SAP CRM vs Salesforce: Vad är bättre?

SAP CRM vs Salesforce: Vad är bättre?

SAP och Salesforce är kända och inflytelserika programvaror för hantering av kundrelationer (CRM). Det kan vara mycket svårt att välja mellan dem. Det finns många CRM-system på marknaden, och alla skiljer sig från varandra. Bara för att de inte är överens kan man inte säga att den ena är bättre.

Här spelar SAP och Salesforce en viktig roll för att hjälpa många företag att växa genom att effektivt hantera och underlätta kundkontakter. I den här artikeln diskuterar vi skillnaderna och analysen av funktionerna i båda CRM-programmen för att avgöra vilket som passar bäst för dina behov.

Jämförelse baserad på olika funktioner

Artikeln kommer att ta upp en rad olika funktioner för att hjälpa dig att avgöra vilken som är bäst för dig. Här är några av dem för din information så att du kan använda dem för din kundrelationshantering, även om inte alla nämns. Ditt val beror på vilka krav du har och vad programvaran kräver. Den innehåller följande.

  • Marknadsföring av e-post i omgångar
  • Omni-Channel-lösningar
  • Offline-läge
  • Handläggning av ärenden online
  • Anpassade rapporter
  • Affärsinformation (BI)

1. E-postmarknadsföring i batch

Batch e-postmarknadsföring är en funktion som gör det möjligt för användare att skapa e-postmeddelanden och nyhetsbrev med hjälp av systemets inbyggda designverktyg och skicka dem i bulk till definierade grupper av kunder. Salesforce kan utforma e-postmeddelanden och nyhetsbrev från förbyggda mallar eller från grunden.

För att bättre kunna tillgodose användarnas behov kan användarna skapa personas för specifika användargrupper. Användarna kan planera långsiktiga strategier genom att schemalägga sändningar och visa kalendern med kommande meddelanden.

När det gäller SAP är det dock möjligt att använda e-postmarknadsföring på företagsnivå, vilket inkluderar sofistikerad kampanjhantering och kanalöverskridande marknadsföring för att locka tittare från olika källor. Jämfört med SAP sägs det att Salesforce är bättre och mer användarvänligt tack vare sina extra resurser och stegvisa kampanjbyggare.

2. Omni-Channel-lösningar

Det är en funktion som gör det möjligt för användarna att få en enhetlig upplevelse på alla enheter. Även om CRM-produkterna har olika tillvägagångssätt för att implementera den här funktionen kan båda leverera en bra Omni-Channel-upplevelse på olika enheter. Du kan välja den som passar bäst för dina behov.

3. Offline-läge

Att kunna använda CRM både online och offline och att ha enkel tillgång till systemet från vilken plats som helst är mycket fördelaktigt för företaget. Om de inte fungerar offline blir det svårt för användarna.

Salesforce har begränsad tillgång till offline-verktyg. SAP ger däremot molnanvändare fullständig tillgång till funktionerna i offlineläget. Den kommer dock att synkronisera alla data när den åter tas i bruk, så att alla ändringar automatiskt överförs till molnet. Det är ett bättre val än Salesforce när det gäller funktionalitet i offlineläge.

4. Handläggning av ärenden online

Ärendehantering handlar om att effektivt hantera kundernas information, händelser och kontakter. Användare kan visa och redigera serviceärenden från vilken plats som helst med hjälp av Salesforce online-funktionen för ärendehantering. Systemet kan hjälpa användarna att ge korrekta svar till kunderna i tid. SAP Case Management samlar in data från olika källor och lagrar dem i en sökbar databas som är enkel att använda.

När ett problem uppstår har CRM en incidentspårningsfunktion som erbjuder anpassade fält och detaljerad datalagring för att se till att inget missas när du dokumenterar problemet. Det hjälper dig att ställa in prioriteringar och anpassade parametrar för att avsluta ärendena och fjärrövervaka dem. När det gäller ärendehantering erbjuder SAP mer robust funktionalitet och variation.

5. Anpassade rapporter

För många organisationer fungerar inte de rapporter som görs med hjälp av färdiga mallar. Det kan behövas mer än användarens behov, och behovet av specialiserade rapporter blir viktigt. Som ett system för hantering av kundrelationer kan Salesforce förse dig med anpassade eller färdiga rapporter och instrumentpaneler som ger dig en översiktlig bild av din verksamhet i realtid.

Å andra sidan gör SAP:s användarvänliga gränssnitt det möjligt för användare att skapa och redigera interaktiva rapporter på samma skärm. Den erbjuder unika möjligheter till uppdrag och åtkomst för att se till att den får nödvändig uppmärksamhet. Den är mycket mer interaktiv än Salesforce tack vare denna funktion. Genom att begränsa åtkomsten till lämpliga roller för organisationen hålls uppgifterna säkra.

6. Affärsinformation (BI)

Numera används Business Intelligence-verktyg som tilläggsmoduler i nästan alla affärsprogram. Användarna kan samla all nödvändig information och övervaka KPI:erna i den dagliga verksamheten, vilket hjälper dem att fatta bättre beslut för företaget i det långa loppet.

Salesforce har ett betalat tillägg som heter QlikView. Den erbjuder fördelarna med business intelligence samtidigt som den är enkel att använda och kräver lite eller inget IT-stöd för analyser i nästan realtid. Användarna drar därför nytta av detta genom att öka sin försäljningseffektivitet. Användarna kan planera och spåra marknadsföringskampanjer med hjälp av de kunddata som de har analyserat för att utveckla strategier för förbättringar.

SAP specialiserar sig inte enbart på CRM, till skillnad från de andra företagen. Den innehåller funktioner från BI-systemet BusinessObjects, t.ex. KPI-rapportering. Den är dock ibland begränsad i sin omfattning eftersom den endast kan integreras direkt i SAP CRM med ett separat BI-system. Med Salesforces integrerade BI-modul erbjuds användarna en mer robust BI-modul eftersom den använder en annan, kraftfull BI-plattform som integreras sömlöst.

Båda har samma funktioner. När det gäller funktioner är de direkta rivaler, och vissa hävdar att Salesforce är bättre på att utföra fler funktioner självständigt än det andra CRM.

SAP kan dock integrera med ERP-system mer effektivt än de andra. Salesforce erbjuder däremot ett mer användarvänligt och effektivt användargränssnitt, bättre konfigurationsmöjligheter och enkel användbarhet. Det är viktigt att du väljer CRM efter att noggrant ha övervägt dina behov och gjort research om dem.

Intressanta länkar:

Vad är CRM?

Mer information om Customer Relationship Management (hantering av kundrelationer)

Lämna en kommentar