Hur bygger man ett bra team av utvecklare av mobilappar?

Hur bygger man ett bra team av utvecklare av mobilappar?

Under de senaste åren har populariteten för mobila enheter och antalet tillgängliga appar skjutit i höjden. Du spenderar trots allt flera timmar på din telefon varje dag och appar spelar en viktig roll i olika aspekter av ditt liv. Så många organisationer insåg att vikten av ett team för utveckling av mobilappar inte längre kunde förbises.

De började därför bygga upp ett team och insåg vikten av att omge sig med människor som var experter inom sitt område. För att fylla ut de roller som krävs för ett framgångsrikt projekt för utveckling av mobilapplikationer bör du veta mer om hur du hittar ett utvecklarteam.

Den här artikeln hjälper dig att bilda ett effektivt utvecklarteam som kan slutföra ett utvecklingsprojekt på ett framgångsrikt sätt.

Två sätt att hitta ett kvalificerat team

Det finns många roller som ett kompetent team för apputveckling bör bestå av, bland annat produktägare, projektledare, affärsanalytiker, UI/UX-designer, utvecklare och QA-ingenjörer. För att fylla dessa roller finns det vanligtvis två sätt att gå tillväga.

Du kan skapa en intern avdelning som tar hand om ditt projekt. Ett annat alternativ är att lägga ut arbetet på entreprenad och förlita sig på externa experter.

1. Skapa ett internt utvecklarteam

Det är något som du känner till. Den interna metoden handlar om att söka expertis inom utvecklingsområdet via personalavdelningar och därefter bygga upp ett effektivt team.

 • Denna process kan vara tidskrävande och kostsam eftersom du måste leta efter många yrkesmän till ditt team.
 • Dessutom kan det besvärliga pappersarbetet, lagets anställningsfördelar och många andra faktorer uppväga fördelarna med att bygga upp ett internt lag.

2. Utkontraktering av utvecklingsprojekt

En annan metod för att hitta ett kompetent team för att klara av dina apputvecklingsprojekt är att lägga ut dem på externa leverantörer av mjukvaruutveckling och inrätta ett team utanför företaget. De levererar sin del eller hela projektet i tid och inom din budget.

 • Förutom att ge dig en uppskattning av utvecklingskostnaderna kan en erfaren leverantör också sätta igång nästan omedelbart och ge dig vägledning under hela processen.
 • Den här metoden är snabbare och mer kostnadseffektiv än att bygga upp ett internt team.

Utvecklare av mobilappar: Vad du behöver veta

Det finns några viktiga saker att tänka på när du bestämmer dig för att anställa ett apputvecklarteam för ditt företag, oavsett om det är genom direktanställning eller outsourcing som nämns i avsnittet ovan. Ta del av följande punkter och tänk på dem för att lyckas med att skapa ett team.

 • Matchning av expertis
 • Förmåga att förstå utvecklingsprocessen
 • Ömsesidig respekt
 • Fokusera på lagets sammanhållning
 • Uppmuntra smidighet i utvecklingsprocessen

1. Matchning av expertis

Lagmedlemmarnas kompetens förväntas vara anpassad när man anställer dem. De flesta erfarna utvecklare och designers vill att deras projektledare ska ha samma kunskaper och färdigheter som de själva. För att ett team ska vara framgångsrikt måste varje roll vara välbesatt. De bör kunna fastställa tydliga mål och målsättningar och snabbt navigera i utvecklingsprocessen.

 • Även utvecklarnas och kvalitetssäkringsingenjörernas ansvarsområden är viktiga.
 • De bör hålla ögonen på båda sina arbeten, och därför bör de ha ett bra samspel.
 • Därför måste återkopplingen till varandra ske på ett så intelligent och respektfullt sätt som möjligt. På så sätt kan teamet arbeta i harmoni.

2. Förmåga att förstå utvecklingsprocessen

Varje gruppmedlem bör kunna förstå sin roll och omfattningen av de uppgifter som tilldelats honom eller henne. I viss mån måste utvecklingsprocessen kontrolleras och regleras strikt.

Men vissa situationer kräver samarbete mellan medlemmarna i utvecklingsteamet, där de bör agera i enlighet med tydligt definierade roller och ansvarsområden. I så fall bör de informeras om minsta förändring i projektarbetet.

3. Ömsesidig respekt

Du vet hur viktigt det är med ömsesidig respekt mellan människor, särskilt om du ingår i ett team. Varje gruppmedlem bidrar alltså på ett betydelsefullt sätt, och det finns inga mer eller mindre kritiska roller eller uppgifter.

 • När man anställer ett utvecklingsteam bör därför ingen av medlemmarna betrakta en persons ansvarsområde som obetydligt eller som lätt att utföra eller påskynda bara för att någon tycker det.
 • Nyckeln till en sund atmosfär i projektet och i det praktiska arbetet är ömsesidig respekt mellan gruppmedlemmarna och mellan gruppen och kunden.

4. Fokusera på gruppens sammanhållning

När du funderar på att sätta upp ett utvecklingsteam bör du välja utvecklare med tillräcklig erfarenhet och som kan bidra till sammanhållningen i teamet. Det hjälper dig att nå dina mål. Det finns tillfällen då det är svårt för teamet att anställa rockstar-utvecklare eftersom de främst kommer att fokusera på sig själva och överskugga projektet.

5. Uppmuntra smidighet i utvecklingsprocessen

Utvecklingsprocessen bör vara agil eftersom det hjälper teamet att hålla sig orienterat och gör att de kan leverera projekten till sina kunder snabbare och med mindre huvudvärk.

Utvecklingsteamet bör därför vara bekant med denna typ av tillvägagångssätt. Därför kan de uppnå mätbara mått och resultatmått genom att utföra processen effektivt.

De tekniska experterna i teamet för utveckling av mobilapplikationer bör beaktas i hög grad, eftersom det är osannolikt att du får en professionellt utformad och säljbar mobilapp utan rätt teknisk bakgrund. Förutom de tekniska aspekterna bör du också tänka på utvecklingsgruppens struktur och arbetsfördelningen mellan medlemmarna.

I den här artikeln har vi diskuterat två sätt att hitta ett utmärkt team för utveckling av mobilapplikationer och vad du bör tänka på när du anlitar dem.

Varje anställd teammedlem kommer att uppskattas för sin expertis och sitt engagemang eftersom de kommer att leverera högkvalitativa resultat enligt tidsplanen och kraven. På så sätt bildar de ett bra team av utvecklare av mobilappar.

Intressanta länkar:

Hur är teamet för utveckling av mobila appar uppbyggt?

Mer information om utveckling av mobilappar

Lämna en kommentar