Fördelar och nackdelar med programmeringsspråket ABAP

Fördelar och nackdelar med programmeringsspråket ABAP

Alla företag vill ständigt förbättra sig i den hårda konkurrensen för att ligga steget före sina konkurrenter. I takt med att affärsverksamheten förbättrats har de flesta börjat fundera på att utveckla affärsapplikationer. ABAP (Advanced Business Application Programming) är ett populärt programmeringsspråk på hög nivå som skapats av SAP för att möjliggöra detta.

Många företag har dragit nytta av ABAP-baserade applikationer inom mjukvaruutveckling, finansiell redovisning, dataanalys, personaladministration och kapitalförvaltning. Språkets och dess utvecklares betydelse har därför ökat med åren. I den här artikeln kan du läsa mer om fördelarna och nackdelarna.

Användningsfall för SAP ABAP

Innan du läser om fördelarna och nackdelarna med Advanced Business Application Programming, bör du lära dig om dess användningsområden eller vad det används till. Nedan följer en förteckning över några av dem för din information:

 • Med SAP ABAP-språket kan företag snabbt och enkelt skapa affärsprocesser för sina organisationer genom att bygga anpassade applikationer som integreras med SAP-system.
 • Dessutom effektiviserar den verksamheten, automatiserar processer och hjälper företag att bli mer effektiva.
 • På så sätt kan företagen förbättra sin konkurrenskraft, spara tid och tillgodose kundernas behov på ett mer effektivt sätt.
 • Systemet kan användas för att skapa anpassade program för olika affärsuppgifter, t.ex. lagerhantering, hantering av kundrelationer och finansiell redovisning.
 • Det används också för att utveckla användargränssnitt, webbapplikationer och integration av programvara med andra system.
 • Bank-, försäkrings-, detaljhandels-, telekommunikations- och tillverkningssektorerna är bara några av de branscher som använder den.

Vilken nytta har vi av det?

Som tidigare nämnts har SAP ABAP blivit allt populärare sedan det släpptes och har blivit ett idealiskt val för många utvecklare som vill utveckla komplexa affärsapplikationer. Det använder olika modulariseringsmetoder för sådana komplexa applikationer för att ge utvecklarna enkelhet och praktisk användbarhet. Organisationer av alla storlekar kan använda den för att köra ERP-applikationer och tillhandahålla skalbar livscykelhantering.

Att använda SAP har flera fördelar, men den största fördelen är den sömlösa integrationen med andra SAP-system och applikationer. Dessutom kan utvecklarna snabbt skapa och driftsätta applikationer, vilket minskar både kostnader och tidsåtgång. Funktioner för rapportutveckling, generering av utskrivbara formulär, skärmutveckling och anpassning av skärmar enligt kundernas krav är några av de funktioner som stöds.

Nackdelar med språket för SAP-användare

Även om Advanced Business Application Programming är enkelt att använda för programmerare, kan det vara svårt för SAP-användare som behöver mer teknisk kunskap. Många företag behöver hjälp med att känna igen och underhålla Advanced Business Application Programming och dess anpassning inom sina SAP-system på grund av programmeringsspråkets komplexitet, kostnad, tidsåtgång och bristen på högkvalificerade experter. Du kan läsa mer om de svårigheter de ställdes inför i följande avsnitt. Den innehåller:

 • Snabbhet till marknaden och tidsförbrukning
 • Hög total ägandekostnad (TCO)
 • Långsammare uppgraderingar
 • Onödig eller död ABAP-kod
 • Inte lätt att använda

1. Speed-to-Market och tidsåtgång

Advanced Business Application Programming är en tidskrävande process som kräver specialkunskaper. Det kommer naturligtvis att påverka hur snabbt produkten marknadsförs. Det är ett problem för många affärsintressenter eftersom Advanced Business Application Programming-anpassningar levereras sent. De kan inte klandras för att det ibland kan vara för sent för företagsanvändare, beroende på deras krav.

2. Hög total ägandekostnad (TCO)

För SAP-användare är Advanced Business Application Programming ett centralt system som är nödvändigt för varje affärsorganisation. Detta system är välkänt för sin komplexitet, och det krävs specialiserad personal för att slutföra utvecklingsprojekten. Dessutom är det stor efterfrågan på ABAP-kunniga experter, men de är svåra att få tag på och kostar orimligt mycket. Det kan ha en betydande inverkan på den totala ägandekostnaden (TCO) för din programvara.

3. Långsammare uppgraderingar

I Advanced Business Application Programming sker uppgraderingarna mycket långsamt. Kunderna kräver en hel del anpassningar i sin SAP-miljö. Varje gång en patch, ett service pack eller ett enhancement pack behöver appliceras på SAP ERP ökar alltså tidsåtgången och ansträngningarna.

4. Onödig eller död ABAP-kod

När system uppgraderas, t.ex. från R/3 till ECC till S/4HANA, överförs en betydande mängd onödig kod som behöver tas bort från ett system till nästa. Det ökar bara den tekniska skulden, vilket höjer den totala kostnaden för att hålla SAP-systemet igång.

5. Inte lätt att använda

Programmerare kommer inte att ha några problem med att förstå språket Advanced Business Application Programming. Även om det har ganska komplexa funktioner är det inte ett bra verktyg för icke-programmerare att använda. Den är gjord på ett sätt som tilltalar mer kunniga användare som har erfarenhet av programmering. Det kräver kodningskunskaper eftersom det har en annan syntax än andra programmeringsspråk på hög nivå.

Så den här artikeln skulle ha hjälpt dig att förstå fördelarna och nackdelarna med ABAP-programmeringsspråket. Idag använder alla toppmoderna företag ERP-programvara för att bedriva sin verksamhet. SAP-system är därför oundvikliga. Genom att lära dig Advanced Business Application Programming kommer du därför att kunna förstå systemets grundläggande teknik. Den kommer att stödja skapandet av många nya företagstillämpningar. Det blir enklare att uppdatera de befintliga.

Batch input processing, inter-system kommunikation, sequential dataset processing och module pool programming är några av de praktiska funktioner som ABAP erbjuder. Därför erbjuder nu många företag sina anställda utbildning i SAP Advanced Business Application Programming. Med Advanced Business Application Programming-kompetens kan de skapa affärsapplikationer för att utveckla sina företag.

Intressanta länkar:

Vad är ABAP programmeringsspråk?

Mer information om ABAP

Lämna en kommentar