7 tips för att starta ett SAAS-företag (Software as a Service)

7 tips för att starta ett SAAS-företag (Software as a Service)

SAAS-företag (Software as a Service) har blivit allt populärare under de senaste åren tack vare den flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet som affärsmodellen erbjuder. Det är en utmaning att starta ett SaaS-företag och sticka ut bland de hundratals helt nya SaaS-startups som dyker upp varje år.

Du kommer att behöva ta hand om ett antal uppgifter, från att identifiera din målmarknad till att bygga din produkt och hitta kunder. I den här artikeln får du några tips som kan vara användbara för att öka dina chanser att lyckas med ett företag som uppfyller din målgrupps behov. Så kolla in sju av dem som du bör använda som entreprenör.

 • Finjustera din affärsidé
 • Lär dig mer om din målmarknad
 • Upprätta långsiktiga mål
 • Besluta om en prissättningsmodell
 • Planera din SaaS-verksamhet
 • Verifiera ditt koncept med en MVP
 • Lansera marknadsföringsinitiativ

1. Finjustera din affärsidé

Det första och viktigaste tipset är att ha en förfinad affärsidé. Din SAAS-produktidé måste lösa ett problem som kunder och företag står inför och som ännu inte har lösts. Det är viktigt att affärsidén är klar innan man på allvar börjar arbeta med att starta företaget.

Försök i stället att utveckla den genom att fråga dig själv om idén stämmer överens med målmarknaden, om den kan sticka ut i en konkurrensutsatt bransch, och så vidare. Förlita dig på verklig marknadsinformation snarare än på din magkänsla. Att investera tid i att förfina sin idé och sitt värdeerbjudande är ett viktigt första steg för att lansera ett framgångsrikt SaaS-företag.

2. Lär dig mer om din målmarknad

När du är klar med att utveckla en finjusterad produktidé är det dags att lära dig mer om din målmarknad, om vad de vill ha i en SAAS-produkt, om deras värderingar och om de utmaningar de står inför. Försök att prata med potentiella kunder genom enkäter, intervjuer eller fokusgrupper. Annars är det bäst att tala direkt med dem eftersom det är det bästa sättet att lära känna dem.

 • Ett annat sätt att lära sig mer om målmarknaden är att undersöka dina konkurrenter och ta reda på vem deras målmarknad är och vad de gör för att nå ut till den.
 • Du kan också få en bättre förståelse för din målmarknad genom att göra marknadsundersökningar och granska demografiska data, branschrapporter och andra datakällor.
 • Du kan få en tydlig förståelse för de frågor och ämnen som intresserar din målgrupp genom att besöka onlineforum som Reddit och Quora.
 • Att tala med branschexperter, analytiker och konsulter är ett bra sätt att få reda på hur de ser på din målmarknad.

3. Fastställa långsiktiga mål

För ett nytt SAAS-företag är det alltid bättre att sätta upp långsiktiga mål än kortsiktiga. Även om du kanske känner dig mer bekväm med kortsiktiga mål än långsiktiga mål, kommer långsiktiga mål att ge dig en ram för att utveckla en teamkultur, bemanna ditt team, marknadsföra dina produkter och investera dina pengar. Annars kommer du att få svårt att ändra dig senare.

Om du är klar med din affärsplan och har identifierat din målgrupp kan du börja sätta upp mer specifika mål för ditt företag. Oavsett vilka mål du väljer, se till att de är SMART-specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbestämda. Det kommer att hjälpa dig att hålla kursen och se till att ditt SaaS-företag närmar sig dina långsiktiga mål.

4. Besluta om en prissättningsmodell

Att välja rätt prissättningsmodell för ditt företag är en annan faktor som du bör tänka på när du startar ett Software as a Service-företag. Undersök först vilka olika typer av prissättningsmodeller, t.ex. abonnemangsbaserade, användningsbaserade och funktionsbaserade, som konkurrenterna använder. Den vanligaste prissättningsmodellen är prenumerationsbaserad, vilket innebär att kunderna betalar återkommande avgifter för att få tillgång till programvaran.

 • Å andra sidan baseras en användningsbaserad modell, som namnet säger, på hur mycket de använder programvaran.
 • Funktionsbaserat är det minst vanliga sättet att betala för tillgång till specifika funktioner i programvaran.
 • Många SAAS-företag väljer en kombination av dessa modeller, samt vissa anpassade prissättningsmodeller.
 • När du har bestämt dig för en prisstrategi och fastställt ett pris måste du regelbundet se över det.
 • Det garanterar att det förblir förenligt med dina kostnader och de fördelar som din programvara erbjuder.

5. Planera din SaaS-verksamhet

Som du vet måste alla nystartade företag som vill locka investerare alltid ha en affärsplan. För att en sådan plan ska vara effektiv måste den innehålla information om företaget, marknadsmöjligheten, produkten eller tjänsten, marknadsförings- och försäljningsstrategin, teamet och ledningsstrukturen, viktiga milstolpar, affärsmodellen och den finansiella planen.

De potentiella kunderna ska få en tydlig bild av ditt Software as a Service-företag, vilket hjälper dig att säkra finansiering. Dessutom är det bra att ha den till hands när du startar ditt företag av skattemässiga och juridiska skäl. Se till att du regelbundet ser över din affärsplan och uppdaterar alla relevanta avsnitt i takt med att ditt företag utvecklas.

6. Verifiera ditt koncept med en MVP

Att verifiera sin affärsidé genom att bygga en MVP är ett nödvändigt steg för alla nystartade företag. Detta görs för att få verklig feedback från användarna och för att vid behov kunna förbättra produktdesignen. När du skapar en MVP ska du försöka hålla den enkel eftersom det du gör är att testa din idé med ett absolut minimum. Se till att fokusera på det viktigaste värdeerbjudandet, få feedback från användarna och vara redo att ändra produkten baserat på feedback från användarna.

7. Lansera marknadsföringsinitiativ

Och slutligen, packa inte ihop när du är klar med lanseringen av din produkt. Ni bör fortsätta att fokusera på strategiska marknadsföringskampanjer. Ta hjälp av en expert för att bygga upp en marknadsföringsstrategi, eftersom det är ett nödvändigt steg för att nå ut till målgruppen. Du bör ha en väldesignad webbplats för att få kunderna att förstå din produkt och varför de behöver den.

Du kan experimentera med att marknadsföra dina produkter via betalda och organiska kanaler. Få dina kampanjer att sticka ut genom att vara innovativa och kreativa. Med lite arbete kan du framgångsrikt starta marknadsföringskampanjer och andra initiativ som kommer att bidra till tillväxten för ditt Software as a Service-företag.

Så där har ni det, de sju bästa tipsen för att starta ett software as a service-företag. Skapa en detaljerad affärsplan. Ha kundens upplevelse i åtanke och koncentrera dig på det som är viktigast. Du måste kunna anpassa dig till förändringar i förväntningar och krav som är oundvikliga. Även om det är en utmaning att starta ett nytt SaaS-företag, kommer du med dessa tips att vara på god väg!

Intressanta länkar:

Vad är SAAS?

Definition av programvara som tjänst.

Lämna en kommentar