Onshore Outsourcing vs Offshore Outsourcing: vad är det bästa valet?

Onshore Outsourcing vs Offshore Outsourcing: vad är det bästa valet?

Introduktion

Outsourcing är ett mycket effektivt sätt för företag att få sina projekt utförda snabbt, med större noggrannhet och större chans till framgång. Det finns olika typer av outsourcing som företag väljer beroende på vilken typ av tjänst de behöver. De tre huvudtyperna av outsourcing är Onshore, Offshore och Nearshore.

Outsourcing sker vanligtvis när företaget ingår ett avtal med en frilansare eller tjänsteleverantör som tillhandahåller ett team av yrkesverksamma med olika färdigheter och talanger. Själva kontraktet kan vara av olika slag – projektbaserat, timkontrakt eller månadsbetalning. Det beror på vilken typ av projekt som företaget behöver få genomfört. De föredrar timavtal om projektet är litet. För stora e-handelsprojekt eller liknande kan kontraktet dock förnyas tills arbetet är avslutat. I slutet av projektet kan företaget behålla ett litet team för skalning, underhåll och andra krav.

Vilket för oss till frågan – vilken av de tre ska du välja?

Onshore outsourcing innebär att företaget lägger ut sitt projekt på ett team i sitt eget land. Det nya teamet kommer inte att vara fast anställda i företaget, utan kommer bara att vara med under projektets gång.

Offshore outsourcing där företaget delegerar ett helt projekt eller flera delar av projektet till ett team i ett helt annat land. Teamet har redan den kompetens som företaget söker, så det finns inget behov av att utbilda någon.

Nearshore outsourcing innebär att företaget lägger ut sitt arbete på entreprenad till ett grannland. Det blir alltså ingen ändring av tidszonerna, men det kan vara ett dyrare alternativ.

I den här artikeln kommer diskussionen att handla om onshore- och nearshore-outsourcing och en jämförelse mellan de två.

Utkontraktering på land

Onshore outsourcing, även kallad domestic outsourcing, innebär att man anlitar ett externt team och ger dem kontrakt för ett projekt. Det utlokaliserade teamet kommer oftast att finnas i samma land. Det inhyrande företaget kontaktar en tjänsteleverantör som förser dem med ett team och all infrastruktur och resurser för att få projektet genomfört. Det inhyrande företaget behöver inte förbereda sig för att ta emot det nya teamet eftersom allt detta tillhandahålls av tjänsteleverantören.

Fördelarna:

Kunden och leverantören befinner sig förmodligen i samma land och region, så det behövs inget isbrytande möte. Du kan gå direkt in i ämnet och projektdiskussionen. Du slipper tidsspillan och har bättre kontroll över utvecklingsprocessen.

Inga språkproblem – Eftersom säljarteamet finns i samma land är språket inget problem alls. Det finns ingen risk för missförstånd eller feltolkning av termer och fraser.

Förbättrad kvalitetskontroll – Företag kan få bättre kvalitetskontroll eftersom teamet finns i samma land, så att de alltid kan ”se” vad som händer och styra dem i den riktning de behöver.

Tillförlitlighet i affärssammanhang – Säkerhetsnivåerna är de högsta när du samarbetar med ett landbaserat företag. Eftersom det utlokaliserade teamet arbetar i samma miljö som ditt kommer de att vara mer noga med att hålla samarbetet så smidigt och positivt som möjligt.

Nackdelarna

Det finns inte många nackdelar med onshore-outsourcing eftersom det är så bekvämt att fördela uppgifter till ett team som finns i samma land. Men kostnaden är en viktig faktor, särskilt när företag vill minska sina kostnader. Du måste betala samma lön som du betalar dina anställda, och ibland mer beroende på deras kompetensnivå. Den andra nackdelen är att du inte har tillgång till en stor resurspool som vid offshore outsourcing. Antalet kvalificerade talanger kommer att vara begränsat.

Utkontraktering till offshore

Offshore outsourcing innebär att du outsourcar IT-processer och programvaruutvecklingsprojekt till ett helt annat land. Skillnaden mellan tidszonerna är enorm, ofta 8 timmar eller mer.

Fördelarna:

Låga arbetskostnader – En av de största fördelarna med offshore outsourcing är att du kan få ett skickligt och begåvat team till lägre priser jämfört med inhemska priser. Detta innebär att företagen kan kontrollera sina driftskostnader avsevärt.

Stor talangpool till ditt förfogande – När du bestämmer dig för offshore outsourcing har du många alternativ när det gäller att välja det bästa teamet. Du har också stora möjligheter att välja outsourcingland – Indien, Kina, Filippinerna, Ukraina, Polen osv.

Utmärkt när du behöver skalbarhet med en global arbetsstyrka – Med en global arbetsstyrka kan du enkelt skala upp ditt projekt genom att använda deras olika färdigheter och talanger.

När du behöver arbeta dygnet runt – Att ha ett offshore-team är ett bra alternativ när du behöver arbeta dygnet runt för ditt projekt, särskilt under högsäsong. Detta gör det möjligt för teamet att övervaka projektet utan att det kraschar.

Nackdelarna

Det finns vissa nackdelar med att anlita offshore-team. Kulturella skillnader gör det obligatoriskt för teamen att kommunicera och bryta isen innan de börjar arbeta med projektet. Språkbarriären kan också vara ett problem, särskilt när det utlokaliserade teamet misslyckas med att förstå den verkliga innebörden av fraserna. Och slutligen – om leverantören inte är noga med att matcha rätt team med rätt projekt kan du hamna i ett mediokert team. Detta kan leda till att du måste börja om från början.

Slutsats

Att välja vilket alternativ du ska välja beror på flera faktorer. Dessa faktorer är i stort sett desamma för alla företag, så kolla upp dem. Därefter kan du fatta ett beslut baserat på dina unika behov och mål.

Erforderlig expertis och kompetens – När du väljer att välja ett offshore-team öppnas många möjligheter. Du kan välja mellan många olika talanger och färdigheter, vilket gör det mycket enkelt att hitta exceptionella personer till ditt team.

Kostnadsfaktorn – När du har en snäv budget finns det en chans att du väljer ett team som ger dig det bästa priset. Med ett offshore-team är detta lätt möjligt. Du måste dock avsätta en summa för resor, kommunikation och för att sköta förhållandet.

Håll kommunikationslinjerna öppna – Ett av de största problemen när teamet befinner sig runt om i världen är hur man ska hålla kommunikationslinjerna öppna. Men med modern teknik och mjukvara är detta inte alls ett problem.

Bedöm risktoleransen – Det är viktigt att väga in risktoleransen när du väljer vilket alternativ du ska välja. Med onshore behöver du inte oroa dig för kulturella skillnader, tidszonsskillnader och andra hinder som följer med detta. Men om budgeten är en faktor kan du överväga offshore, eftersom det definitivt blir billigare.

Väg för- och nackdelarna med alla dessa outsourcingalternativ innan du väljer det alternativ som kan ta ditt företag till nästa tillväxtnivå.

Intressanta länkar:

Vad är onshore och offshore inom mjukvaruutveckling?

Jämförelse av onshore, offshore och nearshore outsourcing

Lämna en kommentar