Vad används programmeringsspråket Pascal till?

Vad används programmeringsspråket Pascal till?

Pascal, ett högnivåprogrammeringsspråk som introducerades i slutet av 1960-talet av den schweiziske datavetaren Niklaus Wirth, var utformat för att vara ett enkelt, effektivt och lättförståeligt programmeringsspråk. Det användes ursprungligen som ett akademiskt språk för att lära ut datorprogrammering till studenter på grund av dess användarvänlighet och läsbarhet. Det är ett utmärkt språk för nybörjare att lära sig på grund av dess kortfattade syntax.

Under 1970- och 1980-talen växte språkets popularitet och användning. Många utvecklare använder det fortfarande, och det anses fortfarande vara ett användbart och relevant programmeringsspråk. Pascal har utvecklats över tiden och används nu inom ett stort antal områden, bland annat webbutveckling, systemprogrammering, vetenskapliga beräkningar och många andra. I den här artikeln kommer du att lära dig mer om programmeringsspråket Pascal, dess funktioner och vad det används till.

Fördelar med språket som du bör känna till

Som tidigare nämnts är det ett nybörjarvänligt språk för den som vill komma igång med programmering. Med tanke på att det främst används för att lära ut programmeringstekniker skulle detta programmeringsspråk vara mest lämpligt för en introduktionskurs. Det är lätt att använda och förstå med enkel syntax och en relativt liten uppsättning funktioner, som inkluderar följande:

 • Lätt att läsa och skriva
 • Stark maskinskrivning
 • Strukturerad programmering
 • Modulär programmering
 • Plattformsoberoende
 • Objektorienterad programmering

1. Lätt att läsa och skriva

Syntaxen prioriterar enkelhet och tydlighet för att göra det lätt att läsa och skriva. För dem som värdesätter läsbarhet och underhållbarhet i programmering, liksom för nybörjare, gör detta det till ett bra alternativ. Det är ett bra sätt att börja lära sig ett programmeringsspråk och att komma igång med programmering i allmänhet. I stället för att avskräcka dig från komplicerad programmering visar den hur enkelt och lättillgängligt det kan vara.

2. Stark typning

Det är ett starkt typat språk. Det innebär att variabler måste deklareras med en viss datatyp innan de kan användas. Typkontroll sker vid kompileringstillfället. Det hjälper till att förebygga fel och gör det lättare att felsöka koden. Dessutom ger det språket stöd för typinferens, som automatiskt bestämmer typen av en variabel baserat på dess värde. Typinferens kan förenkla kodningsprocessen och göra den mer effektiv.

3. Strukturerad programmering

Språket stöder strukturerad programmering. Det är en metod som innebär att programmen delas upp i mindre, mer hanterbara moduler eller funktioner, vilket gör koden lättare att läsa och underhålla. Det gör det också lättare att resonera kring ett programs beteende eftersom varje modul kan testas oberoende av varandra. Strukturerad programmering gör det också lättare att återanvända kod, eftersom moduler kan delas mellan program.

4. Modulär programmering

Språket gör det möjligt för programmerare att dela upp sin kod i separata moduler som kan kompileras oberoende av varandra och sedan länkas samman. Det underlättar hanteringen av stora projekt och snabbar upp sammanställningsprocessen.

5. Plattformsoberoende

Pascalprogram kan kompileras för att köras på en mängd olika plattformar, inklusive Windows, macOS, Linux och vissa inbyggda system, vilket gör det till ett idealiskt språk för att utveckla plattformsoberoende applikationer. Dessutom finns det ett standardiserat bibliotek med procedurer och funktioner som underlättar för programmerare att skriva plattformsoberoende kod.

6. Objektorienterad programmering

Pascal Objects, en funktion i språket som underlättar objektorienterad programmering, gör det möjligt för programmerare att skapa kod som är lättare att dela och återanvända i olika applikationer. Språket var inte avsett att stödja objektorienterad programmering. I vissa versioner av språket finns dock stöd för begrepp från objektorienterad programmering, t.ex. arv och klasser.

Tillämpningar av programmeringsspråket Pascal

Pascals omfattande användning i program som desktop publishing-program och IBM:s persondator gör det relevant än idag. Dessutom är det ett språk som används i akademiska miljöer för att lära ut grunderna i programmering. Under årens lopp har den använts för många olika ändamål, t.ex:

 • Programmeringsuppgifter för system på låg nivå kan skrivas i språket. Utveckling av operativsystem, drivrutiner och andra appar på systemnivå faller under denna kategori.
 • Ett brett utbud av skrivbordsapplikationer, som databashanteringssystem, textredigerare och till och med vissa videospel, har skapats med språket.
 • Även om Pascal inte är lika populärt som andra språk som HTML, CSS och JavaScript kan det användas för webbutveckling. Det finns dock några webbutvecklingsverktyg och ramverk för Pascal tillgängliga, som Lazarus och Free Pascal.
 • Det används också inom vetenskaplig databehandling, bland annat för numerisk analys och simulering. Språket är ett användbart verktyg för vetenskapliga beräkningar eftersom det har inbyggt stöd för komplexa tal och matriser.
 • På många högskolor och universitet lär man sig fortfarande Pascal som en introduktion till programmeringsspråket. Nybörjare kan lätt lära sig detta språk tack vare dess enkla struktur och enkla syntax.
 • Operativsystemet för Apples datorer, MacOS, är ett av de mest använda Pascal-programmen. Apple använde Pascal för att skapa det ursprungliga Aqua-gränssnittet, och det är fortfarande en viktig komponent i MacOS utvecklingsmiljö. Apple fortsätter att stödja Pascal än idag och erbjuder Xcode, en officiell utvecklingsmiljö för Object Pascal.

Pascal är ett flexibelt programmeringsspråk med många användningsområden. Även om det kanske inte är lika omtyckt som vissa andra språk, använder utvecklare över hela världen det fortfarande och har ett stort antal följare. Det finns många resurser på nätet som kan hjälpa dig att komma igång om du är intresserad av att lära dig språket.

Det är ett utmärkt val för en mängd olika projekt, från hobbyprojekt till kommersiell programvara. Det är också ett utmärkt val för nybörjare, eftersom det är mycket lättillgängligt och lätt att lära sig. Hoppas att artikeln är till hjälp för dig och att du själv har hittat svaret på frågan om vad programmeringsspråket Pascal används till.

Intressanta länkar:

Vad är Pascal-programmering?

Lär dig Pascal för nybörjare

Lämna en kommentar