Copy Writing vs Content Writing: Vad är skillnaden?

Copy Writing vs Content Writing: Vad är skillnaden?

Copywriting och content writing är två oundvikliga skrivkarriärer som är avgörande för en framgångsrik marknadsföringsstrategi. Ibland kan man missuppfatta dem som likartade. Men det stämmer inte eftersom de kräver helt olika kompetens. Dessa två former av skrivande har många andra syften, som ofta ändrar avsikten med orden.

Copywriters yttersta mål är att få läsaren att agera, medan content writers strävar efter att bygga trovärdighet och förtroende hos sin publik. Eftersom båda har betydelse för dina digitala marknadsföringsstrategier är det nödvändigt att veta hur de skiljer sig åt så att du kan avgöra vilken som bäst passar dina affärsbehov. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på skillnaderna mellan dem.

Viktiga skillnader som du bör känna till

Om du inte är bekant med begreppet content marketing är det lätt att blanda ihop content writing och copywriting. Även om båda fyller en viktig funktion är de inte samma sak. De skiljer sig åt på följande sätt:

  • Avsikten med skrivandet
  • Form av skrivande
  • Grammatik
  • Författarens mentalitet
  • Sökmotoroptimering (SEO)
  • Mått på framgång

1. Avsikten med skrivningen

Som tidigare nämnts skiljer sig avsikten eller syftet med copywriting och content writing åt. Innehållet syftar till att informera, utbilda, underhålla eller instruera läsarna. En copy används däremot för att marknadsföra ditt varumärke till den avsedda publiken. Målet för copywriters är att få läsarna att agera omedelbart.

De kan t.ex. uppmuntra läsarna att köpa en produkt, prenumerera på ett nyhetsbrev eller ladda ner något. De skapar en känsla av brådska och inspirerar läsarna till känslomässiga reaktioner. Content writers, å andra sidan, har som mål att utveckla en mottaglig publik. De vill bygga trovärdighet och presentera varumärket som en pålitlig informationskälla.

2. Skrivandets form

Copywriters ansvarar för att utforma korta, övertygande texter, t.ex. i digitala annonser, skyltar, e-postmeddelanden och på andra platser som gör besökare till kunder. Texterna ska vara så korta att de fångar uppmärksamheten hos besökarna på din webbplats.

Content writers, å andra sidan, skapar långformat, informativt och engagerande innehåll för din publik, t.ex. långa och korta bloggar, e-böcker och whitepapers. Den ska vara på minst 500 ord, med en idealisk längd på mellan 2 100 och 2 400 ord. Vanligtvis är det mer djupgående information som förklarar ett förfarande eller en affärsfråga; läsarna kan tycka att det är intressant och värdefullt nog att fortsätta läsa.

3. Grammatik

När du skriver innehåll är grammatiken vanligtvis mer avgörande än när du skriver copy. En stilguide, som Chicago Manual of Style eller Associated Press (AP) Stylebook, följs i allmänhet när man skriver. Att publicera innehåll som är grammatiskt korrekt hjälper kunderna att bygga förtroende hos sin kundkrets.

Copywriters, å andra sidan, ändrar ofta grammatikreglerna för att få fram den önskade responsen från kunden. Slogans, reklamskyltar och bildtexter i sociala medier passar ofta med ofullständiga meningar, och kortfattade, informella texter kompletterar ofta kundens mål och varumärke.

4. Författarens mentalitet

Copywriters tenderar att koncentrera sig mer på försäljningsstrategier eftersom syftet med texten är att förvandla läsare till kunder. De skapar texter utifrån vad som driver konsumentbeteende och tar hänsyn till sammanhang, känslor och värderingar för att skapa ett språk som uppmuntrar till handling.

Innehållsförfattare använder sällan direktförsäljningstekniker. Istället koncentrerar de sig på vad som kan förbättra läsarens liv. De fokuserar mer på nyanserna och tydligheten i sina texter än på kundernas psykologi.

5. Sökmotoroptimering

Content writing syftar till att rankas högt i SERP, vilket leder till organisk trafik till företagets webbplats. För företag som prioriterar SEO kommer det att vara mer användbart eftersom innehållet är fyllt med fler nyckelord, vilket ger läsarna riktad information som stämmer överens med deras behov. Det kan också använda bakåtlänkar för att hålla tittarna intresserade.

  • Backlinks är interna länkar som leder läsaren till olika sidor på samma webbplats. Det har potential att förbättra webbplatsens ranking i sökmotorerna.
  • Genom att göra kortfattat innehåll mer sökmotorvänligt tillämpar copywriting också SEO-principer.
  • Detta kan leda besökarna till en sida, t.ex. en köpsida eller ett kontaktformulär, där de kan fatta ett beslut.
  • Medan copywriters som skapar digitalt innehåll, som landningssidor och produktbeskrivningar, fortfarande måste vara mycket uppmärksamma på SEO, tenderar content writers att fokusera mer på det.

6. Mått på framgång

Försäljningsmått som konverteringsgrad och kundanskaffningskostnad används vanligtvis för att bedöma hur effektiv en copy är. Team som ansvarar för marknadsföring och reklam kan använda denna information för att bättre förstå hur framgångsrika texter är när det gäller att uppnå önskad konverteringsgrad. Under tiden är nyckeltal (KPI:er) som klickfrekvens, avvisningsfrekvens och öppningsfrekvens avgörande när man utvärderar innehåll.

Du kan utvärdera hur engagerad din publik är i ditt innehåll genom att titta på dessa siffror. Eftersom copywriting syftar till att ge omedelbara resultat är framgång ofta lättare att mäta. Att gradvis bygga upp konsumenternas förtroende är målet med content writing, som är en långsiktig strategi. Därför kan det vara svårt att mäta dess framgång direkt.

Ditt företag behöver välja rätt typ av skribent för sin innehållsstrategi för att kunna bygga upp sin närvaro på nätet och nå sin målgrupp. Du kan bygga förtroende hos din publik genom att dela färskt innehåll från en innehållsförfattare. Det är inte ovanligt att en copywriter levererar ett slagkraftigt säljmejl som får potentiella kunder att klicka, skapar attraktiva produktbeskrivningar eller skapar en rapp one-liner som fångar deras uppmärksamhet vid första läsningen. Så bestäm vilken strategi som är bäst för dig baserat på dina nuvarande behov med hjälp av informationen i artikeln.

Intressanta länkar:

Innehållsskrivning vs. copywriting Copywriting inom digital marknadsföring: Vad är skillnaden?

Vad är skillnaden mellan copywriting och innehållsskrivning?

Lämna en kommentar