Android eller iOS: För vilken mobilplattform ska du bygga din nästa app?

Android eller iOS: För vilken mobilplattform ska du bygga din nästa app?

När du funderar på att bygga en app är det ett avgörande beslut vilken plattform den ska släppas på, oavsett om det är Android eller iOS. Android är en plattform med öppen källkod som ger större flexibilitet och fler anpassningsmöjligheter. Å andra sidan är iOS en plattform med sluten källkod som ger mer stabilitet och säkerhet. Båda har sina för- och nackdelar som du bör hantera.

Android eller iOS är ett utmanande beslut och du måste ta hänsyn till en rad olika faktorer, bland annat målgrupp, tidslinje, önskade funktioner, budget och intäktsmål. Om du har för avsikt att lansera din app på båda plattformarna i framtiden kan det dessutom vara riskabelt och dyrt att bygga en native-app för båda plattformarna samtidigt. I slutändan beror beslutet mellan de två plattformarna på appens specifika behov.

Faktorer du bör tänka på innan du fattar ditt beslut

Det är viktigt att förstå hur vissa faktorer påverkar ditt beslutsfattande om du funderar på att utveckla en app för antingen Android, iOS eller båda. Nedan följer några av de viktigaste faktorerna som du bör ta hänsyn till:

  • Global marknadsandel
  • Målgrupp
  • Intäkter
  • Önskade funktioner
  • Utvecklingskostnader
  • Inlämning till App Store

1. Global marknadsandel

En omtyckt mobilplattform eller ett operativsystem på dina viktiga marknader är alltid att föredra. När det gäller den globala marknadsandelen leder Android-enheter över iOS-enheter. Enligt statistik från början av 2024 stod Android för 70,69% av den globala marknadsandelen. iPhones har en marknadsandel på 60,77% i USA.

För närvarande används över 1 miljard iPhones och 3 miljarder Android-enheter. Om du vill att din app ska ha en större global räckvidd eller rikta sig till en bred global målgrupp ska du hålla dig till Android, eftersom 85% av världens befolkning använder Android-enheter. Tänk därför på den globala marknadsandelen när du funderar på vad du ska välja.

2. Målgrupp

Den målgrupp som din app är avsedd för är avgörande när du väljer en mobil plattform. Som tidigare nämnts, om din applikation utvecklas för en global publik, bör du göra det på Android-operativsystemet. Användare i utvecklingsländer samt i under- och medelklassen är mer benägna att äga Android-enheter än iOS-enheter, som är populära bland dem med högre inkomster och utbildningsbakgrund.

Män föredrar iOS framför kvinnor, och även om människor i alla åldrar använder Android är det mer sannolikt att personer över 65 år äger en iPhone. Att ta hänsyn till detta när du utvecklar en app kan därför hjälpa dig att bestämma vilken plattform du ska använda om du fokuserar på ett visst land, en viss region eller ett visst kön. Även om dessa skillnader kanske inte är avgörande för din app, är det klokt att ta hänsyn till dem.

3. Intäkter

Som nämnts i faktorn för målgruppen är iOS-appar alltid inriktade på en premiummarknad. Därför kommer användarna alltid att välja bättre serviceverktyg, oavsett hur kostsamma de är. Att köpa appar och göra köp i appen är vanligare bland användare av iOS-enheter än bland Android-användare. Som ett resultat av detta är monetariseringen högre, vilket ökar intäkterna.

Så om du vill generera mer intäkter med hjälp av din nästa app är det bättre att välja iOS-mobilplattformen. Det har en betydande nackdel när det gäller den installerade basen av aktiva användare globalt. Välj därför iOS om du prioriterar att tjäna pengar och att utöka din publik är din sekundära angelägenhet. Annars är det bättre att hålla sig till Android.

4. Önskade funktioner

De funktioner som du vill ha i din applikation är kritiska faktorer att ta hänsyn till. Om du t.ex. vill skapa ett spel är det bättre att utveckla en Android-app. Om du å andra sidan vill bygga en företagsapp är iOS det bättre valet. Det ger också bättre säkerhet, men Android är mer flexibelt när det gäller anpassningar.

Båda operativsystemen har liknande funktioner och möjligheter, så du bör noga överväga vad du vill ha i din applikation innan du bestämmer dig för vilket du ska använda. I slutändan bör beslutet baseras på de funktioner som du vill ha i din applikation.

5. Utvecklingskostnader

Medan iOS-appar är skrivna i Swift, Apples officiella programmeringsspråk, är Android-appar skrivna i Java. Utvecklarna måste skriva mer kod för Android-appar än för iOS-appar.

Android är en plattform med öppen källkod, till skillnad från iOS som har ett slutet ekosystem och endast kräver apputveckling för ett fåtal standardiserade enheter och operativsystem.

Att utveckla en mobilapp för iOS tar därför kortare tid än att utveckla en för Android. Det skulle kosta mer att avsätta fler timmar för att skapa mobilappar. Så om du är bekymrad över utvecklingskostnaderna, välj klokt.

6. Inlämning till App Store

Android är ett bättre alternativ eftersom det erbjuder mer flexibilitet och en enklare inlämningsprocess om du vill att din app ska lanseras så snart som möjligt. Google Play Store kommer automatiskt att testa din Android-app med hjälp av automatiserade testmetoder innan den går live. Men det finns en risk att man missar några mindre frågor, om det finns några.

Å andra sidan har iOS strängare riktlinjer för kvalitetskontroll innan de skickas till Apple Play Store. De använder sig av manuella kvalitetstester, där verkliga användare utför djupgående appgranskningar. Det kan ta 2-3 dagar innan apparna tas i drift och antalet appar som inte godkänns för inlämning är lägre jämfört med Android. Så fundera på vilken plattform som passar bäst med din apps funktioner och egenskaper innan du utvecklar en.

Så, vad tycker du? Det finns mycket att tänka på när du ska välja rätt mobilplattform för att bygga din app. Om du väljer det ena framför det andra, se till att beslutet baseras på dina mål och krav. Tänk på alla de faktorer som nämns ovan, till exempel din målgrupp, de funktioner du vill ha i appen, din budget och många andra. Är du fortfarande osäker? Kontakta sedan en erfaren partner för utveckling av mobilappar för att få mer klarhet och insikt.

Intressanta länkar:

Jämförelse mellan Android- och iOS-utveckling

Skillnaden mellan iOS- och Android-apputveckling

Lämna en kommentar