Vad är timpriset för React-utvecklare?

Vad är timpriset för React-utvecklare?

Letar du efter React-utvecklare för att bygga en solid front end för din webbplats? De kan hjälpa dig att skapa prestandainriktade användargränssnitt för din webbplats som ger en smidig användarupplevelse. React.js-utvecklares roller och ansvarsområden beror på vilken typ av utvecklare de är. Dessa programmerare klassificeras som grundläggande front-end, intermediär – avancerad front-end, grundläggande back-end, intermediär – avancerad back-end och full stack.

Tar React.js-utvecklare mycket betalt? Projektets omfattning och expertisnivå avgör vilken expertisnivå du behöver och vilket timpris du måste betala för React-utvecklarna. Det finns många andra faktorer som bestämmer timpriset för ditt projekt. Så innan du funderar på att anlita dem för dina projekt eller på budgeten bör du ha ett klart definierat projekt i dina händer. I den här artikeln kommer vi att gå in på detaljer om timpriset för programmerare och andra relaterade ämnen.

Faktorer som bestämmer timpriset för ditt projekt

Vissa faktorer måste beaktas när man bestämmer hur mycket man ska betala en utvecklare, eller hur mycket man ska ta betalt av företaget om man är en utvecklare. Utvecklarnas timlön bestäms till stor del av följande faktorer:

  • Projektets krav
  • Tidsplan och budget
  • Erfarenhet och sakkunskap
  • Plats
  • Företagets storlek

1. Projektets komplexitet

När du anlitar programmerare för dina programvaruutvecklingsprojekt är projektets komplexitet en av de faktorer som kan påverka timpriset. Som tidigare nämnts finns det olika typer av utvecklare för olika typer av projekt, och kostnaden för programmerarna kan variera beroende på projektets storlek och typ. Kraven för att slutföra projektet kan kosta dig mer.

  • Timpriset för ett mer komplext projekt skulle vara betydligt högre än för ett mindre komplext projekt, eftersom det kräver mer kompetens av utvecklaren.
  • Din timkostnad som utvecklare skulle till exempel vara lägre om du bara skulle behöva skapa en landningssida i stället för en sofistikerad shoppingapp.

2. Tidsplan och budget

Programmerarnas pris kan påverkas av när projektet ska vara färdigt eller om du planerar att slutföra det inom en viss budget. Jämfört med små projekt med mindre komplexitet kan projektets komplexitet påverka den tid som behövs. Du måste betala mer om du behöver avsluta dina projekt snabbt eller om de är brådskande.

3. Erfarenhet och sakkunskap

En annan aspekt som påverkar timlönen som programmerare kan ta ut för dina programvaruutvecklingsprojekt är deras erfarenhet och expertis. Seniora programmerare tar mer betalt än juniora programmerare med samma kompetens inom samma område eftersom de har fler års erfarenhet.

  • React-utvecklare som har erfarenhet av andra tekniker utöver ReactJS skulle ta mer betalt än de som endast har ReactJS-expertis.
  • En utvecklare som är skicklig i NodeJS eller någon annan kompetens som är efterfrågad kommer till exempel att kunna bidra mer till företaget och därför få mer betalt.

4. Plats

Varifrån en utvecklare anlitas är en annan avgörande faktor som påverkar timpriset. Det beror på att programmerare från orter med högre levnadskostnader kommer att ta mer betalt än de som bor på orter med lägre levnadskostnader, vilket är helt naturligt för de flesta jobb. I västländer som Kanada och USA är timlönen för utvecklare mycket högre än i asiatiska länder.

5. Företagets typ

Typen av företag påverkar priserna för React-programmerare. I allmänhet tar tjänsteföretag ut lägre timpriser än produktföretag eftersom de hanterar projekt för andra företag. Företagets storlek kan också ha betydelse för räntan.

Timpriser för React-utvecklare

Vi diskuterade de olika faktorer som påverkar programmerarnas timpriser. Som tidigare nämnts i artikeln kan priserna variera beroende på vilken typ av utvecklare du vill anlita eller beroende på de många andra faktorer som nämnts tidigare. I tabellen nedan kan du läsa om vilka avgifter du måste betala per timme.

Typer av React.js-utvecklareGenomsnittliga timpriser
Grundläggande front-end och back-end14.13 EUR till 47.10 EUR
Mellanliggande – avancerad front-end och back-end32.96 euro till 94.19 euro
Fullständig stack28.25 EUR till 141.26 EUR

1. Grundläggande front-end och back-end utvecklare

Programmerare som arbetar med grundläggande front-end-utveckling har ett genomsnittligt timpris på 14,13 euro till 47,10 euro. De arbetar främst med HTML-, CSS- och JavaScript-baserade projekt och använder mobilbibliotek som React.js/Redux och React Native.

Timlönen för back-end-programmering är densamma som för front-end-programmerare på nybörjarnivå. De arbetar med MySQL-databaser samt Node.js, Express, Lambda-funktioner och andra grundläggande funktioner i backend.

2. Mellan- och avancerade front-end- och back-end-utvecklare

Förutom React-programmering arbetar dessa front-end React-programmerare också med JavaScript-ramverk som Angular, CSS-preprocessorer som LESS/SASS och CSS-ramverk som Foundation. De genomsnittliga timlönerna för avancerade front-end programmerare ligger mellan 32,96 euro och 94,19 euro.

Det är samma pris för en medel- och avancerad backend-utvecklare. I projekten som de arbetar med används JavaScript-frameworks för back-end som Meteor.js och servermiljöer som AWS (Amazon Web Services).

3. Utvecklare av hela stacken

Kostnaden för att anställa programmerare med fullstackprogram varierar från 28,25 euro till 141,26 euro. De arbetar med projekt som kräver expertis inom både front-end- och back-end-teknik.

I artikeln behandlas de olika aspekterna av prissättning för React-programmerare. När du anlitar dem bör du ta hänsyn till följande faktorer för att säkerställa att de kan leverera högkvalitativa resultat i tid. Det är viktigt att ta hänsyn till de faktorer som påverkar kostnaden och förmågorna hos de programmerare som du vill arbeta med. Använd informationen på ett klokt sätt.

Intressanta länkar:

Vilka roller och ansvarsområden har en React.js-utvecklare?

Vilka faktorer påverkar lönerna för React Developer?

Lämna en kommentar