NET Core-utvecklare: Vad gör de?

NET Core-utvecklare: Vad gör de?

Introduktion

Med enkla ord är Net Core-utvecklarens främsta uppgift att utveckla programvarutillämpningar med hjälp av Microsofts .NET-infrastruktur. En person som blir NET Core-utvecklare ska vara expert på följande områden: datavetenskap, informationsteknik, matematik, cybernetik och programvaruteknik.

Om .NET

.NET är en plattform för utveckling av programvara med öppen källkod som utvecklats av Microsoft och har funnits sedan 2002. Ramverket är kompatibelt med C#, F#, C++ och VB.NET. Den första versionen av ramverket släpptes som ett alternativ till Java (av Sun Microsystems) och hade fördefinierade klasser och funktioner som gör det möjligt för utvecklaren att skriva koder. Till en början var avsikten att skapa program på enbart Windows, men med tiden började Microsoft lansera nya och uppdaterade versioner av .NET, t.ex. .NET core, som kunde anpassas till olika plattformar som Linux, MacOS osv.

Vad är en NET Core-utvecklare?

NET Core-utvecklaren är en teknikspecialist/ingenjör som har en kandidatexamen och som utformar och underhåller programvara inom Microsofts ramverk. Han kommer att utforma, implementera och utveckla programvaruprodukter enligt behov.

Arbetsuppgifter

.NET-utvecklaren har bland annat följande arbetsuppgifter:

 • En bra NET Core-utvecklare kan bygga användargränssnitt.
 • De kan felsöka prototyper av programvara.
 • Kan utveckla program för .NET-applikationer
 • Skulle kunna ge tekniskt stöd till användare.
 • Skapa rutiner för att köra programmen.

De färdigheter som NET Core-utvecklaren har

Se några av de viktiga färdigheter som NET Core-utvecklaren måste ha:

Kodning

Han/hon bör naturligtvis vara expert på kodning och skriva nya koder när det behövs, samtidigt som han/hon trimmar befintliga koder och bestämmer hur de kan spara tid och resurser vid uppgradering av programvaror. Utvecklaren arbetar med prototyperna, analyserar koden och dess prestanda, redigerar koderna och gör ändringar när det behövs.

Behärskar olika programmeringsspråk.

Utvecklaren måste känna till alla populära programmeringsspråk och databasapplikationer som NoSQL, SQL Server och Oracle för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

ASP.NET MVC

När NET Core-utvecklaren vet hur man använder ASPNET MVC kan han enkelt hantera alla funktioner i en applikation. Med den här kunskapen kan utvecklarna producera programvara snabbt och effektivt.

Tidsplanering

Tidshantering är en färdighet som utvecklaren måste ha, eftersom det hjälper utvecklaren att hålla sin deadline. Deadlines specificeras av kunderna, så utvecklaren har ansvaret för att organisera uppgifterna på rätt sätt och se till att de slutförs på rätt sätt. Utvecklaren måste också kunna hantera flera uppgifter samtidigt, så de måste kunna hantera mer än ett projekt.

Budgetmedvetenhet

Kunskap om företagets budgetsituation och medvetenhet om finansförvaltningen hjälper utvecklaren att använda kostnadseffektiva åtgärder samtidigt som resurserna förvaltas på ett bra sätt. Utvecklaren måste vara försiktig nog att inte överskrida sin budget, och de kan eventuellt reservera medel för framtida projekt.

Problemlösning

Utvecklaren måste ha en utmärkt förmåga att lösa problem eftersom han eller hon ofta måste identifiera och lösa problem i prototyperna. De måste kunna identifiera feltyperna i källkoden, för om de inte gör det kan det leda till funktionsstörningar. När de bygger gränssnitt måste de också analysera resultaten av testerna. Med erfarenhet blir utvecklaren expert på att upptäcka problem.

Samarbete

Utvecklaren måste vara bra på att kommunicera med teamet, intressenterna och kundföretagen, men också på att samarbeta med andra IT-specialister. Utvecklaren måste kunna lyssna och respektera deras åsikter, även om de skiljer sig från vad de har tänkt sig, och måste också kunna förklara sin ståndpunkt. De måste kunna identifiera kollegornas färdigheter och delegera uppgifterna i enlighet med detta.

Typiska uppgifter för NET Core-utvecklaren

Med tanke på de ovan nämnda färdigheterna hos utvecklaren måste denne utföra följande vanliga uppgifter:

Som juniorutvecklare måste de:

 • Analysera verksamhetens krav
 • Arbeta aktivt i programvaruutvecklingsskedena.
 • Kommunicera och samarbeta med alla gruppmedlemmar.

När utvecklaren får mer erfarenhet kan han eller hon:

 • Implementera programvaran i enlighet med kraven.
 • Bidra till utformning och utveckling av programvarulösningar.
 • Skriv kod och dokumentation av hög kvalitet
 • Utforma och skapa säkra, skalbara distribuerade applikationer.
 • Känna till och tillämpa moderna tekniska metoder för att uppnå högkvalitativa produkter.

När utvecklaren får mer erfarenhet och kunskap:

 • Samarbeta med produktbolaget, affärsintressenter och andra personer i högre befattningar för att definiera strategin för mjukvaruutvecklingen och dess omfattning.
 • Förstå användarberättelserna och omvandla dem till funktionella tillämpningar.
 • Utforma, bygga och underhålla återanvändbar och tillförlitlig kod.
 • Bedömning av konstruktionens och programvarans tekniska och funktionella kapacitet och förståelse av förändringarna.
 • Vägledning och handledning av yngre utvecklare.

I takt med att utvecklaren får mer erfarenhet måste han eller hon delta aktivt i beslutsprocessen och bestämma vilken teknik och vilket ramverk som ska användas i programvaruutvecklingen. Utvecklaren ska vara mycket kunnig i olika typer av mjukvaruarkitektur och kunna implementera komplexa mjukvarulösningar. Utvecklaren kommer att kunna förbättra de befintliga systemens funktion och se till att de är helt i linje med affärsmålen, samtidigt som han eller hon identifierar problemområden för förbättringar och ändringar. Utvecklaren kommer att delta i kod- och designgranskningar och måste coacha utvecklingsteamen i vilken typ av teknikstrategi som ska implementeras och vilka bästa metoder som ska följas.

Slutsats

NET Core-utvecklare är definitivt en tillgång för alla organisationer och när de börjar införliva maskininlärning och artificiell intelligens kan de utveckla applikationer som fungerar smidigt, snabbt och bättre för att skapa interaktiva AI-applikationer.

Gör dig redo att utforma, skräddarsy och utveckla programvarutillämpningar enligt företagets behov.

Intressanta länkar:

Vad är skillnaden mellan .NET och .NET Core?

Mer information om .NET Core

Lämna en kommentar