Vad är lönen för en bra utvecklare av mobilappar?

Vad är lönen för en bra utvecklare av mobilappar?

Under de senaste åren har efterfrågan på duktiga utvecklare av mobilappar ökat kraftigt inom mjukvaruutvecklingsbranschen. Runt om i världen söker många begåvade programmerare efter välbetalda programmeringsjobb. Många utvecklingsföretag vill att deras medarbetare ska ha kunskap om komplexa programmeringsspråk och kunna hantera digitala verktyg och tekniker.

Efterfrågan på programmerare är större än utbudet, vilket gör det svårare för företagen att hitta och anställa programmerare. Därför erbjuds de bra ersättning om de har den talang de söker. Det kan bero på många andra faktorer, t.ex. din typ av utvecklare, arbetslivserfarenhet, tekniska färdigheter och mycket annat. I den här artikeln kommer vi att diskutera de löner som erbjuds bra mobilapplikationsprogrammerare i olika delar av världen.

Faktorer som påverkar lönerna för apputvecklare

Som nämnts tidigare påverkar vissa faktorer lönerna för applikationsutvecklare. Att känna till löneintervallet för programmerare och de faktorer som kan påverka det kan leda till bättre karriärval, oavsett om du funderar på att göra karriär inom apputveckling eller aktivt söker anställning hos ett företag som utvecklar mobilapplikationer. Här är några av de påverkande faktorerna som du kan ta ställning till.

  • Plattform och programmeringsspråk
  • Geografiskt läge
  • Nivå av expertis

1. Plattform och programmeringsspråk

Plattformen som programmerarna utvecklar sina appar på och de programmeringsspråk som används är två viktiga faktorer. När det gäller plattformar kan det vara antingen Android eller iOS. Både Android- och iOS-programmerare har löner som är jämförbara med varandra. Men när det gäller popularitet och utbredning skiljer sig de olika mobila plattformarna avsevärt åt.

Plattformsoberoende programmerare som kan utveckla inbyggda Android- och iOS-appar är mer efterfrågade. Det beror på att det finns många startups och företag som riktar in sig på båda plattformarna samtidigt för utveckling av hybridappar. Dessa programmerare som specialiserar sig på plattformsoberoende programmeringsspråk som React Native, Flutter, Xamarin etc. kan tjäna mer eftersom det är ett högavlönat karriäralternativ.

2. Geografiskt läge

Det geografiska läget spelar en viktig roll för den globala lönenivån för programmerare. Det beror på att apputveckling är dyrt beroende på vilket land eller vilken region du befinner dig i, och det kan också orsaka stora variationer i programmerarnas löner. Det är välkänt att en apputvecklare som är baserad i USA vanligtvis tjänar betydligt mer än en som är baserad i något asiatiskt land.

  • Enligt Indeed har USA den högsta lönen för utvecklare, med en genomsnittlig årslön på 97 122 EUR för mobilprogrammerare.
  • Med en genomsnittslön på knappt 3 784,58 EUR per år sägs Indien ha en av de lägsta lönerna i världen.
  • Löneskalan varierar kraftigt beroende på plats, även inom USA.
  • I städer som New York, Houston och San Francisco är lönerna högre än det nationella genomsnittet. Samtidigt är de lägre i städer som Philadelphia, Columbus etc.

Lönerna påverkas av faktorer som levnadskostnader och förhållandet mellan utbud och efterfrågan i en viss region. Även om det kan tyckas finnas stora skillnader i löner mellan olika länder, är den faktiska lönen i mobilapputvecklingsföretag högre än den genomsnittliga inkomsten per capita i dessa länder. Med tanke på att Indien har en inkomst per capita på 1 541,42 euro framstår den genomsnittliga utvecklarlönen på 3 784,58 euro per år som ett mycket lukrativt erbjudande. Situationen är densamma överallt.

3. Erfarenhetsnivå

Antalet års erfarenhet påverkar direkt grundlönen för en utvecklare. Det är förståeligt att en junior eller senior programmerares ingångslön är mindre än förväntat. Under årens lopp ökar lönen i takt med att de får mer erfarenhet. En annan faktor som påverkar lönerna är erfarenhetsnivån.

4. Utbildningskvalifikationer och certifikat

Nu förväntas programmerare ha en formell utbildning och andra certifieringar inom datavetenskap, programvaruteknik eller andra relaterade områden för att få bättre jobbmöjligheter med bra lön. Alla arbetsgivare kräver inte en formell examen, även om vissa gör det. Även självlärda programmerare lyckas i sina karriärer som utvecklare.

Om du vill vidareutveckla dig inom din valda teknik finns det olika certifieringar och onlinekurser. Det finns många lediga jobb inom mobilapputveckling, oavsett om du vill arbeta heltid, på distans eller som frilans. Företag som specialiserar sig på apputveckling letar alltid efter begåvade programmerare vars kompetens passar deras behov. Du kan förvänta dig att få en konkurrenskraftig lön för dina insatser om det är du.

Vägledning om löner för programmerare

Efter diskussionen om de faktorer som påverkar lönen för programmerare kan du nu gå vidare till de ungefärliga lönerna för programmerare i olika länder. Här är några av de ersättningar som de erbjöds, tillsammans med en lista över olika länder.

IndienFrån 1 796,74 EUR till 13 816 EUR
Förenta staternaFrån 82 529 EUR till 107 460 EUR
TysklandFrån 58 000 EUR till 80 000 EUR
KanadaFrån 110 815 EUR till 129 276 EUR
DubaiFrån 503,04 EUR till 12 576,16 EUR

Utvecklare av mobilapplikationer är alltid efterfrågade. I takt med att tekniken utvecklas, t.ex. artificiell och virtuell verklighet, sakernas internet, artificiell intelligens och maskininlärning, kommer den bara att växa. Det råder ingen brist på lediga jobb för programmerare av mobilappar, men för att överbrygga det ständigt ökande gapet mellan krav och rekrytering krävs mer än bara kodningskunskaper.

Så länge efterfrågan på dem ökar kommer de att ha en bra karriär och bra ersättning för det arbete de utför. Du har redan läst om de olika faktorer som kan påverka din lön, men om du är tillräckligt begåvad kan du bli en bra mobilappsutvecklare med karriärmöjligheter. Lönerna för de programmerare som anges i tabellen ovan kan också hjälpa dig att välja rätt plats.

Intressanta länkar:

Mer information om apputveckling

Vad är ersättningen för apputvecklare?

Lämna en kommentar