Hur man bygger snabbladdande webbplatsfrontends i JavaScript

Hur man bygger snabbladdande webbplatsfrontends i JavaScript

I vår snabba digitala värld spelar webbplatsens prestanda en avgörande roll för framgången för alla online-företag. Webbplatsen ska kunna locka till sig besökare och behålla dem, vilket leder till bättre sökmotorranking, högre konverteringsgrad och en bättre användarupplevelse (UX). Ibland kan utvecklarna behöva hjälp med vissa problem, t.ex. problem med att ladda innehåll.

Därför måste de prioritera tekniker för prestandaoptimering för att kunna utforma snabbladdande, responsiva och användarvänliga webbplatser. Snabbladdande frontends för webbplatser byggs genom att optimera filstorlekar, minska nätverksförfrågningar, utnyttja cachelagring och asynkron laddning samt implementera bästa praxis. I den här artikeln går vi igenom de olika teknikerna i detalj, och du kan läsa mer om ämnet här.

1. Minimera HTTP-förfrågningar

Antalet HTTP-förfrågningar som en sida måste genomföra innan den ändras till den faktiska sidan kan fördröja laddningstiden för webbplatsen. Ju fler förfrågningar, desto långsammare laddningstid, särskilt om förfrågningarna innehåller stora mängder data som ska laddas, t.ex. stora bilder, videor eller HTTP-nyttolaster. Det bästa sättet att förbättra laddningstiden för en sida är att kontrollera antalet förfrågningar och försöka minska dem.

 • Det bästa sättet att göra det är att kombinera alla JavaScript-resurser till en enda, vilket du kan göra med olika applikationer, bibliotek och onlineverktyg.
 • Kombinera de olika JavaScript-filerna i rätt ordning så att eventuella beroenden respekteras.
 • Ordningsföljden för de filer som ska kombineras kan anges antingen med en fillista eller med en grupp av filelement.

2. Minifiera och komprimera kod

Ett annat sätt att förbättra webbplatsens prestanda är att minifiera och komprimera källkoden genom att ta bort onödiga tecken. Den är tillämplig på HTML, CSS, JavaScript och andra typer av källkod. När utvecklare skriver sådana filer använder de ofta blanksteg och kommentarer för att göra koden lättare att läsa och redigera för andra utvecklare.

 • Men när det gäller att betjäna webbsidan är det viktigt att ta bort kommentarer och oanvända koder, förenkla variabelnamnen och ta bort vita utrymmen.
 • På så sätt riskerar man inte att ta bort någon funktionalitet från sidan.
 • Behåll även den icke-minifierade koden för framtida utveckling.
 • Det finns många verktyg för att förminska källkod, inklusive minifer.org, HTMLMinifer, CSS Minifer och JSMinify.

3. Optimera bilder

Du vet att bilder utgör merparten av webbplatsens innehåll och bör optimeras på rätt sätt för att minska den tid det tar för webbsidor att laddas. Nästa steg är att optimera dina bilder med hjälp av följande tekniker, t.ex:

 • Bildkomprimering
 • Använda moderna bildformat
 • Teknik för lat lastning
 • Använd ett CDN (Content Delivery Network)

Bildkomprimering

Det är en teknik för att minska bildstorleken utan att påverka dess kvalitet. Det kan bidra till att förbättra webbsidors prestanda eftersom mindre bilder innehåller mindre data och laddas snabbare. Det finns två typer av komprimering, dvs. förlustfri och förlustbaserad.

Förlustfri komprimering bevarar bildkvaliteten, medan förlustfri komprimering kan orsaka viss kvalitetsförlust men kanske inte är märkbar för det mänskliga ögat. TinyPNG, SVGOMG, Squoosh.app, Compressor.io, JPEGmini och Kraken.io är några exempel på verktyg som kan hjälpa dig att komprimera bilder för din webbapplikation.

Använda moderna bildformat

Se till att använda rätt filformat, dvs. JPEG för fotografier, PNG för grafik och illustrationer och GIF för enkel grafik och animationer. Du kan också optimera webbplatsen genom att använda moderna bildformat som WebP, AVIF, FLIF och HEIF, som kan ge bättre komprimeringsgrad än traditionella format som JPEG och PNG.

Det hjälper dig att uppnå snabbare laddningshastigheter för användarna av webbplatsen. Ibland kanske dessa moderna format inte stöds av alla webbläsare. Se i så fall till att lägga till PNG som fallback med hjälp av picture-elementet.

Teknik för lat lastning

Istället för att ladda alla bilder på en gång kan man med denna teknik bara ladda de bilder som är synliga för användarna. Det kommer att bidra till att förbättra webbplatsens prestanda och laddningshastighet. Det är möjligt att göra det genom att använda img-elementet och ställa in laddningsattributet till lazy.

Det finns äldre webbläsare där laddningsattributet kanske inte stöds. I sådana fall kan JavaScript hjälpa dig att implementera det genom att lazy loading manuellt. Endast synliga eller snart synliga bilder laddas, vilket snabbar upp sidans laddningstider och förbättrar användarupplevelsen.

Använd ett CDN (Content Delivery Network)

Baserat på användarnas geografiska position skickar den bilder till dem via ett servernätverk.

4. Minska antalet omdirigeringar

Att minska antalet omdirigeringar på en webbsida innebär att eliminera den extra tid som webbläsaren behöver för att göra flera förfrågningar till servern. Det kommer att gynna användarna genom att minska sidans laddningstid. Vanligtvis är det så att om din webbläsare begär en sida kommer den först att begära servern och sedan vänta på svaret. Om servern omdirigerar webbläsaren till en annan webbplats måste webbläsaren göra en ny förfrågan till den nya sidan.

Denna procedur tar lite tid, och om det finns flera omdirigeringar kan laddningstiden för sidan fördröjas avsevärt. Genom att minska antalet omdirigeringar kan webbläsaren skicka färre förfrågningar och få snabbare svar, vilket gör att sidorna laddas snabbare.

5. Utnyttja cachning i webbläsaren

Browser caching är en teknik för att minska laddningstiden för sidor genom att låta webbläsaren spara specifika webbsidoresurser lokalt. När en användare besöker en webbplats laddar webbläsaren ner de resurser som behövs för att rendera sidan, t.ex. bilder, CSS och JavaScript. Webbläsaren sparar dessa resurser lokalt med hjälp av webbläsarens cachning.

 • Webbläsaren behöver inte ladda ner resurserna igen när användaren återvänder till samma sida, vilket påskyndar sidans laddningstid.
 • Webbläsaren laddar t.ex. ner HTML-filen från servern samtidigt som den söker efter statiska tillgångar (som JavaScript, CSS och bilder) i cacheminnet och returnerar innehållet från cacheminnet om det hittas. I annat fall returneras serverns innehåll.

Så, artikeln diskuterade hur man bygger snabbladdande webbplatsfrontends i JavaScript. Så om du är en utvecklare som följer ovanstående strategier kan du säkert bygga en webbplats med snabbladdande sidor för att ge användarna en bra upplevelse när de besöker din webbplats. Så se till att optimera din webbplats, eftersom det är mycket viktigt när det gäller frontend-utveckling.

Intressanta länkar:

JS Optimeringstekniker

9 bästa metoder för att optimera frontend-prestanda

Lämna en kommentar