Vad är testdriven utveckling (TDD)?

Vad är testdriven utveckling (TDD)?

Testdriven utveckling, eller testdriven design, är en metod för programvaruutveckling som innebär att man skapar enhetstestfall innan man utvecklar den faktiska koden. Det innebär att testprocessen styr programvaruutvecklingen. Metoden introducerades som en del av den agila mjukvaruutvecklingsmetodik som kallas Extreme Programming (XP).

Dessutom är det en struktureringsteknik som ger testare och utvecklare optimerad kod som håller över tid. Med TDD bygger utvecklarna korta testfall för varje funktion baserat på sina preliminära kunskaper och strävar efter att skriva ny eller ändra befintlig kod endast om testerna misslyckas. Det förhindrar dubblering av testskript.

Många företag har redan erkänt denna metod för programvaruutveckling som ett effektivt tillvägagångssätt som ger positiva resultat. I den här artikeln kan du läsa mer om TDD-metoden, inklusive dess fördelar, nackdelar och skillnader jämfört med traditionell testning.

Fördelar med TDD

Testdriven utveckling fokuserar på att förbättra programvarans utformning, inte bara på att skriva enkla tester. Korrekt metodimplementering kan öka produktiviteten, sänka projektkostnaderna och förbättra samarbetet mellan utvecklarna. Nedan följer de fördelar med metoden som du behöver känna till för att maximera dina utvecklingsinsatser.

 • Med testdriven utveckling går det snabbare att skapa högkvalitativa applikationer än med traditionella metoder.
 • Det är nödvändigt för utvecklare och testare att exakt förutsäga hur applikationen och dess funktioner kommer att användas i verkliga scenarier för att tillämpa TDD korrekt.
 • Som en biprodukt av testdriven utveckling ger regressionstestning en testsvit som kan minska behovet av manuell testning samtidigt som problem identifieras tidigt och kan lösas snabbare.
 • TDD:s metodiska tillvägagångssätt garanterar betydligt högre täckning och kvalitet från första början än de traditionella fasindelade cyklerna för kodning, testning, korrigering och omtestning.
 • Testning minskar den tid och de pengar som behövs för senare faser av felsökning eftersom det görs direkt från början av designcykeln.

Nackdelar med TDD

Precis som med alla andra utvecklingsmetoder finns det vissa nackdelar med testdriven utveckling. En av dem är att utvecklingsprocessen kan vara långsammare än traditionell utveckling, även om hastigheten kan förbättras på lång sikt. Utvecklaren måste skriva testerna innan koden skrivs. Det kan vara ännu mer tidskrävande och utmanande för dem om koden är mer komplex eller obekant.

Om releasehastighet är din första prioritet är detta inte det bästa alternativet. Men om du fokuserar på att utveckla en kvalitetsprodukt är det bara att köra på. Titta på de andra nackdelarna och avgör om testdriven utveckling passar ditt projekt bra.

 • Att underhålla testkoden är avgörande när man arbetar med testdriven utveckling. Om det sker förändringar i produktkraven måste implementeringskoden uppdateras efter omprövning av de tester som är relaterade till funktionaliteten.
 • Beroende på systemets totala storlek finns det alltid utrymme för förbättringar eller borttagning av överflödiga tester.
 • Att implementera testdriven utveckling i en befintlig kodbas kan också vara en utmaning eftersom det kräver en betydande förändring av utvecklingsprocessen och tankesättet.
 • En annan nackdel är att det kan leda till övertestning, vilket innebär att man skriver tester för varje tänkbart scenario och skapar en omfattande och invecklad testsvit.
 • Det kan därför vara svårare att underhålla testerna och förstå testerna och deras resultat.

TDD vs. traditionell testning

Testdriven utveckling definieras bäst som ”att bara skriva kod för att åtgärda ett misslyckat test”. Testtäckningen är bättre med TDD än med traditionella utvecklingsmodeller. Det är ett resultat av TDD:s tidiga testning av varje funktion. Testdriven utveckling och traditionell testning skiljer sig främst åt på följande sätt:

 • Det är en agil utvecklingsmetod där tester skrivs innan koden utvecklas. Traditionell testning, å andra sidan, sker efter att koden har skrivits.
 • Medan traditionell testning omfattar testning av systemet, inklusive funktions-, acceptans- och integrationstestning, testar TDD små kodenheter samtidigt.
 • Den utvecklar, testar och förfinar små delar av koden iterativt tills varje test är godkänt. Vid traditionell testning testas koden vanligtvis en gång och förfinas sedan utifrån resultaten.
 • Genom att identifiera fel tidigt i utvecklingsprocessen blir det enklare att felsöka och korrigera. Däremot kan felsökning av fel som upptäcks senare i utvecklingsprocessen ta mer tid och kraft än traditionell testning.
 • Medan traditionell testdokumentation kan innehålla mer djupgående information om testproceduren, testmiljön och det testade systemet, koncentrerar sig TDD-dokumentationen vanligtvis på testfallen och deras resultat.

Testdriven utveckling säkerställer alltså att koden testas grundligt innan den integreras i systemet, vilket gör det till en mer tillförlitlig och effektiv metod för programvaruutveckling överlag. Å andra sidan kan traditionell testning vara mer lämplig för mer omfattande och komplicerade projekt som kräver en mer grundlig metod för testning.

Testing Driven Development (TDD) är en kraftfull metod för att skriva högkvalitativ och hållbar kod som förbättrar hela projektets testprocess. Eftersom fördelarna återspeglas i kodkvalitet, leveranshastighet, antalet problem/buggar och hur allvarliga de är samt den totala projektkostnaden, är det ett utmärkt val för team som är medvetna om fördelarna med Extreme Programming och Agile-metodik.

Genom att anamma denna framtidsinriktade metod och dra nytta av dess kraftfulla fördelar kan ni få ut mer än någonsin av er mjukvaruutveckling. Så fatta ett välgrundat beslut baserat på informationen i artikeln. Så varför inte ge det en chans? Ta chansen, utforska och upptäck hur TDD kan bidra till att förbättra din programvaruutveckling.

Intressanta länkar:

Testdriven utveckling

Vad är agil metodik?

Lämna en kommentar