Kotlin vs Swift

Kotlin vs Swift

Kotlin och Swift är två programmeringsspråk som har tagit utvecklarsamhället med storm. De blev snabbt populära på grund av sina moderna metoder och robusta funktioner. Med tanke på deras enkla syntax och relativa mångsidighet blev båda snabbt populära. De är båda moderna språk som påskyndar utvecklingen samtidigt som de introducerar nya metoder och funktioner, vilket är det som gör dem tilltalande tillsammans.

Men sanningen är att frågan om Kotlin vs Swift faktiskt är mer komplicerad och har mycket mer fascinerande svar. Medan Kotlin används för utveckling av Android-applikationer används Swift för utveckling av iOS-applikationer, vilket verkar vara en av skillnaderna. I den här artikeln kommer du att utforska flera skillnader mellan dem så att du kan göra rätt val när du väljer ett programmeringsspråk.

Hur skiljer de sig åt?

När du väljer tjänster för mjukvaruutveckling bör du ta hänsyn till några viktiga skillnader mellan Kotlin och Swift. Kotlin är ett modernare språk än Swift, och det är utformat för att vara mer koncist och lättare att underhålla. Det är också bättre lämpat för mobila applikationer, medan Swift är bättre lämpat för mer storskaliga projekt.

Kotlin har också bättre stöd för objektorienterad programmering, medan Swift är bättre lämpat för funktionell programmering. Du kan lära dig mer om deras skillnader, som kommer att förklaras nedan.

  • Beträffande utveckling
  • Strukturer
  • Minneshantering
  • Felhantering
  • Funktion Implementering
  • Klassen Data
  • Standardklassen
  • Enumerationer eller Enum
  • Anteckningar
  • Övergripande stöd och gemenskap

1. Beträffande utveckling

Även om de har likheter när det gäller utveckling finns det som sagt en väsentlig skillnad: Kotlin används för Android och Swift används för iOS. För utvecklare som ger sig in i världen av Android-applikationer är det en bra partner tack vare de gedigna funktionerna och den smidiga integrationen med Android Studio. Det är nyare än Swift och erbjuder fler funktioner, till exempel lambdas, som är mer kortfattade och mer lättillgängliga att använda.

Swift integreras däremot sömlöst med Apples plattformar, vilket garanterar bästa möjliga prestanda. Det används också mer allmänt, så det kan vara lättare att hitta utvecklare med Swift-erfarenhet. Båda språken kännetecknas av effektiv kodning, användarvänlighet och en fantastisk utvecklarupplevelse.

2. Strukturer

Strukturer i programmeringsspråk representerar (eller refererar till) värden och hjälper utvecklare att organisera variabler i en enda ”lista” eller ett enda namn. Eftersom structs inte stöder arv kan ändringar endast göras i den valda variabeln för objekten inom en viss grupp. Även om Swift ligger ett steg före Kotlin i detta avseende saknar det fortfarande specifika struct-typer, vilket gör att utvecklare kan välja vilken struct de behöver för sina projekt.

3. Hantering av minnen

Även om minneshanteringen i Kotlin och Swift skiljer sig åt kan man förstå den genom att lära sig några nya akronymer. Swift har en överlägsen minneshantering jämfört med Kotlin eftersom den använder Automatic reference counting (ARC) istället för Garbage Collection Approach (GCA). Jämfört med GCA är ARC-tekniken allmänt uppskattad för att vara mer exakt och effektiv när det gäller att hantera minnet.

ARC hjälper också utvecklare att undvika minnesläckage och krascher, vilket är vanligt med GCA. Dessutom är ARC snabbare än GCA, vilket gör den till ett bättre val för applikationer som kräver omfattande minneshantering.

4. Felhantering

När det gäller felhantering ger Kotlin en solid grund där felen indikeras med null. Dess typsystem underlättar enklare felhantering genom att hjälpa till att undvika undantag för nollpekare. I Swift å andra sidan indikeras fel genom att använda nil. Vissa av dess funktioner, som typinferens och generics, bidrar till att minska antalet fel och göra koden mer robust.

5. Implementering av funktion

Även om Kotlin och Swift använder sig av liknande metoder för modern programmering när de implementerar funktioner, finns det några anmärkningsvärda skillnader. Medan Swift gör det använder Kotlin inte understrecket (_) i variabeln som ett prefix. Dessutom återgår Kotlin till argumentet för prefix genom att använda variabelnamnet plus $-symbolen. Swift använder i stället parenteser och snedstreck.

6. Klassen Data

En av de viktigaste skillnaderna mellan Kotlin och Swift är dataklassen. Förutom att lagra data driver dataklasser automatiskt flera verktygs- och standardfunktioner. För Android-utvecklare finns Kotlin-klasser tillgängliga, medan de inte är tillgängliga i Swift. Kotlin-klasser ger mycket stöd för Android-utvecklare, och dataklassen är en viktig funktion. Swift-utvecklare måste å andra sidan förlita sig på andra sätt att lagra data och tillhandahålla standardfunktioner.

7. Standardklassen

En annan anmärkningsvärd skillnad mellan Kotlin och Swift är standarddataklassen, även om Swift vinner den här gången. Medan det inte är tillåtet att lägga till eller ändra någon del av standardfunktionskoden i Kotlin, är tillägg tillåtna i Swift för att tillhandahålla extra funktionalitet. Det innebär att Swift erbjuder fler möjligheter för utvecklare att anpassa sin kod. Dessutom är dess standardklass mer uttrycksfull än Kotlins, vilket möjliggör en mer robust datamodell.

8. Uppräkningar eller Enumerationer

När du skriver kod fungerar enumer som symboliska namn för en förutbestämd uppsättning värden som används för att skydda data. De används för att skapa uppsättningar av konstanter som fungerar med variabler och egenskaper, och de behandlas som datatyper. Med andra ord är enumer ett utmärkt sätt att snabba upp programmeringen. Men eftersom Kotin inte stöder enum-listan måste utvecklare ibland ta ”omvägen” för att kunna använda dessa enum-mönster. Ja, Swift har enumer som låter utvecklare utföra beräkningsegenskaper snabbt.

9. Anteckningar

Programmeringsspråk har annotationer som gör det möjligt för utvecklare att lägga till metadata i programmens kod. Swift stöder inte annotationer, men Kotlin tillhandahåller olika typer av annotationer som gör det enklare att utveckla appar. Det ger utvecklare ett kraftfullt verktyg för att felsöka applikationer. Det ger också möjlighet att lägga till egna anteckningar, vilket kan hjälpa utvecklare att skapa mer exakt och effektiv kod.

10. Övergripande stöd och gemenskap

När det gäller programmeringsspråk är det viktigt att ha ett starkt institutionellt stöd och en livaktig gemenskap. Google har stöttat Kotlin sedan 2017, medan Apple och IBM är de två mest framträdande teknikföretagen som står bakom Swift. Så de har båda en blomstrande gemenskap som aktivt stöder utvecklare genom olika forum och diskussioner, vilket skapar ett stödjande ekosystem för utvecklare.

Så du har läst några av de viktigaste skillnaderna mellan Kotlin och Swift. Du bör förstå att de specifika kraven för varje projekt och den avsedda plattformen bör vara de avgörande faktorerna när du väljer mellan dem. Båda dessa programmeringsspråk är mycket lika varandra och mycket olika varandra. Denna omfattande jämförelse av Swift vs Kotlin undersöker skillnaderna mellan de två språkens konsekvenser för att utveckla appkod, och du bör välja därefter.

Intressanta länkar:

Nybörjarguide till Kotlin

Läs mer om programmeringsspråket Swift

Lämna en kommentar