nästan alla organisationer är beroende av datateknik kan de arbeta inom olika … Läs mer