HTML vs CSS: Vilka är de största skillnaderna?

HTML vs CSS: Vilka är de största skillnaderna?

HTML och CSS är två programmeringsspråk som utgör grunden för alla webbsidor och webbapplikationer. Även om de arbetar tillsammans för att bygga eller utveckla en webbsida för en webbplats, tjänar de mycket olika och distinkta syften. Om du har för avsikt att bli frontend-utvecklare är det oundvikligt att du lär dig om språken och skillnaderna mellan dem.

En viktig skillnad mellan dem är att HyperText Markup Language ger strukturen på webbplatsen, medan Cascading Style Sheets styr utseendet på webbsidan. Det finns många andra skillnader som du bör känna till och som baseras på faktorer som implementering, arkitektur, tillvägagångssätt och många andra. Läs vidare för att få veta mer.

Hur skiljer de sig från varandra?

Efter att ha jämfört HTML och CSS utifrån olika faktorer kommer du att komma fram till att båda språken är nödvändiga för att skapa attraktiva webbsidor. Det hjälper dig att ha en grundläggande kunskap om dem, och det hjälper dig att hitta en position inom webbutvecklingsbranschen. Du kan förstå skillnaderna baserat på flera faktorer, inklusive följande.

  • Beroende
  • Genomförande
  • Arkitektur
  • Tillvägagångssätt
  • Stöd från gemenskapen
  • Inlärningskurva
  • Reaktionsförmåga
  • Användarvänlighet

1. Beroende

Som tidigare nämnts är HyperText Markup Language ett märkspråk som används för att strukturera webbsidor. CSS-ark kan därför inte använda samma format eller syntax. Cascading Style Sheets, å andra sidan, är oberoende av HTML och kommer att vara kompatibla med många XML-baserade märkspråk. Det betyder att du kan skriva Cascading Style Sheets inuti HyperText Markup Language (Inline eller i en separat fil), men du kan inte skriva HTML inuti Cascading Style Sheets.

2. Genomförande

Syftet med att implementera språken skiljer sig åt eftersom de har olika syften i utvecklingen av webbsidor eller webbplatser. Syftet med implementering i HTML är alltså att strukturera sidan, medan det i fallet med Cascading Style Sheets är specifikt för presentation och visualisering. Det finns inga specifika metoder för implementering av HyperText Markup Language. Men Cascading Style Sheets använder Inline CSS-kod, interna och externa formatmallar eller någon annan metod för implementering.

3. Arkitektur

När det gäller arkitektur handlar HyperText Markup Language om att ge struktur åt innehållet och andra element på webbsidan. Å andra sidan specificerar CSS hur dessa element ska se ut, visas och presenteras för användaren. Den använder endast selektorer för att deklarera syntax för blocksatser.

4. Tillvägagångssätt

HyperText Markup Language används främst för att definiera färg, typsnitt, storlek, bakgrundsfärg, teckensnittstyp och andra liknande funktioner för det grundläggande eller centrala innehåll som ska visas på en webbsida. Strategin för CSS är att hitta den exakta platsen för innehållet, vilket inkluderar layouten, webbsidans design, sidformat och andra funktioner.

5. Stöd från gemenskapen

Det finns en stor grupp anhängare av HTML, vilket gör det till standardspråket för webbutveckling. Eftersom de fokuserar på att utveckla olika webbsidestrukturer och reviderade tillvägagångssätt har det resulterat i att språket har vuxit. När det gäller stöd hamnar CSS inte heller på efterkälken eftersom det också har en gemenskap som stöder det och backar upp det för att se till att webbdesignen alltid förbättras. Jämfört med HyperText Markup Language har Cascading Style Sheets bättre backup och support.

6. Inlärningskurva

Båda språken anses vara en bra start när du börjar lära dig kodning. Det beror på att när du arbetar i dem får du omedelbar visuell feedback när du bygger dina första webbsidor. Det kommer att motivera dig att lära dig mer och anta fler utmaningar under inlärningsprocessen.

Om du är nybörjare på kodning och vill arbeta som frontend-utvecklare kan HyperText Markup Language vara ett bra ställe att börja på. HTML är lättare att lära sig än CSS eftersom Cascading Style Sheets kan bli röriga och orsaka kodkomplikationer när man försöker skapa avancerade layouter.

7. Lyhördhet

Att skapa responsiva webbplatser är nödvändigt för att ge användarna en positiv upplevelse. Det gör att innehållet på din webbplats ser bra ut på alla enheter och kan flöda fritt över alla skärmstorlekar och upplösningar. Men när responsivitet är en faktor kan det hända att HTML inte är responsivt för alla enheter, till skillnad från CSS, som kan skapa responsiva webbapplikationer.

8. Användarvänlighet

HyperText Markup Language är mycket lättare att förstå och implementera. Det finns inget att oroa sig för. Å andra sidan kan Cascading Style Sheets vara förvirrande och svåra att felsöka när något går fel eller inte fungerar som förväntat. CSS kommer dock att falla sig naturligt för dig om du har en gedigen erfarenhet av att arbeta med olika projekt.

Utifrån alla de faktorer som nämns ovan får du en tydlig uppfattning om hur de skiljer sig från varandra. Om du vill slå dig in i den spännande branschen för webbutveckling eller om du är en nybörjare som vill utveckla din karriär, tveka då inte. Lägg grunden med HTML och CSS först. Det är ett utmärkt sätt att utöka dina kunskaper som frontend-utvecklare och nå dina mål att bli en duktig webbutvecklare. Grundläggande kunskaper om front-end-webb kan hjälpa dig att sticka ut i dagens teknikintresserade värld eller till och med starta en karriär inom webbutveckling.

Intressanta länkar:

Vad är den största skillnaden mellan HTML och CSS?

Mer information om HTML

Lämna en kommentar